A Hét 1963/2 (8. évolyam, 27-52. szám)

1963-12-29 / 52. szám

1964­JANUAR 1 Ss 0|év 2 Cs Abel 3 P Benjamin 4 Sz Leona 5 V Simon a H Vlzkereszt 7 K Attila 8 Sz Szörény 9 Cs Marcell 10 P Melánia 11 Sz Ágota 12 V ErnO 13 H Vidor 14 K Bódog 15 Sz Lóránd 16 Cs Gusztáv 17 P Antal 18 Sz Piroska 19 V Sára 20 H Fábián és SebS ZI K Agnes 22 Sz Vince 23 Cs Zelma 24 P Tádé 25 Sz Pál 26 V Vanda 27 H Lothér 28 K Károly 29 Sz Adél 30 Cs Márton 31 P János FEBRUAR 1 Sz Ignác 2 V Karolina 3 H Balázs 4 K Róbert 5 Sz Ágota 8 Cs Dorottya 7 P Tódor 8 Sz Aranka 9 V Abigél 10 H Elvira 11 K Bertold 12 Sz Lidia • 13 Cs Ella 14 P Bálint 15 Sz Fausztlna 18 V Julianna 17 H Donát 18 K Konrád 19 Sz Zsuzsanna 20 Cs Almos 21 P Eleonóra 22 Sz Gerzson 23 V Alfréd 24 H Mátyás 25 K A csehszlovák nép győzel­mének napja 26 Sz Géza 27 Cs Sándor 28 P Ákos 29 Sz Elemér MÁRCIUS 1 V Albin 2 H Lujza 3 K Kornélia 4 Sz Kázmér 5 Cs Adorján 8 P Gottlieb 7 Sz Tamás « V Zoltán 9 H Franciska 10 K Ildikó 11 Sz Aladár 12 Cs Gergely 13 P Krisztián 14 Sz Matlld 15 V Kristóf 16 H Henrietta 17 K Gertrúd 18 Sz Sándor, Ede 19 Cs József 20 P Hubert 21 Sz Benedek 22 V Oktávián 23 H Ottó 24 K Gábor 25 Sz Mária 26 Cs Manó 27 P Hajnalka 28 Sz Gedeon 29 V Hűsvát­vasárnap 30 H Húsvéthétfő 31 K Árpád B a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúragyesülatének hetilapja Április 1 Sz Hugó 2 Cs Áron 3 P Zita 4 Sz Mária 5 V Vince 6 H Celesztln 7 K Herman 8 Sz Dénes, Lídia 9 Cs Erhard 10 P Zsolt 11 Sz Leó 12 V Gyula 13 H Ida 14 K Tibor 15 Sz Tas 16 Cs Lambert 17 P Csongor 18 Sz Ilma 19 V Kocsárd 20 H Tivadar 21 K Anzelm 22 Sz Csilla 23 Cs Béla 24 P György 25 Sz Márk 28 V Ervin 27 H Arisztid 28 K Valéria 29 Sz Péter 30 Cs Katalin MÁJUS 1 P Munka Banepe 2 Sz Zsigmond 3 V Irma 4 H Flórián 5 K Marx Károly 6 Sz János, Frida 7 Cs Napóleon 8 P Gizella 9 Sz ÁIIamBnnep 10 V Ármin, Antónia 11 H Ferenc 12 K Pongrác 13 Sz Szervác 14 Cs Bonifác 15 P Zsófia 18 Sz Mózes 17 V Paskál 18 H Erik 19 K Patrik 20 Sz Bernát 21 Cs Konstantin 22 P Júlia 23 Sz DezsO 24 V Eszter 25 H Mór 26 K FQlOp 27 Sz Hella 28 Cs Emil 29 P Maxim 30 Sz Johanna, Nándor 31 V Petronella JfiNlDS 1 H Tünde. Nemzetközi gyermeknap 2 K Anna 3 Sz Klotlld 4 Cs Bulcsú 5 P Angéla 6 Sz Norbert 7 V Róbert 8 H Medárd 9 K Félix 10 Sz Margit 11 Cs Barnabás 12 P VH16 13 Sz Tóbiás 14 V Zaránd 15 H Jolán 18 K Jusztin 17 Sz Laura 18 Cs Arnold 19 P Gyárfás 20 Sz Rafael 21 V Alajos 22 H Paulina 23 K Zoltán 24 Sz Iván 25 Cs Vilmos 26 P János és Pál 27 Sz László 28 V Ireneusz 29 H Péter és Pál 30 K Pál JULIUS 1 Sz El ód 2 Cs Ottokár 3 P Kornél 4 Sz Ulrlk 5 V Cirill és Metód 8 H Csaba 7 K Vllibald 8 Sz Teréz 9 Cs Lukrécia 10 P Amália 11 Sz Lilla 12 V Izabella 13 H Jenő 14 K Örs 15 Sz Henrik 18 Cs Valter $ 17 P Elek 18 Sz Frigye? 19 V Emilia 20 H Illés 21 K Dániel 22 Sz Magdolna 23 Cs Lenke 24 P Krisztina 25 Sz Jakab, Kristóf | 28 V Anna 27 H Olga 28 K Szabolcs 29 Sz Márta 30 Cs Judit 11 P Ignác, Oszká" i AUGUSZTUS 1 Sz Péter 2 V Lehel, Alfonz 3 H Hermina 4 K Domonkos 5 Sz Oszvald 6 Cs Berta 7 P Ibolya 8 Sz László 9 V Emód 10 H Lőrinc 11 K Tibor 12 Sz Klára 13 Cs Ipoly 14 P Zsuzsanna, özséb 15 Sz Mária 18 V Abrahám 17 H Jácint 18 K Ilona 19 Sz Huba 20 Cs István 21 P Sámuel 22 Sz Menyhért 23 V Farkas, Fülöp 24 H Bertalan 25 K Lajos 28 Sz Izsó, Natália j 27 Cs József, Gebhard 28 P Ágoston 29 Sz Szlovák Nemzeti Felkelés 30 V Rózsa 31 H Erika, Rajmund SZEPTEMBER 1 K Egyed 2 Sz István 3 Cs Hilda 4 P Rozália 5 Sz Viktor 6 V Ida, Zakariás 7 H Regina 8 K Mária 9 Sz Adám 10 Cs Hunor 11 P Teodora 12 Sz Guldó 13 V Ludovlka 14 H Szeránke 15 K Enlkó 18 Sz Edit 17 Cs Ludmilla 18 P Diána 19 Sz Vilma 20 V Friderika 21 H Máté 22 K Móric 23 Sz Tekla 24 Cs Oejlért 25 P Töhötöm 26 Sz Jusztina 27 V Adalbert 28 H Vendel 29 K Mihály 30 §2 Jeromos OKTOBER 1 Cs Malvin 2 P Petra, Clprlán 3 Sz Teréz, Helga 4 V Ferenc 5 H Aurél 6 K Brúnó 7 Sz Amália, Márk 8 Cs Etelka 9 P Dénes 10 Sz Gedeop 11 V Brigitta 12 H Miksa 13 K Kálmán 14 Sz Beatrix, LIvia| 15 Cs Teréz 16 P Gál 17 Sz Hedvig 18 V Lukács 19 H Péter 20 K Iréné 21 Sz Orsolya 22 Cs Előd 23 P Gyöngyi 24 Sz Salamon 25 V Blanka 26 H Dömötör 27 K Szabina 28 Sz Államosítás oapj* 29 Qs Zénó 30 P Alfonz, Koloag 31 §z Farkas NOVEMBER 1 V Marianna 2 H Achill 3 K Győzi 4 Sz Károly 5 Cs Imre 8 P Lénárd 7 Sz Nagy Októberi Szocialista Forradalom 8 V Gottfried 9 H Tivadar 10 K András 11 Sz Márton 12 Cs Tihamér, Jónás 13 P Szilvia, Szaniszló 14 Sz Aliz, Klementln 15 V Llpót, Albert 16 H Ödön 17 K Hortenzia 18 Sz Jenó, Jolán 19 Cs Erzsébet gO P félig, Amália gl 8z 0Uvér 22 V Cecília 23 H Kelemen 24 K Flóra, Emma 25 Sz Katalin 26 Cs Virág 27 P Szidónia 28 sz Stefánia 29 V Taksony 30 H András DECEMBER 1 K Elza, Oszkár 2 Sz Bibiana 3 Cs Olivia, Feren 4 P Borbála 5 Sz Vilma 6 V Miklós 7 H Ambrus 8 K Mária 9 Sz Györgyi, Noémi 10 Cs Judit 11 P Árpád 12 Sz Gabriella, Ottilia 13 V Luca 14 H Szilárdka 15 K Valér, Johanna 18 Sz Etelka 17 Cs Lázár 18 P Auguszta 19 Sz Viola 20 V Teofll 21 H Tamás 22 K Anikó 23 sz Viktória 24 Cs Adám, Éva 25 P Karácsony alsó napja 28 Sz Karácsony második nap) 27 V János 28 H Kamilla 29 K Dávid 30 Sz Zalán, Zoárd 31 Cs Szilveszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom