Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1946-1947

1946. szeptember 19.

' / c / Z:J , -1 y . ■ J ' ~ /■ J 13 G í Z C K Ö n V . Felvétetett Budapesten,na Orsz.Magy.Kópzőmüvészeti Faiskolán " o ' a Főiskola Rektori Tanácsának 1946,évi szepte-ber hé 19.-én d.e. 10 éra­kor t&rtott rendes üléséről. Jelen vannak Kardé Lászi® e.i.rektor elnök­• - f • . ", ' ■’ lato elr tt Szuny! István és Krnosók Emil prorektorok, Dr.Dénes Jenő, Elekfy Jenő, Gerlóozy Gedeon, Stróbl Zeigmend és Varga H.Lajea főiskolai r.tanárok,v-lnnint Marsovszky Eönr© főiskolai fogalmaz®. 1./ Elnök az ülést megnyitja *meß- állopitv’i' n h-tároaitkópéeséget a jelen ülés Jegyzőkönyvének hiteléeére felkéri Szőnyi Ist­ván és Stróbl ZPlgmond rendes tagokat# 3#/ Elnök fel olvastat Ja múlt ülés Jeayzokönyvét, “ rí II 's 6V ÍN mely tudomásul ez® Igái •­H.apiryhd előtt r 1./ Fogalmaz® ismerteti as időközben érkezett leiratokat és átiratokat: . .. ■, r.- •' a. / r '44.030/1946. ein.V.K .V.sz,rendel•*1 tét,mely érteelt rudry Erzsébet lrodafőtlszt ml- 1 ,- '* , \ , " niezteri el islert; öten vnlé részesítéséről. b. / riskolc város átírnia értesít Gnsparik Jézsef művészt elepi házmester részére úz állami XV, f.s.-ní'k megfelelő illetmény foiyésitásrél. 1 c. / ■ a 0000/194^. miniszterelnöki számú ren- delet végrehajtása ügyében hozott 98,338/l946.VII#ü.o. számú leirat intézkedik a * B * lista rendelet végre* hajtásáról Főiskolánkkal kapcsolatban.A rendeletek és átiratok tudomásul szolgálnak. ■ i * í ■ •; vt ^ : ’ i ;.1 • ' 1 < i , A .Vif.V'• Amj.?. 1./ , ' 1 • :\V:1 1 'o. Í ■ al

Next

/
Oldalképek
Tartalom