Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1957-1958

1957. szeptember 5.

J e.X sókSnxv. Felvétetett 1B57.szeptember 5-én a Képzőművészeti Főiskola I ;azgató Tanács ülésen* Jelen vannaki Domanovsaky Endre i azgató. Újvári Béla ig.h. dr*Bikácoí László a Minisztérium képviseletében, Berné th Aurél, átzay Pál, Balotjn Jenő /Gévai Antal/ Szegedi György, Kádár György tanácstagok, Vakkő András előadó, Lapsánszky Jözoefné jkv. /amovegk.v Endrei ivözli a megjelenteket és megnyitja az 1957/50-as tanév első ,enácsülését* V napirend» Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai \ ösztöndíj odaítélése* Doma». y mester ismerteti a megjelentekkel, hogy 5 kérvény érkezt bei Bálványos Huba II*éves festő, Lajos József III*éves szobráb Tóth Sándor IV.éves szobrász, Rozaníts Tibor VI.éves grafikus és Veszprémi Imre VI.éves szobrász hallgatók részéről. Az odaítélésnél a rangsorolásra kell törekedni. Bemáth Aurél,? Az a véleménye, hogy az első éveseknél még nem alakult ki az, hogy jelölhetők legyenek, ehhez legalább három esztendő szükséges javasolja , ho;y ezt az ösztöndíjat VI.évesek részére kell oda­ítélni, Így szárnitánba Lajos József IV.éves, Tóth Sándor V.éveo Rozanits Tibor VI.éves és Veszprémi Imre Vl.éveo jöhet számitás­Pátzav Pál» Tóth Sándort - tekintve, hogy saját tanítványa - nem tudja ja­vasolni • Domanovszky TMfet A maga részéről Lajos Józsefet ajánlja, ha egyéb szempontból s számításba jöhet. Vaskó Andrea: Tanulmányi eredmény© alapján számításba vehető. HATÁROZAT» A Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztöndíjra első helyen Rozanits Tibort, második helyen hetaa Veszprémi Imrét és a harmadik helyen Lajos Józsefet te jesztik fel a Müvelődesügyi Minisztóriumhoz•

Next

/
Oldalképek
Tartalom