Petőfi Népe, 1999. szeptember (54. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-27 / 225. szám

Bács-Kiskun megyei az MLSZ új elnöke Dr. Bozóky Imre, az MLSZ új elnöke ma foglalja el hivatalát. Az MLSZ Közgyűlésén Bozóky Imrét választották a szövetség új elnökévé. Kis csúszással, 10 óra után né­hány perccel kezdődött meg szombaton a Hotel Stadionban a Magyar Labdarúgó-szövetség rendkívüli közgyűlése, ame­lyen a 114 szavazatra jogosult küldött közüí' 109-en jelentek meg. Az ülés napirendjén két pont szerepelt: az MLSZ elnöké­nek, elnökségének, az ellenőr­ző bizottság elnökének és tag­jainak megválasztása, valamint a szövetség helyzetéről készí­tett könyvvizsgálói jelentés meg­hallgatása. A mandátumvizsgáló bizott­ság jelentése alapján MLSZ-el- nökre 11, elnökségi tagságra 61; ellenőrző bizottsági elnök­Bozóky Imre életrajza Születési hely, idő: Solt- vadkert, 1953. október 20. Játékos-pályafutás: Veszp­rémi Vegyész (NB II., ifjúsági csapat), SZEOL (NB I., tartal­ékcsapat), Kecskeméti SC {NB IL, NB III.). Játékvezetői pályafutás: 1988-ban vizsgázott, 1993-tól NB 1-es játékvezető, majd a FIFA partjelzői keretének tagja. Sportvezetői pályafutás: A Bács-Kiskun Megyei Lab­darúgó-szövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, az MLSZ elnökségi tagja (1998), az MLSZ elnöke (1999). Iskolai végzettség: József Attila Tudományegyetem, ál­lam- és jogtudományi kar. ségre 4, tagságra pedig 7 érvé­nyes jelölés volt. A két napirendi pont megvi­tatása előtt Beppo Mauhart, az Osztrák Labdarúgó-szövetség elnöke elmondta, hogy a 2004- es labdarúgó Európa-bajnok- ság megrendezésére közösen pályázó Ausztria és Magyaror­szág jó esélyekkel várja az ok­tóber 12-ei, aacheni helyszínki­jelölést. Az elnök azt is hozzá­tette, hogy sok munkát végzett a két szövetség a pályázat el­nyerése érdekében, de reális esélye csak akkor van a győze­lemre, ha a magyarországi vi­szonyok rendeződnek. Az osztrák elnök beszédét követően Bajor Lászlóné, a Wienna Constant Könyvvizsgá­ló Kft. munkatársa ismertette az MLSZ gazdálkodásáról és mű­ködéséről készített beszámolót. Összefoglalásként azt javasolta, hogy az MLSZ közgyűlése egy későbbi időpontban tárgyalja új­ra az 1998-as évről szóló jelen­tést. Bajor Lászlóné hozzászólá­sa után a közgyűlés Szilágyi Györgyöt és Benkő Lászlót az MLSZ tiszteletbeli elnökének vá­lasztotta meg. A közgyűlés, a szövetség és az ellenőrző bizottság elnöké­nek megválasztásával folytató­dott, de az első körben egyik esetben sem született végered­mény. Az MLSZ elnökségéért folytatott küzdelemben Kovács Attila 40, Bozóky Imre 39 szava­zatot kapott (tehát egyiküknek sem volt meg az 50 százalék plusz 1 szavazat), így a második fordulóban már csak rájuk lehet szavazni. Az esélyesek között emlegetett Mezey Györgyre 27- en voksoltak, ő tehát kiesett a versenyből. Még a szavazás előtt visszalépett Dlusztus Imre, Kiss József és Molnár László. Kősze­gi Géza 2, Vass Géza 1 szavaza­tot kapott. Szendrei Józsefre, Kovács Istvánra és Bácsalmási Ottóra senki nem voksolt. Az el­lenőrző bizottsági elnökségért Sebes József és Varga Ferenc maradt versenyben. A közgyűlésen Bozóky Imrét választották a szövetség új elnö­kévé. A szavazás második köré­ben már csak két jelöltre - Bozóky Imrére és Kovács Attilá­ra - lehetett szavazni. A voksolá­son egy küldött nem vett részt, így összesen 108 szavazat osz­lott meg a pályázók között. Bozóky Imre 62-46-os szavazati aránnyal bizonyult jobbnak Ko­vács Attilánál. Az ellenőrző bizottság elnö­kévé Varga Ferencet választották meg, aki - mivel egy szavazat ér­vénytelen volt - 54-53-ra győzte le Sebes Jánost. Nyilatkozatok Bozóky Imre:- Boldog vagyok, s külön örömmel tölt el, hogy korrekt küzdelemben sikerült győznöm. A magyar labdarúgás jelenleg morális válságban van, amit meg kell szüntetni, és békét kell te­remteni a futballtársadalomban. Az MLSZ többmilliós hiányát és adósságát szintén ki kell egyen­lítenünk. Természetesen a ma­gyar sportvezetés segítsége szükséges ahhoz, hogy rendet teremtsünk a labdarúgásban. Kovács Attila:- Gratulálok az új elnöknek. Remélem, hogy sikeresen végzi majd a munkáját, és sokkal több segítséget kap majd a labdarú­gásban dolgozóktól, mint én. Az ellenőrző bizottság tagjai­nak megválasztása során sike­resnek bizonyult az első kör: Varga Ferenc elnök mellé Kas­nyik Jánost, Orosz Pált, Boross Józsefet és Tóth Vencelt válasz­tották meg. Az elnökségi tagokra vonatkozó voksolás nem hozott eredményt. Az első körben mindössze Mezey György sze­rezte meg a szükséges 50 száza­lék plusz egy szavazatot (64). A fennmaradó 13 elnökségi helyre a húsz szavazatnál többet kapó 24 jelölt részvételével újabb vok­solást tartottak. A közgyűlés nyolcadik órájá­ban a harmadik szavazás után teljessé vált az MLSZ új elnöksé­gének névsora. Bozóky Imre el­nök mellé 14 tagot választottak. Elnökségi tagok: Mezey György, Annus Vince, Balázs András, Fe­kete Miklós, Ferencz Gyula, Frank Tamás, Kamarás István, Klement Tibor, Kovács Attila, Makray Balázs, Puhl Sándor, Szilvási József, Fa Sándor, Lá­zár Ijijos. Bozóky Imre a nyolcórás köz­gyűlés végén tartott rövid beszé­dében megbékélésre, összefo­gásra és közös munkára szólítot­ta fel a küldötteket. Ezt követően Vörös Tamás levezető elnök : megállapítva, hogy a tervezett munkát elvégezték - bezárta a közgyűlést. HÍREK Negyedik lett Hirbik Csaba (69 kg) a ne­gyedik helyen végzett az athéni 45. kötöttfogású bir­kózó-világbajnokságon, mi­után a bronzmérkőzésen több intéssel kikapott a fe­hérorosz Kapitiantól. A kecs­keméti Rónai Péter helyezet- lenül végzett. Jó csoportban Ausztria, Litvánia és Bulgá­ria együttesével került egy világbajnoki selejtezőcso­portba a magyar férfi kézi­labda-válogatott. A vasárna­pi zágrábi sorsoláson öt cso­portba sorolták be a 2001-es franciaországi világbajnoki részvételért januárban harc­ba szálló húsz csapatot. Az öt csoportgyőztes bejut a rájátszásba, ahol a januári, horvátországi Európa-baj- nokságon szereplők közül kap ellenfelet. A 2001-es vb-n a címvédő Svédország és a rendező jogán Francia- ország biztos résztvevő. Nyolcadik Kropkó Péter a nyolcadik helyen végzett vasárnap a hagyományos, 18. alkalom­mal megrendezett nizzai hosszú távú triatlonverse- nyen. Totó A totó 38. játékhetén szereplő mér­kőzések eredményei: I. Bremen-UIm 2-2 x 2. Dortmund-Frankfurt 1-0 1 3. Rostock-1860 München 0-0 x 4. Unterhaching-Hertha BSC 1-1 x 5. Duisburg-Schalke 04 1-1 X 6. Bielefeld-Freiburg 2-1 1 7. Leverkusen-K’lautem 3-1 1 8. Udinese-Fiorentina 1-1 X 9. Reggina-Piacenza 1-0 1 10. Lecce-Juventus 2-0 1 11. Parma-Lazio lapzárta után 12. Torino-Internazionale 0-1 2 13. Verona-Bari 0-1 2 pluszmérkőzés: 14. Wimbledon-Tottenham 1-1 X Egy pontra a meglepetéstől Herbert sikere a nagydíjon Pedro Diniz kocsija már az első körben fejre állt a Német Nagydíjon. FOTÓ: FEB REUTERS A brit Johnny Herbert nyer­te a nürburgringi Európa Nagydíjat. Rajt: a startot - az első sorokban állók bemozdulása után - 10 perc elteltével meg kellett ismé-. telni, mivel a rajt felállással nem volt minden rendben. Másodjá­ra komolynak tűnő baleset tör­tént az első kanyar után: Hill le­lassult, mögüle Wurz hirtelen oldalra kitérve Dinizbe szaladt, akinek autója látványosan fejre állt. A pilóta eszméleténél ma­radt, ám hordágyon az ambu­lanciára vitték. 1. kör: az élről in­duló Frentzen mögött két McLaren (Häkkinen és Coult­hard) következett, majd R. Schumacher, Fisichella, Panis, Irvine haladt. Az előzést tiltó safety car a 6. körben állt ki. Az újra eleredő esőben a kicsú­szó Salo visszaállt, Alesi viszont nem. 37. kör: folytatódott az éllovasokra leselkedő „átok”: Coulthaid száraz gumijaival ki­sodródott, kiesett. R. Schu­macher került az élre, ám hama­rosan a boxba hajtott, és csak a 3. helyre tért vissza. Nemsokára a Ferraris Salo is befejezte. 49. kör: a 8 mp-cel vezető Fisichella kiesett az élről. 50. kör: R. Schumacher defektet kapott az első helyen, ám eljutott a boxig. Visszaállása után végül 4. tudott lenni. Herbert (Stewart-Ford) került éllovas pozícióba, melyet nem is engedett már át másnak. Csapattársa, Barrichello közben a célig hevesen üldözte Trullit, ám meg kellett elégednie a harmadik hellyel. 62. kör: miu­tán pontszerző helyről kiesett Badoer, majd Villeneuve is, lrvine lett á hatodik, ám három körrel a vége előtt Häkkinen ki­használta az ír egy hibáját, egy körrel később pedig az élete első pontjaihoz jutó Génét szorította eggyel hátrébb, így ő legalább pontszerző lett. Az éllovas sze­mélye 6-szor változott, és csak 9-en értek célba. A vb-pontver- seny állása, pilóták: 1. Häk­kinen (finn, McLaren-Merce- des) 62 pont, 2, lrvine (ír, Ferra­ri) 60, 3. Frentzen (német, Jordan-Mugen-Honda) 50, 4. Coulthard (brit, McLaren-Mer- cedes) 48, 5. R. Schumacher (német, Williams-Supertec) 33, 6. M. Schumacher (német, Fer­rari) 32. Konstruktőrök: 1. McLaren- Mercedes 110 pont, 2. Ferrari 102, 3. Jordan-Mugen-Honda 57, 4. Williams-Supertec 33, 5. Stewart-Ford 31, 6. Benetton- Playlife 16. Remek volt a hazai kezdés. A kecskeméüek olyan jól védekez­tek, hogy a Postás alig jutott dobóhelyzethez és közben Herbster, Horváth és Kovács többször is betalált. A 12. perc­ben már 10 pont volt a hazaiak előnye és a különbség csak a félidő utolsó három percében csökkent, amikor cserék miatt gyengült a védekezés. A for­dulás után a Postás agresszív védekezéssel fékezte meg a hazai támadásokat. Fogyott az előny, mert ekkor a vendégeknél Fodor, Ambrus és a center helyén Bíró is több pontot szerzett. A sok kemény szabály­talanságért megítélt büntetőket pedig a kecskemétiek sorra elhibázták. A 26. percben e- gyenlített, majd a 36. percben már 7 ponttal is vezetett a Sopron. A hajrában nagy erő­feszítéssel ismét felzárkózott a kecskeméti csapat. A lefújás pil­lanatában, 52-54-es Postás-ve­zetésnél Dzsuver dobhatott két büntetőt. Sajnos az elsőt most is elhinázta, így a hosszabbítást nem sikerült kiharcolni, de az egypontos vereség a magyar mezőny egyik legjobb csapatá­nak számító Postás ellen így is biztató teljesítmény. Kitűnt: Kovács, Paradiz, Herbster, Horváth. Novák Gábor edző: - Végig fegyelmezetten védekeztünk. Sajnos a második félidőben a támadójátékunk már nem volt olyan hatásos. A kihagyott 11 büntetődobással nyerési lehe­tőséget szalasztottunk el. Meszlényi Róbert: - A Kecs­keméttel mindig szoros mér­kőzést játszottunk. Most sze­rencsénk is volt. Sz. Z. Cofinec Petőfi Nyomda KKC- Soproni Postás 53-54 (30-25) NB I-es női kosárlabda-mér­kőzés. Kecskemét, 150 néző. Vezette: Smied, Bognár. C. Petőfi Nyomda KKC: Kovács 11, Herbster 11/3, Dzsu­ver 8, Paradiz 9/3, Horváth 11. Csere: Fück 3, Vida. Edző: No­vák Gábor. Az eredmény ala­kulása: 4. p.: 8-2, 9. p. 18-9, 12. p.: 22-12,17. p.: 27-20,24. p.: 32- 29, 28. p.: 34-38, 31. p.: 38-38, 37. p.: 45-50, 39. p.: 50-53. Kipon­tozódott: Ambrus a 34. percben. Horváth két soproni védő között tör kosárra. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT

Next

/
Oldalképek
Tartalom