502 találat (0,290 másodperc)

Találatok

1. 1978-05-18 / 115. szám
[...] még Kiskőrösön Viczián Józsefné dr Bozóky István Bo­ros O Györgyné Csvila István­ná [...] rivális nélkül vagyunk mosolyog dr Bozóky István Hogy 1970 óta első helyen [...] adják Bencze Jánosné és Takács Istvánná Dr Bozóky István a porhomo­genizáló mellett Lámcsak mire [...] van a dol­gozóknak köztük dr Bozóky Ist­vánnak az egyetlen férfinak hét fia
2. 2007-05-26 / 122. szám
[...] szer­ződést is kötött az irodával Bozóky Istvánná G Nagy Ág­nes és kollégái [...] KERTI 6 RILLEKKEL f iA Bozóky Istvánná G Nagy Ágnes irodavezető az [...]
3. 2001-08-25 / 198. szám
[...] volt köztük a vita Hortobágyi István őrnagytól a megyei rendőr főkapitányság [...] tolni a gépeket a központon Bozóky Istvánnétól a beruházási csoport vezetőjétől [...] lehet jutni a térre Hortobágyi Ist­ván a megyei főkapitányság szó­vivője megerősítette [...] is lehet számítani a téren Bozóky István né hozzátette még felülvizsgál­ják azt [...]
4. 2006-09-09 / 212. szám
[...] te­szik a várost Ennek kapcsán bozóky istvánnéval a polgár mesteri hivatal [...] város által létrehozott gazdasá­gi társaságok Bozóky Istvánná Ezek szerint ren­geteg munka hárul [...]
5. 2007-03-23 / 69. szám
[...] társammal test­véremmel Péterrel sógorom­mal Fehér Istvánnal és Rákóczi Tamással megalapítottuk a [...] meg­valósításáig a teljes bizalom je­gyében Bozóky Istvánná G Nagy Ág­nes a projektiroda [...] ren Valósítsa meg terveit legyen Bozóky Istvánná G Nagy Ágnes a projektiroda [...]
6. 2005-05-09 / 107. szám
[...] teljesen kivirág­zik A parkfenntartási munkálatokról Bozóky Istvánnét az ön kormányzat beruházási [...] látja el a feladatot mondta Bozóky Istvánná A városüzemeltetési feladatok időjá­rás függőek [...]
7. 2005-03-26 / 71. szám
[...] ké­szítenek A harmincegy mintá­ból Valkai István Kemer Erzsé­bet és Nagy Imre [...] Rt nyerte el a kivitelezést Bozóky Istvánná az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési [...] építését A kivitelezési ter­veken mindenütt Bozóky László neve szerepel aki az [...]
8. 2004-07-15 / 164. szám
[...] beruházási és városüzemeltetési f osztályán Bozóky Istvánná osztályvezetőnél Kecskemét Kossuth tér 1 [...] 76 512 243 Jelentkezni lehet Bozóky Istvánná osztályvezetőnél Kecskemét Város 1 háza [...] maradok a hűvös szo­bában Tóth Istvánná Kecskemét Nagyon érzékeny vagyok a [...]
9. 2003-02-06 / 31. szám
[...] rendőrkapitányság államigazgatási eljá­rást folytat Hortobágyi István őrnagy ér­deklődésünkre elmondta jelenleg az [...] mi saját költségünkön vállaljuk Kölcsönhatások Bozóky Istvánná az önkormányzat vá­rosrendezési és városüzemeltetési [...] tartani a jogszabályban előírt határidőket Bozóky Istvánné hangsú­lyozta azt is hogy [...] miatt elszabadultak az indula­tok Hortobágyi István rendőrsé­gi szóvivő lapunknak elmondta délután [...]
10. 1957-02-16 / 39. szám
[...] Shaw Fordította Ottlik Géza Rendezte Bozóky István Közben 31 40 Hírek Sport [...] Közreműködik Kürthy Éva és Kuzma István 18 45 Mi újság a [...] játszik Halmy Lujza és Sikolya István énekel 13 00 Falurádió 13 [...]
11. 1999-09-27 / 225. szám
[...] az MLSZ új elnöke Dr Bozóky Imre az MLSZ új elnöke [...] el hivatalát Az MLSZ Közgyűlésén Bozóky Imrét választották a szövetség új [...] szavaza­tot kapott Szendrei Józsefre Kovács Istvánra és Bácsalmási Ottóra senki nem [...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás István Klement Tibor Kovács Attila Makray [...]
12. 2007-07-13 / 162. szám
[...] Pécsett a mezőny legerősebb centersora Bozóky Imre szomorú és pert indít [...] elnöke polgári pert in­dít Kisteleki István jelenlegi MLSZ elnök ellen személyiségi [...] és ezért pert indítok Kistele­ki István MLSZ elnök mint ma­gánszemély ellen mondta Bozóky Imre Kisteleki István az MTI meg­keresésére cáfolta Bozóky Imre azon állítását hogy az [...]
13. 2006-10-11 / 239. szám
[...] képviseletében jelen volt többek közt Bozóky István né a polgármesteri hivatal be­ruházási [...]
14. 2005-04-12 / 84. szám
[...] hétig mondta el érdeklődésünkre König István vezető főtaná­csos a kecskeméti polgár [...] egészében az önkormányzat finanszírozza nyilatkozta Bozóky Istvánná a városháza beruházási osz­tályának vezetője [...]
15. 1999-09-30 / 228. szám
[...] SPORT 7 OLDAL Miért kell Bozókyt lejáratni Atyánszky György ország gyűlési [...] lap szeptember 25 ei számában Bozóky Imréről a Magyar Labda­rúgó szövetség [...] lejá­ratásnak az a tény hogy Bo­zóky Imre neve az LGT Kft [...] ha számít a szurkolókra Hosszú István a Bajai Hon­véd edzője Csátaljay [...]
16. 2005-05-05 / 104. szám
[...] miért húzódott el az eljárás Bozóky Istvánná az önkor mány­zatnak van saját [...]
17. 1999-09-28 / 226. szám
[...] SPORT 1999 SZEPTEMBER 28 KÉPI Bozóky első munkanapja A támadójáték jutalma [...] Kor­mos liberó Vatai Edző Rapcsányi István Az eredmény alakulása 1 játszma [...] harmadik felvo­násban viszont kiengedtek Rapcsányi István tanítványai elkezdtek hibázni a miskolci­ak [...] hétfőn az MTI vel dr Bozóky Imre az MLSZ szombaton meg­választott [...]
18. 2004-08-11 / 187. szám
[...] kertben kap helyet Az osz Bozóky István kőfaragó ster munkája A két [...] résztvevői az athéni játékoknak Majoros István 55 kg és Berzicza Tamás [...] kg A lengyelországi nagydíjat Majoros István megnyerte míg Berziczának ott nem [...]
19. 1970-12-17 / 295. szám
[...] Szegedi Nemzeti Szín­házhoz szerződtem Sze­geden Bozóky István fő­rendező keze alatt na­ronokat vállalt [...]
20. 2001-09-04 / 206. szám
[...] a víz tisztaságá­val van mondta Bozóky István­ná a polgármesteri hivatal beru­házási csoportvezetője [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind