Napi Hírek, 1935. december/2

1935-12-20 [0360]

Vitéz nagybányai Horthy Miklósné nyomórcnyhitő mozgalmára decem­ber 17.-én a következő adományok'érkeztek be: • ' M.kir.honvédség utólagos adománya 1,139.60 P, /ezzel a honvédség adománya 19,774.71 P-re emelkedett/, Az Est gyűjtése 627 P, Országos Tiszti Kaszinó 500 P, Jossua Richárd, Döbrentoi Gábor. Budapesti £solnay-féle Forcellán-Fayence-gyár r.t., Dr. Koós Zoltán 100-100 P, Dr. Reiss Jenő 50 P, Asztalosok Anyagraktár Szövetkezete 38,30 P, Újpesti Sörétgyár alkalmazot­tai 36 P, Zilinsky Anna Nework 32.80 P, Spierő Alfréd, Fekete Henrik 25-25 P, Eubovetz Emil, Ujholyi ^ndor, Eibcn István, Knoll :Jadár, özv.'Hecht Adolfné, özv. Hadár Ervinné 20-20 P, Dr. Némethi Géza 15 P, M.kir. Kultúr­mérnöki hivatal Pécs 11 P, Dr. Fenyő Kornél, Bátori Ferenc, Özv. gróf 'Pálffy Sándorné, Gaál' István, Jurenált Gizella, Goór Lajosné, Lamberger'Gyula, Dr. Kardos Gusztáv. Wittmann Hugó, Turtsányi Kálmánné, Szabó Sándor, Benger Vilmos Fiai kft., Becsusz Lajos, Vas Zsigmond, Faragó Sándor 10-10 P, Platczner Artúr, Zanatin'Károly 8-8P. Barőti,'Central kávéházi bridge tár­saság 6-6 P, Gaal István, Dr. Bene Sándor, Dr. Hecskc János, Varga'testvé­rek^ Dr. Radnai'Béla, özv. Petz Árminná, Köves Ferenc, Extorna r.t.-Szemére Jeno. "Schrom H., Bissdides Mózes, Basch Edit, Sztankovits Mihályné, Vágó iyőzo, Nadler Fülöp Pollák Akós, Dr. Gállik'István, özv. • Maravesik Sámuel­nél Bolmer Zoltán. Vámos Ignác, Jánai Béla 5-5 P; özv. Dr. Beréayi Dezsőnél Dr. BolváryBéla 4-4 P, Zsubory Nelli cég 3,85 'P, Finter Ilona, Bloch és * Fischer, Dr. Göttlcr Gyula, özv, Vargha Imréné, Fürst Sándor, Nónay Dezső, Grubcr Károly,'Helmricn János, Maros Imre, Draskóczy Lajos, Stine József, Reimánn Marton, Aldor Adolf 3-3 P,'Bernát Gyula, VicentV Sebestyén, Zavatzky Eleu^'Sevin Henrik, Dr. Súján Imre, özv.'Stieber Jánosne, özv. Ohmüller J.-ne, vitéz Vczé r Sándor, Erdős Gyuláné, Kelemen Simon,'Búzás Gyula, .Jidrasi Lajos, özv. Molnár Ferencné, Özv. Grősz Albert ne, Df. Farkas Béla, Boző Pálné, Sztrajovics Izidor, fintor Tibor, Omasits János, Dr. Dobál .In­1 tal, Alténberger-Károlyné, Székely Sándor, Schwamauer Béla, Dr. Illés Imre, Merey Ferenc, Dr. Pap István, László Jenő, Kövesi Kálmán, Váhl Géza, Deák Bela, Hagy S. Gábor, Dr. Büky Béla, Horváth „ndrás 2-2 P, Pintér Mihály ós felesége együtt, Salak Kereskedelmi és Szállitási Vállalat 1.50-1.50 P,' Déry Sándor, Steiner Tibor, özv. Rakovszky Gézáné, Dr. Murányi Ernő, Dr. Komlós György, Schadl János, Varga'Dávid. Köhlor Ernő, Lett Lajos, Neumann Klára, RiedT Géza, Scnitó Camiilóné, Fürst Józsefné, Schulz Lipót, Dr. Schix: Simon, 'Falbéd Ferenc, Hubert Fülöp, „lstacdtor Dezső, fimmer József, Stoll István, Acs József, ..ldorfay Emil. Klausenburg Jenő, Eisonstaedtcr Fülöp, Rattcr'Lajos, Rottcnbillcr Antal ne, Sugár Zsigmond,'Galambos Mihály. "Mánk József, Kantor István, Varga Mihály, üJeinborger Mór, Walcnt Erzsébet, Jakab Bertalan, Linsch János, Schönthal Oszkár l-l P, Brauscher éjitalné, özv. Kogér Sándorné, Hcrskovich Mór, Mulakinetovicé Hassán, Neumann József, Haus­knecht Jakab, Ballá Dezső, Hofstaeller Rudolf, Molnár Mark, Krausz Ilona 50-50 fillér. Természetbeni adományokat adtak: ' • ' ' Győri Gyapjufonó, Szövő, Festő'és Kikészitőgvár r.t. 35,5 m. gyap­júszövet , Társadalmunk politikai hetilap, KI ár Zoltán dr. ebédjegy-gyűj tése­nek eredménye 200 drb. ebédjegy, Horváth és Társai Jaeger-féle gyapmáru'fé­lórákat 22 drb. pullover, 1 par gyapjuharisnva, 1 drb. tiroli fiu öltöny, 1 drb. tiroli fiu nadrág, Sipos es Sporgesz 20 méter flanel1, Kraszner Lajos 40.8 méter szövet és 46,6 méter pámutáru,'Weincr Mátyás 25 méter flanel, Gross és Weisz 48 drb. férfikalap, 24 drb. női'sapka, Franci: Henrik fiai r.t. 1000 drb. szeretet-csomag, 4 doboz'1/8 kg. Karo-Franc).:, 3 doboz 1/5 kg. Kathroiner Kncip Malátakávé tartalommal, Kóbor'Sndomé 1 doboz gy ormokiáték, hangária Főzelék és Gyümölcskonzervgyár 100 kg* borsópüré, Jolié cég 30 csomag nyaklánc, K.V. Barker Beinficíd 28 drb. férfiing, 22 drb. kötöttka­bát, 10 drb, sál, 10 pár keztyü, 10 drb. gyermek sapka, 10 pár harisnya,' l^drb. kötött ruha, 1 drb. kötött gyermeknadrág.'Kertész Erzsébet 2 drb. Váza, Propper Ede b zsák fa, Neumann Adolf 2 drb. gyermekkabát, T örményes Élelmiszer kft. 3'láda cukrozott szilvaiz. Hadár Palkó'és Pista 100 pár he^szi^ált harisnya, Dr. Horvát Béláné 14 par cipő, 7 drb. különböző ruhanemű, 0 Kc/Kc ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom