Napi Hírek, 1941. október/2

1941-10-16 [0500]

^..Cs/Mri' New I o r k , október 15./lTéTiot Távirati Iroda/ • S A katholikus békeoizottság közli, hogy a hivatalos katholi* Vas direktórium körkérdésére 13.155 római katholikus lelkész közli 91 és fél százalék ellenezte, hogy Amerika "lövöldöző háborúba" lépjen a nyugati fél­tekén kivül./UTíO/ s: OsMn Viohv, október 15./Német Távirati Iroda/ H Tíeygand tábornok, a francia kormány észak afrikai f"neg­bizot~ga, a jövő hét végén Vichybe érkezik. Valószínűleg, résztvesz a hét­végi szokásos vichyi minisztertanácson, A minisztertanácsra Vichybe várják Marian tengernagy nelyettes miniszterelnököt és Puchsu belügyminisztert, akik most rárisban tartózkodnak./MTI/ : t : Cs/Mn Helsinki, október 15./Ménét Távirati Iroda/ H ívlint az állami hírszolgálat közli, október 13.-án és 14.-én finn légi erők több helyen bombázták a üurman-vasutat és sok helyen elta­lálták a pályatestet. Egy szállitóvonatot három telitalálat ért 'ízen kivül négy mozdonyt lövésekkei üzemképtelenné tettek. Finn vadászrepülők kedden két ellenséges vadászgépet, a légelháritók pedig egy ellenséges repülőgépet lelőttek. A "tábori tüzérség még egy ellenséges gépet lelőttV/MTI/ " Cs/Mn Stockholm, október 15. /"lémet Távirati Iroda/ N A # Daily Maiiban Liddell Hart foglalkozik a Szovjetunió helyzetével ás megállapítja, hogy az a hevesség, amellyel a már 16 hete tartó hadjáratban a harcokat vivták, kétségtelenül hatásában jobban ártott a szovjetnek, mint a németeknek. Kezdettől fogva világos volt, hogy olyan nagy arcvonalon, aminő a szovjet arevonal, a németek műszaki fegyvereikkel sokkal kisebb veszteségeket szenvednek, mint a bolsevisták. További nehéz­séget okozott, hogy a német előrenyomulás következtében a szovjet csapatok hátsó összeköttetései egyre rosszabbodtak, erősen korlátozódtak a lehető­ségek arra, hogy a szovjet tartalékokat az arcvonal egyik szakaszáról a másikra dobhassák. Az angolok szárazföldi katonai vállalkozását Liddell Hart el' tasitja. Nézete szerint ezzel nem segitenének a szovjeten és az angoloknak rendkívül csekily kilátásuk lenne - ha egyáltalában lenne - a .sii erre, A Daily Telegraph katonai tudósítói a szerint a szovjet helv­zete továbbra is komoly. Egyfelől az ui támadás akkor kezdődött, amikor már" több mirt három hónapja szakadatlanul folyt a küzdelem, másfelől a német elő­renyomulás nagy kiterjedésű és rendkivül gyors. A szovjet csapatok nemosak h moszkvai arcvonalon szenvedtek nagyon heves csapásokat, hanem a németednek Ukrajnában is sikerült több helyen mély ékekéit verni a szovjet .arcvonalba. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom