Napi Hírek, 1936. március/1

1936-03-01 [0365]

A Meteorológiai Intézet jelenti március 1.-én délben: Európa j órészén tovább tart a csapadékos, enyhe idő. Hazánk­ban a tegnapi nap és az éjjel folyamán csaknem mindenütt volt eső; a csa­oadeMcnnyiseg a 10 millimétert csak az északkeleti határszéleken ertc eJ./l no a hegyeken tovább olvad. Fagy az éjjeli ©rákban csak a talaj mentén volt az északnyugati határszélek közelében. Budapesten, március 1.-én délben a hőmérséklet 7 Gclsiu^fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 749 milliméter, alig változik •'• te „ . , _ , Várható időjárás alcövetk.ző 24 órára: Délies légáramlás. • mltpzo felhőzet. Helyenkmt eso, a magasabb hegyeken esetleg havaseső. Ügy-ke t helyen zivatar i s 1 ehet ségcs.J. hőmérséklet nem változik lényege­sen, legieljebb kissé csekken. /Ml/ & ZParKaagvepiin jég esett. ' : ,* i o- Va/va . . föl dm ive lés ügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti március 1.-én délben: , , A Duna Hofkirchen-Paks • között .ipad, másutt árad, Budn-pestis alacsonv, lei ebb kőzenes vizállásu. Mai vízállások: Schaording 108, Passau 227, Btrudcn 156. Stcm minus 32, Bécs minus 58. Pozsonv 13Ó . Komaroin 298, Bud%est 276, Paks 188, Baja 287, Mohács ¿16, Gomoos 40Ó, Újvidék 346, Zfmony 446. , ' A Dráva Barcsnál 38, Drávaszabol csnál 105. 7 ,. . -, A Tisza Vásárosnamény-ZSfaoüv között £p,>d, másutt árad. Janónkig' alacsony , le jeeb kezeps vizállásu. Mai vízállások: Tiszaujlak 40 Vasarosnaraeny 84, Tokaj 364, Tiszafaired 412, Szolnok 446, Csongrád 355, bzeged 342. 1 & , A Maros Makónál™ 3 Cs&ngörnél 76 > A Kőrös Bák ésnél 210, Gyoménál 264. " A'E-íaton Siófoknál 100. * A Vei encci tó Ag-rdnál 48. /mi/ o- Yí/\f-\ Nápoly, február 29., • , A Tembien-területen kivivott olasz győzelmek rendkívül nagy lel­kesedéssel töltötték el Mpoly lakosságát. • Ta Dante-téren a fasiszta hatóságok vezetésével töbib'mint százezer emberből állo menet alakult, amely a Duce és a hadsereg éltetése közben végigvonult az utcaion.h tö­meg lelkesen hódol; a piemonti hercegnek, aki az erkélyen megjelenve köszönetet Intet* „ ^ T , _ > , Z . ., Catanzaro, Nocera es Benevenu/ városokban szintén hasonló tüntetések voltak./ltíl/ VbXrrnérrXbf^ « o n d o n. február 29 *. "• • , , k vasárnapi lapok nagy cikkekben foglalkoznak a lel fegyverkezés kérdésével. A Sunclay Times és az Observer - két nagy konzervatív lap ­egyetértően helyeslik a honvédelmi ágazatokat Összeegyeztető . miniszter iur létesítését. Az " •• •' ObServerben G-arwin főszerkesztő azt fejtegeti, hogy - légi készültséget 50 szazalékkai kell felemelni,ugy hogy 1937 végén az anyaország 1500 a gyarmatok 4s a flotta 600 elsőrendű készülékkel rendel­kezzenek. /I".T 1/ Y S/Vn - - ­h o n d o n, február 28. ' . •:• Ugy tudják .hogy r j. • - Hitler hozzá fog já­rulni olyan angol-német tárgyalásokhoz, a ne iveknek célja minőségi egyezmény, olymódon, hogv ez kiegészítse az 1935 június bávában letre­iott német-angol kétoldali egyezményt. német nggykövetség előrelát­hatólag hétfőn közli ezt a brit kornánnyal./Suli/

Next

/
Oldalképek
Tartalom