Napi Hírek, 1935. december/1

1935-12-07 [0359]

/Kormanxz^aéj nyomojrenyhitő mozgalíaa. ifi folytatás/ -- . ' a Pester Hoyd gyűjtése 1,565 penge Tudor Accumulator gyár r.t, 150 P y Budapestéi dőld m.kir* pénz'.gy igazgatóság 10S.E0 T? Hollós Ödön Aeg Unió Magyar Villamossági r.t., Tükrössy Richárd, Rosenberg Hermanné Svéd golyóscsapágy r.t., Nitrokéinia Ipartelepek r.t, Péti Nitrogén • Műtrágyagyár r.t, Szeben Pál, dr. Szebeti. Dezső, dr. Dobay Aurél.' dr. Stoil öfoilov bolgár-követ, dr. Boroghy Ervin löC-lOC P Városmajor épitő és ingatlan'rt., Kayer Emil, dr. Forbáth Imre, Bessenyei Ferenc, Rosenberg Gusztáv, Mtssik Oden. Magyar*Brown Boverl Müvek Villamossági R.T dr. Deér Inára, dr. Germán Tibor, Fattinger ás társa r.t.; 50-50 ? Kisbéri m.kir. állami"ménesbirtok 46.88 P, Rottér Zsigmond 30 ?, Polgári Gazdasági Szövetkezet, Jelűnek Emil és neje; egvftt, Muser Rudolf " ' Bandi József. Benedek Sándor, Ipeer és Fürst, 25-25 pengő, ablf Ottmár, a m.kir. Postamesterek és Postamesteri alkalmazottak országos egyesülete, Zorkótzy Dénes, vitéz báró Thán Károly, Schultz Armaad, felső dunántúli Villamossági r.t., Lovas János, Détshy Károly,'Bálint Mórié, ifjú Imánv Henrik, Vágó József Huba'Béla, Pakányi Ferenc, dr. Strausz István és felesége, Weith Ferdinánd,, Gutfreund-Márk, Sugár Ottó, Strasser és ' Deutsch, Gyenes Lajos, Lihailich Ivó, Mendlovits Mór, Vadas- Ferenc bchwartz Ignácné, Kávéház 'Ipari r.t.. Pátria kávéház 20-20 ? Hoffmann József és neje együtt"15 P Budapest es Kecskemét városok gazaasági' f elügy elesége "lG.cO P Molnár Pál, dr. Bömches Gyula Tandlich Soma 1 Schay Eusztav, Rein Sándor.-Rein István, Eleod eikos fádé, H rváth Géza, Bolda István, Kecskeméti' József és neje, B.R.,/Boros Ignáe, Blaskovich Ernest; Katona Bálint, özvegy Richter Oszkárné, özvegy dr. Strasser " Imréné, Varsányi Miklós, Hazai Mechanikai •• Placzkgyár r.t, Jausz Testvérek általános műszaki r.t, Glasner Testvérek, Glasner Gvu?a , dr; Laádányi Sándorné, Demele Károly, e'urtkovich Bé a, Pamheim és .eninger. dr. Makay Oszkár, Schneer Ernő ás neje, Morlin Ervin,Fo^or Jenő, Spiiz­Albert, Stark'Bála, Hunnd Ög kár,-özvegy Herz Lajosné, Schauer Jenő; dr. Csupor József, Neudorfer Igsjó, dr. Aszolyán Ferenc, Fejér ' % Ernő. Vágujheiyi Hoffmann Hugó* M a hunka Imre bútorgyár'r-t.- báró Eötvös Roíand'a, Tirnacz Samu, i-óvy Salamon, Mátyás Géza, dr. Gcldmann Oszkár, dr. Pozsgay Gábor, Szalay János, Bürgmeiszter Ferenc utóda, Sámuel Jó­zsef, Sárkány Alfréd, dr. Jakobovits Béla, Békefy Elemér, özvegy Serbán Jánosné, S innyei "József, J. Rudolf, Hatsekrilnd:. e, Hartmann Boldizsár, Startmann frigyes, Szabó Lajos, Popper és Szántó, Hó-fmahh Aladár*, Ber­noskony Félix', Unger Emil, özvegy gróf - Hadik Báláné, Benkő Artúr, özvegy Őrgróf Paliavicini Bdéné, Petrevics József, Eerzcg-Jakobo vits Tivadar 10-1,; ? özvegy Reők Ivanné 9 P, Gazdasági felügyelőság Pécs, Perl Arnold, 8-8 !\ Nosziopy EmiIné, Ereuer Imre, Lukács Oszkár, Hadi'Fülöp", Heim Lajos, Fenyves Sándor, .atzhegyi István^ Eler'ánty Jenő vitéz, -Vámos Gyula, lmon ErrtO, Arányi -Lajos, dr* Déry József^ De Pelegrinn, dr. Fi­scher Benjámin, R.A., dr. Hornyai Ödön; dr. Rá ti alvi ' Gyula , Hortobágyi Mátyás, T'isch es társa 'Fehér Mihályné ,-Kelényi Jenő. Bánes Lika a, May ér Pál, Schuler'Mihály, dr. Soós Zoltán, b 0 jos Alajos, dr. Szelényi -Jenó," Grosz"Sándor, Hyürli László, dr. Soós 'Efnot." Vieváry Mariska, vitéz Kálas János; Központi" Gáz és Villamossági r.t., özvegy Tütz RezSőné, deiser Gyula • Fidy %örgy, Zipser Emil, Ráthy Győző ' Bíró Aladár, Schmal Károly, alveisz József, Aszódy István, Havas Árpad, özvegy dr. Farkas Elemérné, Elmann József, Csillag Tibor, Krompecher László Bluffinnau Imre, Auer Elemér, Üssa'Vince, Bessenyei Boldizsár,'Tenk Sándor, Vilonev Géza, Gu­lyás Gusztáv, Rosty Jakab, Fónagy Samune, Korányi Adolf, Besnyő Gábor, a Postaközlöny kiadóhivatala,„Sauöz József, Baro s Gyzla dr. ás neje együtt, dr. Elnlich Ármin, Bogdánify Ödön, Ivánka Lajos, dr. Epstein Manó-, Ferenczy Béiánó, Márkus Sándor," Stefanics István, Varjasy"Dezső" Mártóny és Deutsch, özvegy Pöór Jakabné, dr. Zsigmond Emil, dr. mez i'iksa, *ánosfy Jaczkovits Iván, Mysz Frigyes, Sebestyén Imre,'Steiner Ármin, Toepke Erik,'Végh Aurálné, Haich oarolta, Farkas Jenő, elerdl Rezső, Bont a Arnold,..Ipari Lakkok gyára r.t., Havas iirzsébet, Havas Miklós, Bloch Gusztáv, Pfalko Gyuláné, Palk Antal, Somló Albertné, Fodor Márton, ettlik László, /Folyt.íöv./ Vi/Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom