7. oldal, 338 találat (0,185 másodperc)

Találatok

121. 1988-06-17 / 25. szám
[...] ART képzőművészeti csoport két tagja Szaniszló Jutka és Póczos Adri programmal [...] a minap okkal joggal Cservócs Sándor iskolaigazgató szinte egyetlen rangos nyelvi [...] alka­lomból immát tizedszer ugyanitt KOLLER SÁNDOR A szerző felvételei gus szeretnék [...]
122. 1998-05-07 / 104. szám, csütörtök
[...] termet például teljes mértékben Nagy Sándornak szenteltek Az ő birodalmának egyik [...] fogva tartott nő Ma Dalma Szaniszló Viktor és Monika nevű ismerősein­ket [...]
123. 1974-12-27 / 52. szám
[...] Kedd Februári győzelem 24 Szerda Sándor 27 Csütörtök Ákos 28 Péntek [...] 17 Hétfő Gertrud 11 Kedd Sándor Ede 19 Szerda József 20 [...] 12 Szorda Jónás 13 Csütörtök Szaniszló Szilvia 14 Péntek Aliz Klementina [...]
124. 1963-12-29 / 52. szám
[...] 26 Sz Géza 27 Cs Sándor 28 P Ákos 29 Sz [...] 17 K Gertrúd 18 Sz Sándor Ede 19 Cs József 20 [...] Tihamér Jónás 13 P Szilvia Szaniszló 14 Sz Aliz Klementln 15 [...]
125. 2011-11-10 / 260. szám, csütörtök
[...] vkm Komárom 17 00 be­szélgetés Szaniszló Ferenc Széchenyi díjas újságíróval az [...] ú Ipolyság 9 30 Sajó Sándor emléknap az ipoly sági költő [...] alap és középisko­lások nemzetközi Sajó Sán­dor szavalóversenye a könyvtárban 14 00 koszo­rúzás Sajó Sándor emléktáb­lájánál és szobránál fin Dunaszerdahely [...]
126. 1976-12-26 / 52. szám
[...] korona Kráfovsky Chlmec Tyr sová Szaniszló ház 0 1437 1978 XII [...] felejthetelen drága Jó férjet Szlovenszky Sándort a tornai temetőbe és vlrágado [...]
127. 1995-03-16 / 63. szám, csütörtök
[...] Halmos Tibor szavalta el Petőfi Sándor egyik versét farkas A város [...] ünnepség Rozsnyó város főterén Petőfi Sándor emlék­táblájánál folytatódott Itt meg­jelent a [...] Kolozsváron március 15 alkalmából Petőfi Sándor és Nicolae Balcescu ro­mán forradalmár [...] mintegy hatszáz fős tömeg előtt Sza­niszló Ferenc nyitotta meg a március [...]
128. 2007-06-30 / 150. szám, szombat
[...] Marta Frisová és Andrea Puková Szaniszló Ti­bor fordítása kérdezi a sokolda­lú [...] Fekete István Tüskevár 9 Márai Sándor Kassai polgá­rok dmű drámájában János [...] Csongor és Tünde c Petőfi Sándor János vitéz 13 Tikiriki takarakban [...]
129. 1977-06-04 / 22. szám
[...] és a 24 oldalon PRANDL SÁNDOR felvételei A CSEMADOK Központi Bizottsá­gának [...] hamarosan elme­gyek a gyárból Egyébként Szaniszló Andrásnak hívnak írja meg nyugodtan A részleg vezetője Farkas Sándor A kassai ipariban végzett több [...]
130. 1934-07-15 / 159. (3490.) szám
[...] között nagy lelkesedés­sel fogadták Sztojka Sándor görögkatolikus püspököt ílosván Beregszász julius 14 Saját tudósítónktól Sztojka Sándor a munkácsi görögkatolikus egy­házmegye püspöke [...] Bartók Gyula Bartók Péter Szanyi Sándor Géczy Lajos Oehlsléger Vilmos Bábás [...] Tóth István ügyv elnök ifj Szaniszló Pál pénztáros Péter András Körtvélyes [...]
131. 1955-09-30 / 235. szám, péntek
[...] jól elő legyenek készítve Horváth Sándor 99 Én sem fogok már [...] még bőségesebb hozamokat érjenek el Szaniszló Terézia fejőnő már alkal­mazza a [...] már olyan teheneink is mondja Szaniszló Terézia me­lyektől 18 litert fejünk [...]
132. 1980-02-17 / 7. szám
[...] Szalai Agnes Dorók Marian Szalai Sándor Gál Norbert ifj Fukács János [...] Dóczi Renáta Saliai Katalin Bodnár Sándor jutalomban ré­szesültek Csorosz Klára Száznyolcvan [...] van a lányok nak mondja Szaniszlo Ferencná aki már évek óta [...]
133. 2003-01-23 / 18. szám, csütörtök
[...] egy szó 9 05 Panoráma Szaniszló Ferenccel 9 35 Hagyományok Háza [...] Erre a sziklára Beszélgetés Jáki Szaniszló bencés professzorral 13 00 A [...] János Dörner György és Gáspár Sándor Ők nyilatkoznak a Pulzusnak Pozsonyban [...]
134. 1994-07-08 / 28. szám
[...] 1 4 évfolyamos alapiskola igazgatója Szaniszló Ella Népszámlálási adatok Év Összesen [...] a Darvas a Nagyszájú a Sándor a Szkárosi másként Fityke és [...]
135. 1938-08-28 / 196. (4639.) szám
[...] pótszavazás lesz Székely Bertalan és Szaniszló János között j SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK [...] Sípos István íanárok helyére Vájlok Sándor és Polónyi Ti vádi r [...] kis udvari szo­bájában lakott Petőfi Sándor 1843 május és junius hónapjaiban [...] Ebben a házban lakott Petőfi Sándor 1843 május és junius hónapban [...]
136. 1938-02-09 / 32.(4475.) szám
[...] ifj Mitró Péter pénztáros Veres Sándor ellenőrök Mitró Péter és Pekárovits [...] Halász Já­nos pénztáros Tóth B Sándor ellenőrök Halász András és Jesó [...] Gyula je gyző B Czap Sándor titkár Vajner Mihály pénztáros Manyó [...] jegyző Koleszár v József pénztáros Szaniszló András ellenőrök Vranay Imre Sváb [...]
137. 1972-12-29 / 52. szám
[...] Csütörtök Emil Magdolna Janka Angéla Sándor Ákos Elemár 29 Hétfő 30 [...] Guidó Ludovika Szeréna Enikő Jónás Szaniszló Szilvia Aliz Klementina Lipót Albert [...]
138. 1971-08-24 / 34. szám
[...] Marék Antal vAndor körus Vándor Sándor Miskolcon született 1901 július 28 [...] hamarosan példamutató szerepet játszott Vándor Sándor rövid idő alatt népszerű karmester [...] fenntartották egymással a kapcsolatot Vándor Sándor is bevonult katonának Még abban [...] a fiatal és a pld Szaniszló ez a elme az osztrák [...]
139. 1928-07-12 / 156. (1783.) szám
[...] 3 szentpállpnsatiai fölidbürtokos és Kaüliitza Sándor komáromi körzeti titkár minit küldötteik [...] Vince Szűcs Mihály és Káffiitza Sándor titkár Bi ssrUmd férfiakul Bemeze [...] első dijat vagyis arany oklevelet Szaniszló Ferenc nemesitett magú buzáju 94 [...] dijat vagyis a bronz oklevelet Szaniszló András nemesített magvu búzája nyerte [...]
140. 1997-04-09 / 15. szám
[...] 10 Zsolt április 11 Leó Szaniszló április 12 Gyula április 13 [...] 1842 április 11 Körösi Csorna Sándor 155 évvel ezelőtt ezen a [...] négyéven­ként kiosztásra kerülő Körösi Csorna Sándor emlékérmet alapított Mosolyogjunk Valami új [...]