20 találat (0,290 másodperc)

Találatok

1. 1988-10-06 / tanácsülés (9. oldal)
3 8 dr Szonyi István A 3 napirendi pont a [...] éveknek megfelelő időt dr Szőnyi István kéri az Egyetemi Tanácsot hogy [...] hogy ne legyen mechanikus Kiss István Elfogadom a javaslatot A következő [...] a jubileumi diplomákat özv Pápai Istvánná kérése jogps 1902 ben gyémánt 1987 [...]
2. 1959. december 17. (4_8. oldal)
[...] 11 napirend yl a Pikier István áthelyezési kérése a Pap osztályról a Hincz [...] a kérés elutasítva ú Ventilla István III éves grafikusnövendék egy éves [...] teljesítéséhez hozzájárulnak 2 n Bonder István a rendkívüli rajztanárképző tanfolyamra való [...] HidjeA Márta esete azonos Bondor Istvánéval ti ATÁROZATt Tekintettel arra hogy [...]
3. 1970-06-20 / igazgató tanácsülés (21. oldal)
[...] Nem látom az okát hogy kérése elől elzárkózzunk Javasolom felvételét Ék [...] a téren Dpioanovszky Endre Mindkét kérése ügyében kérem a Tanács szavazással tör­ténő döntését Határozat Horkai István diplomájának honosítását az Igazgató Tanács [...]
4. 1989-05-19 / tanácsülés (91. oldal)
[...] sem birná a középiskola Kiss István Szeretném ha a Főiskolát is [...] ezért fügöőben van Raszler Károly Kérése hogy a felvételi bizottságok összetétele [...] vegyenek részt a munkában Kiss István Ez eddig is igy volt [...] módosításokkal fogadta el ur Szőnyi István A kiállításokkal kapcsolatban elmondja hogy [...]
5. 1945. április 23. (1. oldal)
[...] K ndó Jáazlő 3 zőnyl István és Krocsák Unil főis­kolai tar rok továbl á Kakonyi István tanítóképző intézeti tanár megbízott titkár [...] u Az ifjúság az a kérése amely bon a Fő iskola [...]
6. 1938. április 29. (4. oldal)
[...] I évfolyanba Miután szaktanára Szőnyi István a folyamodót kiváló és tehetséges [...] szabályszerűen befejezett első féléve van kérése teljesíthető A Kar a főtitkári [...] vizsgálatra készülőig 3 Lac i István IV éves festőhaliga­ív BT í [...]
7. 1957. június 21. (15_1. oldal)
[...] munkákat biráló bizottság határo­zatait Bencsik István október 1 ig halasztást kapott [...] Írásbeli kérést nyúj­tott be meghosszabbí­tásra kérése ELUTASÍTVA eredeti határozat ELFOGADVA ELFOGADVA [...] ELE 0 GADVA ELFOGADVA Völgyesi István október 1 ig halasztást kapott [...]
8. 1962. március 19. (2_7. oldal)
[...] 99 1961 x 6 FBJBS ISTVÁN betegségére való hivatkozással tanulmányi halasz [...] HATÁROZAT Tekintettel arra hogy Fejes István több hónapja beteg jelenleg is [...] főtanszak nevezettet nem kívánja átvenni kérése elutasítva 2 o 2 2 [...]
9. 1938. március 11. (8. oldal)
[...] h íá a v Moór István V éves kö zpfcskolai rtj [...] félévre való felvételét kérte A kérése tel­jesíthető tekintettel arra hogy ez [...]
10. 1942. szeptember 24. (12. oldal)
[...] biztosítani tudja Khhez képest Vulos István kérését a B r támogatja [...] okL polgári iskolai tanárok azerzetasnővérek kéré­sé t amelyben a középiskolai tanári [...]
11. Az Igazgatói Iroda és a Rektori Hivatal iktatott iratai (1871-1949) (30. oldal)
[...] meghívója Pirk János segélykérelme Szent István dombormű pályázat Nemzetközi Esztétikai Kongresszus [...] Két cégtől számla helyett nyugta kérése 30
12. 1940. május 30 (14. oldal)
[...] é művész hallgat ts Kakonyi István végzett polg isk tanárjelölt kérelmezőt [...] jelentést adott s igy ezek kéré­se is figyelembe jöhet A jelentes [...]
13. 1943. október 29. (11. oldal)
[...] főtitkár jelentve hogy nevezett előző kérése ügyében a Kar folyó évi [...] kénytelen Miután moot nevezettet Boldizsár István r tanár ujabban megismert képességei [...]
14. 1939. június 10. (12. oldal)
[...] tanulmányának foly­ta thatását Volt szaktanáraiSzőnyi István kedvező jelentését figyelembevevő s mivel [...] hogy a tanári szakra átminpsittessék Kérése a vizsga idő­szakhoz képest még [...]
15. 1942. december 5. (6. oldal)
[...] számú rendeletek tudat­ják hogy VUlos István V óvea továbbképzőé hallga­tóba tanítóképzőin [...] tetett míg Bartha Zoltán ily kérése a felterjesz­tésnek megfelelően nem volt [...]
16. 1968-06-15 / igagazgató tanácsülés
Q 1 DOMBROVSZKY ISTVÁN figyelmét fel kell hivni az [...] 55 968 3 TULIPÁN LÁSZLÓ kérése nem tárgyalható mivel a müvésztovábbképzés [...]
17. 1938. szeptember 23. (8. oldal)
[...] Dezső Nagy Edith és Stasser István volt VI éves hallgatókat 6 [...] ezirányu kiképzésük in­dokolt Szlabéczky Emil kérése esetében azonban kiemeli azt hogy [...]
18. 1958. december 3. (3_3. oldal)
[...] Ék Sándor is HATÁROZAT MAJOR ISTVÁN müncheni tanulmányait elfogadják olyan formában [...] m m 2 b Hallgatók kérése a müvésztelepi munkák kiállításával kapcsolatban [...]
19. 1959. június 6. (6_4. oldal)
[...] 2 22 1959 12 SZABÓ ISTVÁN V éves hallgató tekintettel arra [...] 3 6 1959 VERES SÁNDOR kérése csak abban az esetben teljesíthető [...]
20. 1957. szeptember 5. (8. oldal)
[...] Páli Javasolja hogy a fel István Il t szobrász szakra Nagy [...] Kovács Antal ált iskolai tanító kérése ire ü lvárl Béla 3 [...]