Petőfi Népe, 1998. február (53. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

K / Az Országgyűlési Könyvtár állományából, törölve. V Jf-----------------------------------------­P ETŐFI NÉPE 1998. február 2., hétfő • A Duna—Tisza köze napilapja • 53. évf., 27. szám / 39 Ft _____________ K orszerű műtőket adtak át Halason A legbonyolultabb műtétek elvégzésére is lehetőség lesz a kórházban. A kiskunhalasi Semmelweis- kórházban szombaton hét új műtőt és egy központi sterilizá­lót adtak át. A közel félmilliárd forintos beruházás az önkor­mányzat és a kórház közös fi­nanszírozásával valósult meg, állami támogatás nélkül. A be­ruházási munkálatok tavaly au­gusztusban kezdődtek meg. A FOTÓ: POZSGAI ÁKOS korszerűsítés révén a halasi kórház a legbonyolultabb műté­tek elvégzésére is alkalmassá vált. A további részletekről az 5. oldalon számolunk be. Az adósok feje fölül elárverezik a házat Kiskunhalason száznyolcvan családot fenyeget az a veszély, hogy hamarosan elárverezik a fejük fölül a házukat, mert nem tudják visszafizetni az OTP-től korábban felvett lakáshitelköl- csönüket. Egyes becslések sze­rint nem kevesebb, mint két­százezer család került hasonló helyzetbe az országban amiatt, hogy többszörösére emelték a kedvező kamatozású lakáshite­lek kamatait. A kormány nem­régiben bejelentette, hogy még az év első negyedében megtár­gyalja az ügyet és a parlament elé fogja vinni. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa is azon az állásponton van, hogy a kialakult helyzet alkotmányel­lenes, hiszen sérti a tulajdonjog védelmét. A nyolcvanas évek elején Kiskunhalason is több lakás épült kedvezményes állami hi­telből. A városban ezerötszáz családból közel ötszáz élt a le­hetőséggel és feleztette, illetve harmadoltatta hitelüket a ki­lencvenes évek elején. A fenn­maradó összeget részben saját erőből, részben pedig az ön- kormányzattól kapott kamat­mentes kölcsönből fizették vissza egy összegben. Azonban Halason jelenleg is háromszázötvenen tartoznak ilyen hitellel. (Folytatás a 3. oldalon) Román áremelési hullám Ballon Irak fölött Belépett Irak légterébe vasár­nap az a svájci hőlégballon, amely háromfőnyi legénységé­vel szerdán indult el az alpesi országból azzal a céllal, hogy leszállás nélkül körberepülje a Földet. Az Öböl térségében ál­lomásozó amerikai légierő földi irányítóközpontja is kapcso­latba lépett a Breitling Orbiter 2 hőlégballon utasaival. Újabb áremelési hullámok vár­nak a románokra azután, hogy vasárnap 18-ról 22 százalékra emelkedett az áfa majdnem az összes termékre. Kivéve né­hány olyan alapvető élelmi­szert, mint a hús vagy a tej. Drágulhat az összes többi élel­miszer, a gyógyszerek, a közle­kedés és minden közüzemi szolgáltatás. Áremelésre ösztö­nözhet a nemzeti valuta, a lej leértékelődése is, amely 9 szá­zalék volt az elmúlt két hónap­ban a dollárhoz képest. Hírügy­nökségi jelentések szerint a romániai lakosság szombaton élelmiszereket halmozott fel a hétfőre várt jelentős áremelé­sekre tekintettel. Eredménytelenül zárult a kécskei szemétpályázat Újabb pályázatot ír ki a tisza- kécskei önkormányzat a város szilárd hulladékának gyűjté­sére, szállítására és elhelyezé­sére, miután a korábbi pályázat nem hozott eredményt. A tavaly meghirdetett szol­gáltatásra négy pályázó jelent­kezett. Pályázatukat december­ben egyszer már megvitatta a testület, aztán január 15-én is­mét napirendre tűzték. A dön­téshozatal azonban elmaradt, mert a hatósági osztály vezetője visszavonta az előterjesztést. Január 29-ére már csak két pá­lyázó maradt, egy szolnoki és egy csongrádi vállalkozás. Ajánlatukban, melyet zárt ülé­sen vitatott a testület, mindket­ten a környezetvédelmi szem­pontok messzemenő betartását ígérték, ám a városatyák ezúttal sem tudtak határozni. Végül a képviselők úgy döntöttek, ú- jabb pályázatot hirdetnek hul­ladékügyben, a szemetet addig is a városgondnokság szállítja, tárolja. Mint eddig. Kommentárunk a 2. oldalon. A néni elájult, lánya azt hitte, meghalt Meg akarta ölni édesanyját Emberölési kísérlet alapos gyanúja miatt folytat eljárást a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgá­lati osztálya K. Jánosné, negyvenhárom éves jános­halmi lakos ellen. Az asszony pénteken reggel a vele egy háztartásban élő édesanyját fojtogatni kezdte, meg akarta ölni. A hetvenkét éves néni eszméletét veszítette. Lánya azt hitte, meghalt, ezért abba­hagyta a fojtogatást. A néni nyolc napon túl gyógyuló sé­rüléseket szenvedett, jelenleg a kiskunhalasi kórházban ápolják. Lányát, K. Jánosnét kihallgatása után a halasi kór­ház pszichiátriai osztályára szállították, ezért nem vették őrizetbe. Tetőtéri gyerekszoba égett a Vacsiközben Gáz robbant Jánoshalmán Szombat kora estétől kezdve igen sok dolga akadt Bács-Kis- kunban a lánglovagoknak. Kecskeméten a Vacsiközben délután fél hatkor egy lakás te­tőterében lévő gyerekszoba égett ki teljesen. Á tűz okát még vizsgálják a szakemberek, a kár 800 ezer forintra tehető. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Sokszor nem is gondolnánk, mi minden okozhat tüzet. Bács­almáson szombaton este fél hétkor az Ady Endre utca egyik lakásában egy elektromos me- legítőpáma miatt lángolt az ágy és környéke. A tűz itt 30 ezer forintos kárt okozott, személyi sérülés szerencsére nem történt. A disznóvágások idején sajnos gyakran előforduló tűzhöz ri­asztották a tűzoltókat. Bácsal­máson a Juhász Gyula utcában egy húsfüstölőben csaptak fel a lángok és 20 ezer forint érté­kű húsféleség ment teljesen tönkre. Kecskemét-Kisfáiban a te­henészeti telep szociális épüle­tének kazánhelyiségében folyt ki fűtőolaj a tárolóedényből és gyulladt meg. A kárt és a tűz keletkezési okát még vizsgál­ják. Tegnap kora délután Já­noshalmán a Szemere utcába riasztották a tűzoltókat. A 20-as számú lakóház műhelyként is használt garázsában a vízmele­gítő őrlángja belobbantotta a helyiségben levő palackból szi­várgó PB-gázt. Személyi sérü­lés nem történt. A házigazda egyedül oltotta el a lángra ka­pott garázsajtót, viszont egy rá­diós magnó és a fali vezetékek kiégtek, az ablakok pedig a robbanás következtében kitör­tek. A tűzoltók a kárt 50 ezer forintra becsülik. Autósüldözés Vadkert külterületén Összetört rendőrautók Soltvadkert külterületén pén­teken reggel próbálta meg igazoltatni a rendőrjárőr B. Zoltán harmincnyolc éves vadkerti lakost, aki egy Vol­vóval közlekedett. A férfi azonban a rendőri karjelzésre nem állt meg. Kikerülve a járőrt továbbhajtott. A rendőr a szolgálati autóval, egy Volkswagen Transporterrel eredt B. Zoltán nyomába. Hamarosan utol is érte. A rendőrkocsi előzésbe kezdett, ám a férfi szándékosan neki­kormányozta kocsiját a rend­őrautónak. Ennek ellenére si­került megállítani. A járőr B. Zoltánt megbilincselte és elő­állította. A rendőrségi fur­gonban és a Volvóban is har­mincezer forint kár keletke­zett. A hajsza során megsérült a rendőrségi autóban szállított telefax készülék is. Kétszáz­ezer forint kár keletkezett benne, személyi sérülés sze­rencsére nem történt. Mélykút külterületén is üt­között egy rendőrautó. A rendőrségi kocsi Mélykút felé haladt, amikor az előzőleg az úttest bal szélén álló - L. János bácsalmási lakos által vezetett - személyautó tolatva ke­resztbefordult az úton. Hogy a balesetet elkerülje, a rendőr jobbra rántotta a kormányt, így csak érintőlegesen talál­kozott a két autó. A szolgálati kocsi az árokba borult, 200 ezer forint kár keletkezett benne, személyi sérülés itt sem történt. A férfi nem szán­dékosan, hanem véletlenül to­latott a rendőrautó elé. KFC-Izsák 5-0! Edzőmérkőzést játszott szombaton az új néven futó kecskeméti labdarú­gócsapat az izsákiakkal. A játékosok mozgásán és a játékon még nagyon látszott, hogy a fel­készülés közepén tartanak a csapatok. fotó: w. király ernő MA SPORT­VILÁG 7., 10-11. oldal Gyorshírek Olcsóbb matrica I Mától olcsóbban kapható az j éves, illetve a két hónapra szóló osztrák autópálya-mat-1 I rica, változatlan marad vi­szont a 10 napos bérlet ára. A személygépkocsik éves oszt­rák autópálya-használati díja | 9500 forintról 9200 forintra | csökken, a két hónapra váltott j ■ matrica ára 2500 forint lesz. | | Pánik Nisben I Kilenc ember meghalt, hár- ( | man pedig kómába estek a § I dél-szerbiai Nisben, ahol az | egyik magánkézben lévő 1 I szeszfőzdében metil-alkohol | , került a pálinkába. A metil- ( : alkohol-mérgezésről terjedő hírek miatt Nisben pánik tört 1 I ki: több tucat ember kért or- jf vosi segítséget a városi kór­házban. A rendőrség még | szombat este őrizetbe vette a J szeszfőzde tulajdonosát, Mi- J roslav Zivadonivcot. I Meghalt a gyalogos A kórházban műtét közben 1 meghalt az a nyolcvannyolc | éves bácsi, akit pénteken dél-1 előtt Kecskeméten a Jókai | utca 26.-os számú ház előtti | | gyalogátkelőhelyen ütöttek | el. A vizsgálat szerint a sze- ( I rencsétlen férfi féktávolságon | | belül lépett a neki balról ér- | kező személyautó elé. Leleplezett író | Kiskorú fiúknak fizetett sze- | I xuális szolgáltatásokért a tú­li dományos-fantasztikus iroda- 1 lom világhírű veteránja, Art- I hur C. Clarke, aki a tervek I szerint szerdán veszi át lovagi f kitüntetését a brit trónörökös-1 tői - írta egy vasárnapi brit 1 lap. Az író, akinek nevéhez j olyan művek fűződnek, mint j a 2001 űrodüsszeia és vagy I 80 egyéb könyv, gyakorlati­lag pedofilnek minősítette sa­ját magát, amikor egyszerű f igennel válaszolt arra a kér­désre, hogy volt-e szexuális | kapcsolata fiúgyermekekkel. Drogfogás Nyitra környéki címzettje volt annak a 13 tonnányi drogszál­lítmánynak, amelyet szomba­ton fedeztek fel egy konté­nerben a szlovák pénzügy­őrök. A hatszázalékos, 3 mil- I liárd koronát érő marihuána | egy közelebbről nem megne­vezett dél-amerikai országból érkezett Szlovákiába. A nagy I fogásra a Komárom-Komámo (Révkomárom) közti átkelő I vámtermináljában került sor. j 1A 13 tonna marihuánát a ííí ■: I Duslo nevű vágsellyei vegyi- kombinátban elégették. i I Görög sztrájk Földművesek úttorlaszával, szállítási dolgozók munkabe- I szüntetésével és egy athéni tömegdemonstrációval ma te­tőzik a görögországi sztrájk­hullám, s próbára teszi a kor­mánynak a gazdasági szigor 1 I melletti elkötelezettségét. Szimitisz kormányfő folytatni kívánja a közalkalmazotti szféra mély átalakításával, | magasabb adókkal és a szoci- I ális juttatások csökkenésével járó reformokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom