Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1945/46. tanév

17. A hallgatók kérelmeinek ismertetése. Berekesztés: 18. Az ülés berekesztése. 1945/46. tanév harmadik rendes ülése 1945. nov. 30. Az elnök az ülést megnyitja. Miniszteri leiratok: 1. Az egyetem által a világ egyetemeihez intézendő memorandum kapcsán a budapesti, szegedi és debreceni egyetemek véleményének kikérése tárgyában. 2. A béketárgyalásokkal kapcsolatos kiegészítendő munkálatokra vonatkozólag. 3. Véleményes javaslat kérése az orvosképzés reformja tárgyában december 10-ig. 4. Véleményes jelentés beterjesztése az előadói tiszteletdíjak rendezése tárgyában. 5. Állami szociális ösztöndíj létesítése és arra pályázat kiírása tárgyában 6. Véleményes javaslat a Györffy István Kollégium memoranduma tárgyában. 7. Rendelet a Németországba elhurcolt hallgatók által hallgatott félévek és vizsgák beszámítására vonatkozólag. Rektori átiratok: 8. Száva (Schüller) István volt bölcsészettan hallgató fegyelmi ügyében hozott 6461/1928/29. sz. ítélet megsemmisítése tárgyában. 9. Az 1945/46. tanév II. félévi tanrendjének elküldése a Dékáni Hivatalba. 10. A tanácsülések napjának tárgyában. Magántanári ügyek: 11. Dr. Horn Zoltán magántanári szóbeli értekezletre bocsátása. 12. Dr. Novák Ernő magántanári képesítés cselekményeihez bocsátása. Tanszéki segédszemélyzeti ügyek: 13. Dr. Sándor László betegszabadság iránti kérelme tárgyában. 14. Dr. Kovács Elek fizetéstelen tanársegédi megválasztása 1945.12.01.-1946.08.31. (Közegészségtani Tanszék) 15. Dr. Fodor Leó felmentését kéri a gyermekklinikai gégészeti rendelés helyettes ellátása alól. Helyére dr. Mészöly Ödön megbízása. 16. Dr. Agg Zoltán díjtalan gyakornoki megválasztása 1945.11.01.-1946.08.31. (Szemészeti Tanszék) 17. Dr. Frigyér László felterjesztése fizetéstelen főorvossá. (Belklinika) Hallgatói ügyek: 18. A hallgatók kérelmeinek ismertetése. 19. A folyó félévben az I. orvosi szigorlat első és második rész terminusainak megállapítása. Berekesztés: 20. Az ülés berekesztése. 335

Next

/
Oldalképek
Tartalom