Petőfi Népe, 2007. július (62. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-02 / 152. szám

MITSUBISHI 3 év garancia S szállítható szí fi literes fogyás; 10/í indulódíj HÜXáfa-visszaig1 170 lóerő ÖSS1ESÍH I KECSKEMÉTEN GÉPPEL VÁLOGATHATJÁK HÚSZÉVES AZ APEH, ÉVRŐL ÉVRE K0ÓS “KA A S7FMFTET A S7FIFKTIV GVIIITESSEL » ! ' / FDFSAPIAVí A SZEMETET, A SZELEKTÍV GYŰJTÉSSEL ÓVJUK A KÖRNYEZETET ► 3. OLDAL NO AZ ÜGYFELEK SZAMA ► 4-5. OLDAL ÉDESAPJÁVAL ÍRT KÖNYVET Megtették az első feljelentést megyénkben is az II Ferro ellen PIRAMISJÁTÉK Az autóreklá- mokkal foglalkozó, az utóbbi hónapokban elhíresült céget egy 46 éves ágasegyházi férfi panaszolta be a kecskeméti rendőrkapitányság ügyeletén. A pórul járt autós még 2006. december 29-én kötött szerződést a céggel. Befizetett a szolnoki irodán 333 ezer fo­rintot, cserébe pedig azt ígér­te a cég, hogy havonta 50 ez­ret fizet a reklámozásért. Az ágasegyházi autósnak azon­ban mindössze egyetlen alka­lommal, idén februárban fi­zettek, és azóta egyetlen forin­tot sem kapott. Ráadásul - mondta el a napokban meg­tett feljelentésében az autótu­lajdonos még a szerződés- kötési díjat se kapta vissza a cégtől. sét várja az egyik al­vállalkozó is.- Az II Ferro ellen á Buda­pesti Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást - mondta Nyíkos Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Ezért a Bács-Kis­kun megyei károsultak felje­lentéseit azonnal továbbítják a BRFK-ra. Sajtóhírek szerint már 800 felett van azoknak a száma, akik jelentkeztek az II Ferro károsultjait összegyűjtő pertársaságnál. A társaságot a reklámcég egyik alvállalko­zója alapította. Menyhért Mé­száros László azt ígéri, hogy együttesen indítanak eljárást az II Ferro ellen. ■ Noszlopy A kényszerkaszálást az önkormányzatok rendelik eL a számlát és a bírságot viszont a gondatlan tulajdonos fizeti minden esetben. Hivatalosan szombat éj­félig volt módjuk a föld- tulajdonosoknak elvé­gezni földterületükön a parlagfűirtást. Aki a ha­táridőig nem tett eleget a kötelező parlagfű-men­tesítésnek, komoly szankciókra számíthat. Magyarvári Annamária Parlagfűügyben nincs tole­rancia. A fertőzött területek parlagfű-mentesítését minden évben június 30-áig kell meg­oldaniuk a földtulajdonosok­nak. A törvény előírja: a véde­kezésben parlagfű esetén a vi­rágbimbó kialakulását kell megakadályozni. Mulasztani nem érdemes: akár napokon belül kopoghat a postás a bírságoló határozattal. Gyöngyösi Nórá­tól, a kecskeméti önkormányzat igazgatási osztá­lyának növényvé­delmi ügyintézőjétől megtud­tuk: - Július elsejétől fokozot­tan és folyamatosan ellenőriz­zük a belterületek parlagfű- fertőzöttségét. A magántulaj­donú, elhanyagolt területek tulajdonosait jegyzői hatás­körben az önkormányzat bír­ságolhatja meg. A fertőzött te­rületek felméré­sében a hivatal munkatársait egy növényvédő szakmérnök is segíti. A közér­dekű védekezés értelmében fertőzött terület esetén - az önkormányzat a tulajdonos felszólítása és értesítése nél­kül azonnal elrendeli a kény­szerkaszálást. A kiszabott bír­ság összegéről és az elvégzett munka díjáról az önkormány­zat minden esetben határoza­tot küld a tulajdonosnak. A növényvédelmi bírság té­teles mértékéről a hatályos kormányrendelet rendelkezik. A bírság összege a fertőzött te­rület nagyságától és a fertő- zöttség mértékétől függ. Kül­területek esetén ettől az évtől a korábbi 2 millióról 5 millió forintra emelkedett a kiróható szabálysértési bírság összege. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON. ■ Az önkormány­zatok felszólítás és értesítés nélkül rendelik el a kényszer­kaszálást. HIRDETÉS Zuschlag a szégyenkőre ült csalás A halasi politikus tagadja a vádakat Zuschlag János tagadja, hogy köze lenne az ellene és hat társa ellen az egyesületekhez és alapítványokhoz befolyt pénzek törvénytelen felhasz­nálása miatt indított ügyhöz. Ezt az MSZP kiskunhalasi szervezetének elnöke maga közölte pénteken az MTI-vel. Szombatra virradóra valaki Zuschlag bábuját a reformá­tus templom melletti szégyen­kőre ültette. „A szégyenkő eredetileg a templomban, a bejárat mellett volt. Erre ültet­ték vagy állították közmegve­tésre azokat, akiket valami­lyen vétekben bűnösnek ítél­tek. Pl. vasárnap munkát vé­gez, lop, házasságtörő, paráz­na, hazudik, káromkodik, fe­lebarátját sérti, szidalmazza.” - áll a kő melletti táblán. ■ Zuschlag-bábut ültett valaki a szégyenkőre Kiskunhalason. SZÁMOLJON VELŐNK ■ zemély ényelbetS . A résztelekről ftrrtekíődjön mMffiksraskedésűnkbon. 002 kibocsátás: 261 gfrm Kecskemét, Szt. László krt. 68. Tel.: 76/502-800 ti*II A fá/CM AKIT tUiXf UTClYiMrl l NÁLUNK AZ ARAK A FÖLDÖN JÁRNÁK Lunch felvágott, 450 g: 199 Ft Izsáki levestészta, 200 g, többféle: 115 Ft L.tV A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA 2007. JULIUS 2., HÉTFŐ LXII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM, ARA: 91 FT, ELŐFIZETVE: 75 FT Felvételre keresünk ruházati eladót sport osztályunkra. Gyakorlat előnyt jelent. Jelentkezni: Sever Center Áruház, Kecskemét, Kurucz krt. 8. EGY PERCBEN Az iskolában vakációznak Sorsdöntő, jövőt meghatározó napok­kal telüt a ladánybenei iskolavezetés vakációja. Az udvar pedig most is gyerekzsivajtól hangos. ► 2. OLDAL Be kell tartani tartalom! a szerződést! MEGYEI KÖRKÉP 2­Megtagadhatják a biztosítótársasá- gazdaság ________ go k a kártérítést, - - „ 0 ha az ügyfél lesze------------------— re li a vagyonvé- bulvár.......„ 1; de lmi berende- szolgáltatás 1 zest, es ezt nemje- . , . SPORT 14-1 lenti be. ► 7. OLDAL MOZAIK W»ÜSk IDŐJÁRÁS Ma délutánig na­pos, száraz idő lesz. Este elszórt záporeső esik. A hőmérséklet csúcsértéke elér­heti a 34 fokot ► 16. OLDAL Tér a város és lakói szívében „Európa itt épül” - hirdette hosszú időn át Baja szívé­ben, a Szenthá­romság tér felújítá­sa során a beruhá­zás főbb adatait közlő tábla. ► 9. OLDAL LAPSZEL Kézen fogva ment egymás mellett a fiú és a lány. Tizenévesek lehettek, annak is az elején, legfeljebb a köze­pén. Néha összedugták a fejüket, egy­másra borultak. Mindkettőjük kezé­ben ott volt a cigaretta. Bele-beleszív- tak, mint a felnőttek, aztán egy apró csók. Amikor a végére értek a bagó­nak, a srác a két ujja közé vette a dekket, és messzire pöckölte. A nyári nagy melegben, a száraz avarra, a csikket Persze, az is érdekes kérdés, hogy milyen ízű a dohányfüstös csók. Még akkor is, ha tinédzserek adják és kapják. Sz. T. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Páncsics Hajnalka A Petőfi Népe honlapja: www.petofinepe.hu Információs és szórakoztató portál: www.baon.hu Ráfizet, aki nem kaszált parlagfű Zéró toleranciára számítsanak a rest tulajdonosok!

Next

/
Oldalképek
Tartalom