Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1947/48. tanév

13. A tudományegyetem elnevezése körül követendő egységes eljárás. 14. A szabadságharc 100 éves jubileumi ünnepségeinek tárgyában. 15. A Keszthelyi Diáküdülőház igazgatótanácsi tagjainak megválasztása. 16. Az egyetemi tanárok egyetemi hallgatói beiratkozásának megtiltása. 17. Ádám Károly I. féléves orvostanhallgató bűnügye tárgyában. 18. Szabó István belklinikái altiszt áthelyezése. Elnöki bejelentések: 19. Meghívó dr. Környey István ny. r. tanár első tanszéki előadására. Tanszéki ügyek: 20. Az Általános Kórtani Tanszék betöltése. Magántanári ügyek: 21. Dr. Beöthy Konrád c. rk. tanár kérelme visszehelyezésére venia legendi jogába. 22. Dr. Szathmáry Sebestyén magántanár kérelme visszehelyezésére venia legendi jogába. Segédtanszemélvzeti ügyek: 23. Dr. Nagy Lajos díjtalan gyakornoki megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Sebészeti Tanszék) 24. Dr. Duchon Jenő újbóli fizetéstelen tanársegédi megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Sebészeti Tanszék) 25. Dr. Marton Károly fizetéstelen tanársegédi megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Sebészeti Tanszék) 26. Dr. Patkó Margit díjtalan gyakornoki megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Szülészeti Tanszék) 27. Dr. Oppe Emil díjtalan gyakornoki megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Szülészeti Tanszék) 28. Dr. Karg Norbert VIII. f. o. tanársegédi állásáról lemond. Dr. Karg Norbert fizetéstelen tanársegédi megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Szülészeti Tanszék) 29. Dr. Gábriel Aurél VIII. f. o. tanársegédi megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Szülészeti Tanszék) 30. Dr. Hargitai Ferenc 3 havi fizetéses szabadság iránti kérelme tárgyában. 31. Dr. Orthmayer Alajos IX. f. o. díjas gyakornoki megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Ideg- és Elmeklinika) 32. Dr. Fodor György díjas demonstrátori megválasztása 1947.09.01.-1948.08.31. (Ideg- és Elmeklinika) 33. Dr. Liposits Ipoly 6 heti betegszabadságának engedélyezése tárgyában. Folyó ügyek: 34. Az egyetemi tanárok státuszrendezése. 35. Jelentés a munkástanfolyam vizsgájáról. 36. Dr. Donhoffer Szilárd egyetemi c. rk. tanár, dr. Agárdy László klinikai főorvos és dr. Falcsik István egyetemi titkár visszavétele tárgyában. 37. Beszámoló a külföldi előadók meghívása tárgyában tartott értekezletről. Hallgatói ügyek: 38. A munkástanfolyam jó eredménnyel vizsgázott hallgatóinak felvétele. 39. A VII. féléves hallgatók kérése a II. szigorlat részletekben való letétele tárgyában. 40. A hallgatók által benyújtott kérelmek elbírálása. 362

Next

/
Oldalképek
Tartalom