2. oldal, 59 találat (0,256 másodperc)

Találatok

22. 1949. április 2., 1948/49. tanévi hetedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. A Pázmány Péter Tudományegyetem szigorlati és doktorráavatási szabályzatának ismertetése. • 6. Dr. Kisfaludi Imre magántanárnak és feleségének felajánlása a kar részére a Pécs Munkácsy utca 25. számú ház félilletősége tárgyában. • 7. Az 1949. költségvetési év javadalmainak felosztása a szemináriumok és intézetek között. • 8. Dr. Zsámár György könyvtárkezelői állásáról történt lemondásának bejelentése, és helyére Gödöny József hallgatónak a megválasztása. • 9. Az állami jogakadémiákra kiküldendő szigorlati bizottsági tagok megválasztása. • 10. Előterjesztés Gömöry János jogszigorló szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. • 11. Előterjesztés Arnótfalvy István jogszigorló szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. • 12. Előterjesztés Petró Károly jogszigorló szigorlati határidő leszállítási kérelme tárgyában. • 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 15. Előterjesztés Wieber Imre joghallgató 2 rendkívüli félévének rendessé való átminősítése tárgyában. • 16. A tanulmányi kedvezmények elbírálása céljából bizottság alakítása. • 17. A Tanulmányi Bizottság javaslata az ismertetett Kari leckelátogatási szabályzat elfogadása tárgyában. • Az ülés berekesztése. (120. oldal)
[...] sz Uj takarítónői állás beállításának ké­rése az 1950 költségvetési évre az [...] D sz Deierl József Gergelics István Gödöllei István Proksch A Iván Kamenár Tibor [...]
23. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1924/25. tanév (91. oldal)
[...] Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnökének kérése a központi épületben felszabadult helyiségek átengedése tárgyában 14 Jelentés Berényi István az Evangélikus Hittudományi Karhoz beosztott [...] ismertetése 3 Jelentés a Tisza István Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának megnyitó ünnepségéről [...]
31. 1947. szeptember 25., 1947/48. tanévi első rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 6. Bizottság kiküldése az 1948/49.-es szabadságharc jubileumi ünnepségeire. • 7. Alkonyi György fegyelmi ügyének ismertetése. • 8. Javaslat a több főkollégium előadására kényszerült professzorok helyettesítési díja tárgyában. • 9. Utólagosan meghirdetett kollégiumok ismertetése. • 10. Dr. can. Szalay Emil beszámítási kérelmének a napirendről való levétel. • 11. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 14. A kari ülések időpontjának meghatározása. • 15. Kari Levéltár és Múzeum létesítése a kar tagjainak tudományos munkássága és személyükre vonatkozó adatok összegyűjtése tárgyában. • 16. Javaslat kari évkönyv kiadására. • 17. Javaslat felterjesztés elkészítésére a karnak Jog-és Közgazdaságtudományi Karrá való átszervezése tárgyában. • 18. Felkérés a kar könyvtárának központi könyvkatalógusának elkészíttetésére. • 19. A tanulmányi eredményeket elbíráló fellebbezési bizottságba új tag kiküldése. • 20. Dr. Simor Ferenc bölcsészettudományi magántanár kérelme kollégium hirdetés tárgyában. • 21. A sportvezető tanfolyam tartására vonatkozó ügyirat ismertetése. • 22. Elnöki bejelentések: földszinti altiszti inspekció bevezetése, falatozó bérbeadása, és igazolási eljárások megindítása végett dr. Balassa ügyvéddel való kapcsolatba lépés. • Az ülés berekesztése. (1_9. oldal)
[...] 47 A elnök felkérésére losonczy István ny 0 r tanár ismerteti [...] amennyiben lehetséges teljesítse a végbizonyitvány kérése te
33. 1946. szeptember 4., 1946/47. tanévi első rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. Előterjesztés dr. Zsedényi Béla egyetemi c. ny. rk. tanár nyilvános rendes tanári címmel való kitüntetése tárgyában. • 6. Jelentés a munkástanfolyamok szervezése tárgyában. • 7. Javaslat a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítése tárgyában. • 8. Dr. Esztergár Lajos egyetemi ny. r. tanár kérelme betegszabadság engedélyezése tárgyában. • 9. Javaslat a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi tanszék helyettesítése tárgyában. • 10. Miniszteri rendelet az egyetem részére engedélyezett könyvtárkezelői állások betöltése tárgyában. • 11. Javaslat dr. Molnár Kálmán szolgálat alóli felmentésének előterjesztése tárgyában. • 12. Előterjesztés dr. Csákabonyi Kálmán vármegyei főlevéltáros, gyulai lakos magántanári képesítés iránti kérelme tárgyában. • 13. Előterjesztés a munkások a tudományért, tudósok a munkásokért mozgalom megalakítása tárgyában. • 14. Előterjesztés a soproni hittudományi karnak a Sopron város I. lakbérosztályba soroltatása tárgyában hozott határozattal kapcsolatban. • 15. Előterjesztés dr. Simon Gy. Gábor jogszigorló kérelme kiegészítő jogtudományi szigorlatainak a Debreceni Tudományegyetemen való folytatása tárgyában. • 16. Jelentés Tuzson Lóránt szigorlati elbocsátása ügyében a VKM-hez beadott kérelme tárgyában. • 17. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 18. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 19. Kiss József rendkívüli hallgató kérelme tanárképző tanfolyami féléveinek beszámítása tárgyában. • 20. Előterjesztés Szendi József joghallgatónak a VKM-hez beadott félév beszámítási kérelme tárgyában. • 21. Javaslat bizottság felállítására a tanulmányi beszámítások és alapvizsgákra bocsátások iránti kérelmek elbírálására. • Az ülés berekesztése. (3. oldal)
[...] Kovássy Szabolcs szigorlatainak eredményéről értesítés kérése tárgyában átirat e debreceni tudományegyetem [...] 46 D sz Dr Weis István ny r tanár rendőri felügyelet [...]
34. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1935/36, tanév (165. oldal)
[...] kormányzóhoz benyújtott kérelme 13 Csányi István orvostanhallgató kormányzóhoz benyújtott kérelme Bejelentések [...] részére 800 pengő tanulmányi segély kérése tárgyában 15 A Balogh Kálmán [...]
35. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (150. oldal)
[...] Élettani Intézet 22 Dr Riedlmayer István díjtalan gyakornoki megválasztása 1934 10 [...] intézet 23 Dr Künsztler János kérése 150 pengő havi illetékének felvétele [...]
36. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1936/37. tanév (191. oldal)
[...] Sebészeti Tanszék 23 Dr Riedlmayer István szabadsága tárgyában Folyó ügyek 24 Dr Neuber Ernő kérése a Sebészeti Klinikához fül orr [...]
37. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1946/47. tanév (346. oldal)
[...] Miniszteri leiratok 1 Felügyeleti vizsgálat kérése dr Lajos László ny r [...] Miniszteri leiratok 3 Dr Falcsik István egyetemi titkárt és Hrabovszky Irma [...]
39. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1943/44. tanév (305. oldal)
[...] számának megállapítása tárgyában 5 Javaslat kérése a hadapródiskolái érettségi bizonyítvány képesítőhatályára [...] halálának bejelentése 10 Dr Palecskó István a Sebészeti Klinika tanársegéde halálának [...]
40. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1938/39. tanév (226. oldal)
[...] 11 Dr Geiger Ernő magántanár kérése tárgyában hogy külföldi előadásai miatt [...] Belorvostani Tanszék 19 Dr Andik István díjas gyakornoki megválasztása 1939 03 [...]