Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1942-1943 (1-a-37)

1942. szeptember 11. / Rektori Tanácsülés - Napirend előtt: megemlékezés Horthy Istvánról és Károlyi Gyuláról - Napirend előtt: VKM miniszter lemondása - Napirend előtt: Zábrák Dénes kitüntetése - Nepirend előtt: időközben érkezett VKM leiratok - Főtitkári jelentés tanévkezdéshez szükséges tárgyi és személyi intézkedések ügye - Szaktanári jelentések és javaslatok - Nyári tanfolyamok ügye - Rektori díszjelvények használata - Főiskola címerének tervezetei - Könyvtárőri jelentés - Bábszínjáték stúdium esetleges felvétele beadványa - Fafaragóműhely felszerelés felajánlása a Főiskola számára - Jelentés firenzei ifjusági festőversenyről

/ LAAJL&J. JLÖJULJLa Fölvétetett Budapesten, a* Orsss.M.Kir.KépBŐmüvéezeti Fő iskolán, a Főiskola Jfcktori *Sanácsának 1942.évl szeptember hó 11.-ón d»u* 4 órakor tartott rendes üléséről. Jelen vannak Piloh Dezső e.i. rektor olnökloto alatt» Horn Antal és Varga H,Lajos e.l.prprektorok, továbbá Andreotti Károly, Boldlasár látván, Kroeeák Smll, Sidló Ferenc éo ötrobl Zslgmond taftáoetagők, Fáy Aladár r.tanár,Dr.Fereno«y József főtitkár és külön meghívás alapján sebeetóny Ferenc bocsátott glnm.r. tanár. Krooaák }3rail és Varga N.Lajos tanáoetago­­tat kéri fel,majd fel olvas tatja a május hó 29.-1 éa Juniuo hó 18.-1 folytatólagos tanácsülések már hitelesített és felter­jesztett jegyzőkönyvét, amely észrevétel nélkül tudomásul szolgál. Jl_A_X I jLA-H D B L (3 T Tft 1»/ Blnok,kinek szavait a Tanács felállva hallgatja, a következőkben eraló­­kozik meg a Kormányzóhelyettea 6 Főmóltó­­sága és a Kormányzó'VaJe haláláról. Slnök az ülést megnyitván, örömmel köszönti az uj tanév küszöbén a tanácstagokát,leten áldását kérve a közüo és a mai viszonyok közt nehéznek Ígérkező munkásságukba. Jelenti ezután, hogy a jelen ülésre Fáy .Aladárt r.tanárt egy napirendi pont tárgyalása kapósán kérte be. A jegyzőkönyv hitelesítésére 1./

Next

/
Oldalképek
Tartalom