Napi Hírek, 1935. december/2

1935-12-17 [0360]

f j» Vitéz nagybányai Horthy Miklősné nyomorenyhítő mozgalmára de­cember 14.-én a következő adományok érkeztek: Pók Kötött, Szövött és Divatáruház., kft, 350 P, Mechanikai Szö­vőgyár tisztviselői, mesterei és munkásai adománya 147.20 P, Kugler Henrik Utóda Gerbeaud r.t., Hazai Likőr, Rum és Szeszárugyár r.t., Tasnády-Szücs András 100-100 P, Magyar Gazdák Országos Lovasegyesülete 61 P, Bernát Jolán 6-0 P, Perl Keksz és Kenyérgyár, Első Magyar Gazdasági Gépgyár r.t. 50-50 P, Eromesté gyűjtése 38 P, Gundel Károlyné, Cunoid Artúr, Dr, Czigler István, Szőregi Petroleumgyár r.t. 30-30 P, Keller Lajos, Majthényi Béla 25-25 P, Neumann és Schwartz, Bruck I. Henrik, Dr, Barla-Szabő József, Franki Lajos, Tamássy József, Hollós Pál 20-20 P, Vízrajzi Intézet Körös­völgyi vizszabályozás-tervezési csoportja 12.50 P, Budai Goldberger Sándor és Társa, Gróf Madiéroné, Dr. Liebermann Leó, Dr. Wettenstein József, Hauer és Márton, Szichy Endre né, Geiger Szalon, Balázs és Társa, özv, Szendi Lipétné, Dr. Schönhals Jenő, Ottlik György, Bodnár Jenő, Franasei György, Danubia Szállítmányozási és Beraktározási r.t., Ungár Sándor és Miklós, Szemere Andor 10-10 P, Maczkó József 6.34 p, Dr. Gellért Elemér, Herzog Izsóné, Dr. Dobsov Ede, Küti József, Kiss György, Tamási József, Gerő Félix és fclssége, Albert József, Szabó János, Hauer Oszkár, Márton Ödön, Ábrányi J. Gyula, özv. Zsigmondy Árpádné, Salamon Béla, Gesmay Lipót, Ku&talotzy Félix y Weiéz Mór és felesége együtt, Oláh János, özv. Feichtin­ger Sándorné, Nagy Imre, Ungár Miklós, Beck Dezső 5-5 P, Rudalus Ignác, Semjényí László 4-4 P, M. kir. Gazdasági Felügyelőség Esztergom 3.5 0 P, Herbst S,, Dósa József, Almássy Hugó, Steiner Ernő, Reisz Imre, 'Eawadsky "Viktor, Schei Richárd, vitéz Raffay Béla, özv. Moiretné Heller Hortense, Vörösmarty-utca 69.sz, ház r.t. 3-3 P, Manrer József, KLein Séndor, Simon' Ferencné, Miterszky Vilmos, Bakonyi Sámuel, Kunz Henrik, Tisztviselők Aréna-ut 64.sz. Házépitő Szövetkezete, özv. Schueles J.-né, Buchholz József, Herzog Gyula és Pál, Farkas Lajos, Salamon Sándor, Krausz Jenő, Dr. Di Gleria János, Hoffer Imre, Dolgics György, Boros Béláné, Lossteiner Károly, Edinger Balázs, Hold János, Gerely J'ózsei, Valuska János, poszek Gyula, özv, Hűmmel Edéné, Görög Kálmán, Schepkő Félix, Beér Ernő 2-2P, Dr. Lázár Károly, Juh'sz István, Breuer Józsa és Társa, Somogyi Margit, Vezér Emiiné, Vezér Emil, Albrikovszky József, Dubovszky Géza,^ Dénes M., Balogh János, Görög Margit, Dencs János, Willner Simon, Fock Ágoston, Gyömöriné, Humann Antal, Hübner Margit, Jedinák Gusztáv, Lachner Kálmán, Tepper Mór, Szent-' királyi Györgyné, özv. Hetényi Geizáné, Frossárd Albert, Pásztor Miklós, Kéri Gábor, özv. Dr, Reisch Mórné, Füredy Ernő, Csanádi Mária, Dinnyesy Juliska, Haladó Ferencné, Hegedűs Aladár, Vértesy Miksa, Boczhovcz Ferenc­né, M.kir. állami faiskola tisztviselői Pápa, Dr. Szép Imre, Fraenkel Lipót, Bergorné l-l P, Speyer Katalin, özv. Hirsch Jakabné, Steuer Ernő, Szabó Márton, Richter Illatszertár 50-50 fillér. Természetbeni adományokat adtak: Delka cipőkereskedelmi r.t. 50 pár cipő, Vécsey Tamásné 1 öl­töny férfiruha, Jarnniczky Tiborné 1 öltöny gyermekruha, Áll. polg-ri lány­iskola^ Gyula, ifj. Vöröskereszt-egyesülete 2 baba, Gyukits Kálapgyár 50 drb. női kalap, P.L.-né 1 drb. kabát, Funk Árpádné 2 drb, kalap, 1 sweater, 1 pár cipő, Thomo Frigyes 2 pár cipő, özv, Kostka Istvánné 2 öltöny hasz­nált ruha, Szegedy-Maszák Elemérné 1 öltöny használt ruha és 1 kabát, Graziosa Kötöttárugyár 12 drb. pullover, 11 drb, gyapjú sapka, 3 drb. gyap­jú sál, 3 drb. nadrág, Neuman N. 4 drb. férfikabát, 1 női kabátszőrme, 6 drb. maradék, 18 méter szövet. /MTI/ 0 KE / KG ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom