Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1956-1957 (1-a-48)

1956. szeptember 24. / Főigazgatói Tanácsülés - Esztétikai oktatás programjának megtárgyalása - Marxizmus oktatás megvizsgálása - Tanárok ideológiai oktatásának kérdése - Végvári összeállítja az évkönyv tervezetét - DISZ nagyobb önállóságának kérdése - Komondi Sándor, Bartl József visszavétele - Nagy Istvánt felveszik - Külföldi utazásra csak idősebb hallgatókat javasolnak - Fakultatív tárgyak bevezetése - Hallgatók Pór osztályból Szőnyihez kérik magukat - Diplomamunka tervek beadásának ideje - Sokszorosító grafika tárgyának kötelezővé tétele - Veszprémi Egyetemmel való szoros kapcsolat kialakítása - Főiskola oktatási kezdésének időpontja

Jegyzőkönyv ír Felvéve 1956- szeptember 24-én a Főiskolai Tanács ülésén: Jelen voltak: Űomnnovszky Endre, Biró Károly, . Bencze László, Kádár György, Ék Sándor, Balogh Jenő, Végvary Lajos, Pátzay Pál, Kovenecz Ilona, Vaskó András. Jkv.: 1erencz Györgyné. Doraanovszky: A Népművelési Minisztériumban rósztvettünk egy értekezleten, ahol a következőkről volt szó: BikácsA elvt .rs beszélt az eddigi hibákról és eredményekről és arról, bogy a további munka milyen legyen. Beszél­gettünk a programmról, a jegyzetek felülvizsgálásáról. Az esztétikai oktatás programját már enet közben át kellene réznünk és megbeszélni. Nem hiszem, hogy Barna elvtárs önngába zárkózva meg tudna birkózn a problémák­kal, hiszen nincs is e téren kellője gyakorlata. Meg fórunk határozni egy időpontot a marxizmus oktatás megvi zegálás ra i s. Felmerült a tanárok ideológiai oktatásának kérdése, A Minisztérium ebbe nem kivan beleszólni, a Főiskolai Tanácsra bizza, hogy az oktatás keretében ebben az év­ben mivel foglalkozzunk. Ezt ebben a pillanatban nem tudjuk eldönteni, de jó lenne, ha gondolkoznánk rajta, Balogh: az ideológiai oktatást össze lehetne kapcsolni a Barna­féle jegyzetek megbeszélésével. Biieéesi:A Pártközpontban megígérték, hogy létre fog jönni egy esztétikai bizottság, valószínűleg Lukács György vezeté­sével. Ha ez létrejön. Barna elvtárs ehhez kapcsolódhat­na és ez óriási segítség lesz a számára. Kovanecz: A Budapesti Pártbizottság esztétikai előadássorozatot indfct, előreláthatólag óvenként 6 előadás lesz. Az elő­adókat még nem tudják pontosan. Mivel elsősorban a buda­pesti művészek részére rendezik az előadások-t, foként képzőművészeti és zenei vonatkozásunk lesznek. Kérték, hogy tőlünk is minél többen jelentkezzenek erre, mert fel akarják mérni a lehetőségeket. §y 7 re s£ 3* 1 t, e­t-S Végvari: Úgy gondolom, hogy Barna elvtárs esztétikai jegyzeteit először a főiskolai tanácsnak kellene megvitatni és csak azután a tanárok elé vinni. Az ideológiai oktatás számára megfelelő témán k tartom, később, amennyiben nem válna be, gondolkodhatunk máson. Felvetődik az évkönyvnek az ügye. Már több Ízben beszél­tem a szükségességéről. Azt jelenti, hogy idegen nyelvre lefordítva, szép reprodukciókkal ellátva, a valutaszer­zés alapvető és fontos eszköze leh t. Jó esztétikai elő­adások, tanulmányok jelennének meg benne. Javaslom, he y a Főiskolai Tanács bízzon meg valakit, aki összeállít egy tervezetet erre vonatkozóiag, Domnnovszky: Végvári elvtárs már beszélt erről a kérdésről. Ez pénz kérdése is, pénzt pedig akkor kaphatnánk erre, ha már van ety vázlatunk, atit bemutathatunk. Ék: Bízzuk meg Végv ri elvtársat, hogy készítsen egy ilyen tervezetet és ezt beszélje meg a legközelebbi tanácsülés. _n

Next

/
Oldalképek
Tartalom