Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - kari ülés, 1947-1948 (1-a-42)

1947. szeptember 1. / Tanár Kar ülés - Leiratok ismertetése - VKM leiratban a Gand-i (Belgium) Institut Laurent számára gyerekrajzokat kér - Krocsák Emil kéri az Igazgató Bizottságba Stróbl Zsigmond pótlását - VKM jováhagyja a rektor és prorektor kinevezését, rektori beszéd

J_ S 0 Y Z 0 Ii ü H Y V . Felvétetett Budapesten, az Ürsz.Magy.Képzőművészeti Főis­kolán a Főiskolán,1947.évi szeptember hó 1.-én d.eu 12 órakor megtartott Kari Üléséről. Jelen vannak : Kandó László és pátzay í'ál e.i.rektor wlnök­­late alatt 3zűnyi István és Krocsák ümil e.i.prorektorok,jilekfy Jenő, 0. Szabó Kálmán, Bnrcsay Jenő, pónyi Géza* Domanovszky Eridre, Burghardt Re­zső, Varga lí.Lajos, Gerlóczy. Gedeon, Kraetty János, Ferenozy Béni,Boldizsár István, Takács Menyhért dr. Újvári Béla dr. Dénes Jenő dr. kari tagok, továbbá Dr.Csernyus Béla főiskolai főtitkár. Távolmaradását kimentette: Stróbl Zsigmond és Berény Róbert főiskolai r.tanárok, Lälnok az ülést megnyitván,meg­állapít ja a határozatképességet s a nyári szünet után üdvözli a megjelent kari tagokat. A jegyzőkönyv hitelesítésére Ger­lóczy Gedeon és G.Szabó Kálmán r.tanárokat kéri fel, majd felolvastatja a legutolsó, junius hó ll.-iki kari ülés jegyzőkönyvét , amely változtatás nélkül tudomásul szolgál. Ij/i-jROHD iüLŐTT : 1./ Főtitkár több időközben érkezett leiratot és felmerült folyó ügyet ismertett: r./ A V.K.M. 109.722/1947 az.leiratot, Biró Mihály volt főiskolai r.tanár rehabilitálása *b. K'A n I ÜLÍ 3 . b./A V.K.M. 99.107/1947 sz.leiratát a rajzszakos tanárjelöltek 1947/48 tanévi iskolaláto­gatása és gyakorlóién!tá*a tban. c. / A V.K.M. 80.570/1947 sz.leiratot. Rudnay Gyula foisk.r.tanár nyugdíjazása tban. d. / a V.K.M. 84.528/1947.sz.leiratot Kováts Tivadarné beosztott gimn.tanár előléptetése tban. 4,4./.^)./ 1 ííjiíjl-i 1./

Next

/
Oldalképek
Tartalom