Napi Hírek, 1935. december/1

1935-12-12 [0359]

/adományok Horthy Miklósné nyomoronyhitö mozgalmára. Folytatás./ Domány ^idor, Bocnus és Buvhnitz, Sohlnnka Alajos, Lichmann Vilmos, dr. xartónyi Sándor, Nephauser Sándor. HaitL r Hugó, Gleichmann Ignác 3-3 P, Biro Béláné. Biro Béla, Beutsch Vilmos 2.50-2.50 p, Szörényi KataUn, Engel Józsafhé, Gürtler irnc, Shrondits Mária Fartes.Laszlo, Trauscnfels Irigyes, Haller Srní, Balogh István, Ladányi Miksa, Koiler L., Bácz szücsáru, H.Karácsony Sándor, Marsso GySrgy, Bakonczai József. L ü on Oszkér, Lindmeyer An­tal, 3ava s Samu, Stühmer lerakat. Szabó Kálmán, Duba Viktorné, dr. löth Jousef, i/blnár és Magasitz, ierényi Ignác, özv. Solti Má­tyésné, ozv. Halász Ferenoné, Szrónyi Géza, Pretsoh Báthori ós Kloniyich, Nagy .Andor, dr. Braun Gyula, . Sdelmann Jakab, Só­lyom János, Sándor^Jsnőne, özv. Varga Miksáné, Bartuska Károlyné, Bobosy Mihály. Lugosy Istvánná, László József, Bottenbiller K. és neie, Berger es Wolf, feiszenbachar Jóusef, Both Mason, Pethő Ti­vadar, cr. Po 11atschok Nándor, dr. Kapuváry Béla , Lusztig Sánoorné, Budapesti tatof odome&te rck szövetkezete, Horskovits Mór. Bippae Károly, Beubergor Bódog, Baiasits Tivadar, Dmáth Jóus.-f, Littmann gándór, Fried Ernő, Bölöny Józsefné, Pál Miklós, Colost:ín ' artán utóda, Diricn Ilona, Hevesy Endre, ^.rénvi Sándor, Hajós Bé­la, őr. Guldon Bóbert, Medgyesy Iván. Kaiser íhrahám, laidinger La­josné. dr. Herenoi Elemér, ar. Stjrhberg Géza ós dr. Török László együtt, Bónay Géza, H rényi László, if j. Kellner Ern5,dr. Temesváry Miklós, Promm József, Kollermayor József, G 3r ő Jakab^ dr. Pályi Gyula, Guttmann Zoltán, Hászler Károly, dr. Buziási Károly. Barsy Károly, özv. Szenté Imréné, özv. Millich idolfné, Berinza István, Zán­kai Dániel, Török Lipót, Chernél Viktor, Magyary-Kos sa József, dr. Györgyi Gezáné, Szendtnor ödön, Gold Márk, Csegjzy Gyuláné, cr. Erénvi Gusztáv, Nagy Dezső, Kovács Gyula, Hidy Tm«o. S.A., Ursshit Mária 2-£ P, Davcsik János, Bárány Gábor, Urbán Pál, Zimwormaen Lajos 1-50-1.50 P, Szemére Miklós. Szisz^a Viktor, Szász-féle emeli iskola, Babinovszky Dinorah, G. chlor Fer.ncné, Bojcsányi János, halmos Gusztáv, özv. Gar­teöfeld Mauóné, Mannusfeld Lajosné, Kemenes Géza, özv. Schlezák Ignác­né, Háy Gvula, dr. Toldy Elemér, özv. Sebestyén Lajosné, ^rtész De­zső, Szabó Mihálv, dr. Perlaki Imrj, N.N., Cser Ilona , Fuss Gáborné, Forstro r Vilmos, Ssztáry Teréz, Sefosik Mihály, Bálint Ottó, özv. Hortza Miklósné, Horváth Jáncs , dr. Vitár Zoltán, dr. Zerinváry Lendornó. Sághv István, Varga Ferenc, oprung János, Schubert József, Székely iiugóné'. dr. Schureitzer írüád, Popper Viktor, dr . Gyarmathy Dezső, dr . l'rabits Harbart, Bosnár Sándor, dr . Ebher Ferenc, Büchl János, vitéz Szemanyei Kornélné, László Mór, Payor Gyula, Bajda István, Jakab Dezstó, özv. Uraz Gyuláné, özv. Frieamann bimonne, Koffer Józsjf, Nyiry E, Béla , Boros Arthur. Berííény Bel a,. Ga lo sy Sándor, Csoog.ry László, dr. Sdeskuti Mór, ./Toplászky Bözsi,,, Nirschi Ernő, Fadnay Istvánné, Komlós Gyula, Komlós oánaa , Ifim Jav enc, Sohober Ferenc, Kovács Iszóné, PeitLr Lénárd, özv. Zsottor J.-ne, Grósz Zsigmond, özv. Jager Dávidné, la u-f er ,Angéla, Mocsári Loszlo,,ozv. Fóth Endrené, Borsi László, Potrovics drogéria, Ne mos Mihály, Forgach F:zső, Golomann Ferenc,, Bajor György, Zalán Lipót, Lesonczy Gusztavne, Oblath Géza, Basovszky í.rpádné, Végi János, Dangay Bob,.rt, Klein Gyula, Nagy. Endre, Havos László, Schwartz Emil, Babotzky István, Komlós és Kertész, dr. Farkas Mkfla, Fohir Arnold, Sz.K., özv. Klauberlzso­rié, Halmay Káró y, if j. Halmay Károly, iilek János, Dévay Bornath, Konn Miksa, Márkus Gyula, dr. vitéz Lorinczy Sándor, Hidasy Jozseí , özv. stern Lajosné, Özv. Pirigyi Alb.rtné, G.itner Wolfgang, Jfeisz Ernő, Pászthy Ferenc. Norfeld Fer-no, özv. Iro Vincene, Braun imilne, Ulimann Sarolta, Molnár Zsigmond, Jahos Károly, Király ide, Sziklás Géza, Fis ch,r József, G..rö Andor, Vogl Imre, Blau Sándorné, Bosnor Já­nos, Dorotheumin, rt., Oravetz Jánosné, Ha ász La psne, ooos János , 3chÍ3sing:r H.nrikné, Csáthy Gyula, Csórhat Miksa, Praieinger Pal, o L/L /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom