Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1959-1960 (1-a-51)

1959. szeptember 17. / Igazgatói Tanács ülés - Társadalmi ösztöndíjak - Ujabb diplomamunka bírálat időpontjának kitűzése - Greskovits László visszavételének ügye - Pátzay Pál szobrászati oktatás módszere - Móka István felvételi kérése

■ W-HuMPf rtdlatr leüt/.fitt-uaA /1959/60.t.é.1./ JEGYZŐKÖNYV Felvétetett 1959-szeptember 17-én a Magyar Képzőművészeti Fő­iskola Igazgató Tanács ülésén. Jelen vannak: Domanovszky Endre igazgató, Bence Gyula ig.h. Ék Sándor, Nemes László, Pátzay Pál, Bánhidi Andor Balogh Jenőy Kádár György mesterek, a tanács tag­jai, valamint Aradi Nóra, Varga Sándorné, Antal Lóránd a Művelődésügyi Minisztérium képviseleté­ben, Kissné elvtársnő a VI.kerületi PB.képvise­letében, Vaskó András tanúim.foéLőadó. Üdvözli a megjelenteket az uj tanév első tanácsülése alkalmá­ból, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat: 1/ Világnézeti Nevelési Bizottság szervezése 3/ Pátzay Pál: A főiskolai szobrászati oktatás módszerének értékelése és megvitatása. Bence Gyula: Ismerteti a Művelődésügyi Minisztérium leiratát /1:10-94-/19 59/ a Világnézeti Nevelési Bizottság szervezésére vonatkozóan. Az elkészitett javaslatot a bizottság tagjaira vonatkozóan jóvá­hagyásra beterjeszti: Nemes László elnök Barna József Kádár György Balogh Jenő Gerő Irén Hézső Ferenc /KISZ/ A bizottság létszámára vonatkozóan több felszólalás hangzott el. A többség véleménye szerint azonban a beterjesztett névsort fogadják el, mivel esetenként mód van a létszám bővítésére. HATÁR O'ZAT : Javaslatban foglalt névsort fogadják el, elnök saját hatáskörében, szükség esetén bővitit a bizottság tagjainak létszámát. A bizottság egy vázlatot készít, amelyet beterjesztenek a legközelebbi tanácsülésre. A távlati programmot október 31-ig megküldik a Művelődésügyi Minisztériumnak. Domanovszky Endre: 2/ Egyéb

Next

/
Oldalképek
Tartalom