Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1942/43. tanév

Folyó ügyek: 21. Dr. Falcsik István egyetemi segédtitkár előléptetése tárgyában. 22. Az Egyetemi Gyógyszertár részére VI. fizetési osztályú állás tárgyában. 23. Az Egyetemi Gyógyszertár számára külső tartozására és irodahelyiségeinek parkettázására költségvetési támogatás kérése. Hallgatói ügyek: 24. A hanyag hallgatók névsorának ismertetése. 25. A beadott hallgatói kérelmek ismertetése. 26. Roznik Lenke és Cvetana Vitkova orvostanhallgatók szigorlatismétlési kérelme. 27. Koronczay József orvostanhallgató szigorlatismétlési kérelme. 28. Szilvássy Imre orvostanhallgató szigorlatismétlési kérelme. 29. Ifj. Tass László orvostanhallgató kérelme szigorlatának Pécsett való befejezése tárgyában. 30. Oláh Ferenc orvostanhallgató kormányzóhoz intézett kérelme. Berekesztés: 31. Az ülés berekesztése. 1942/43. tanév ötödik rendes ülése 1943. jan. 22. 1. Az elnök az ülést megnyitja. 2. Távolmaradók felsorolása. legvzőkönyv-hitelesítők kiküldése: 3. Két jegyzőkönyvi hitelesítő kiküldése. Miniszteri leiratok: 4. Dr. Orbán György egyetemi rendkívüli tanári címmel való kitüntetése. 5. Az 1942/43. tanév II. félévi tanrend-tervezetének jóváhagyása tárgyában. 6. Az első orvosi szigorlat első részéből teendő pótvizsgák határideje tárgyában. 7. Az orvosdoktori szigorlati szabályzat módosítása tárgyában. 8. A katona díjtalan gyakornokok orvosi segélydíjának rendezése tárgyában. 9. Orbán Mária ápolónő kisegítő szolgai felvételének jóváhagyása. 10. Hindi Kiss István II. o. altiszti kinevezésének jóváhagyása tárgyában. Elnöki bejelentések: 11. Dr. Regöli László belklinikái orvos halálának bejelentése. 12. Az élettani pályázatra érkezett adomány bemutatása. 13. A Kolozsvárott egybegyűlt Első Országos Orvostanhallgató Kongresszus üdvözlőlevele és a kar köszönőlevelének bemutatása. Folyó ügyek: 14. Az orvosi továbbképzés 1943. évi tavaszi programjának előterjesztése. Tanszéki segédszemélyzeti ügyek: 15. Vogel Jenő szigorló orvos díjtalan gyakornoki megválasztása 1943.01.01.-1943.08.31. (Elmekórtani Tanszék) 291 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom