9. oldal, 180 találat (0,294 másodperc)

Találatok

161. 6. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (252. oldal)
[...] műszaki hírek Rovatvezető Dr Vágés István A Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítő [...] tanár titkára pedig dr Kontúr István adjunktus volt A kon­ferencián a [...] bukógátak profiljá­nak közvetlen számítása Baka István Számítógépi eljárás a víztároló rétegek­ben [...] hatékonysága Dávid Sándorné dr dr Bozóky Szeszieh Károly Vízellátó rendszerek rekonstrukciója [...]
162. 5. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (240. oldal)
[...] Imre foglalta össze Hozzászóltak Vágás István Az átfolyási módszerek alkalmazható­sága Körösmezey [...] A vízmű tervezés alapvető szempontjai Bozóky Szeszich Károly Vízhálózatok hidraulikai méretezése [...]
163. 6. szám • Darabos Péter–Hermann Sándorné–Tóth István: Ivóvízelosztó-rendszerek érzékenység vizsgálata (279. oldal)
[...] H ERMANN SÄNOORN tä TÓTH ISTVÁN Az utóbbi évtizedben a számítástechnika [...] Intézet Víz­ellátási és Csatornázási Osztályán Bozóky Sz Károly nyomán került kifejlesztésre [...] 1980 81 es tanévben Tóth István szigorló mérnök­hallgató feladata kapcsán merült [...]
164. 9. szám • Dr. Szigyártó Zoltán: A mezőgazdasági és erdészeti vízgazdálkodás és melioráció forgalmi rendszere (427. oldal)
[...] permanens áramlások számítástechnikája Dr Varga István A vízkormányzás folyamatainak matematikai modellezése [...] Öntözések korszerű irányai Dr Kontur István Változó időelőnyű előrejelzések vizsgálata Dr [...] Teljesítmény fokozás felszíni víztisztító művekben Bozóky Szeszich Károly Dávid Sándorné dr [...] Zoltán Közlekedési üzemek ipari szennyvíztisztítása Bozóky Szeszich Károly Darabos Péter Kommunális [...]
165. 2. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (127. oldal)
[...] vízutánpótlódásával kapcsolatos eddigi ta­pasztalatok Józsa István Partiszűrésű kutak gépészeti és villamos [...] előadó ülésén Szebényi Lajos és Bozóky Szeszich Ádám a regionális vízművek [...] c áttekintése után dr Kontur István és dr Szöllősi Nagy András [...] Szigyártó Zoltán és dr Vágás István A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály a [...]
166. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (267. oldal)
[...] Kozák Mik­lós Lipták Ferenc Orlóci István Bozóky Szeszich Károly Starosolszky Ödön Szolnoky [...] Tanszékén is előkészítették Ezt Orlóci Istvánnak Bö­zsöny Dénes közrcműködédével írt tanulmánya [...] meghatározni Karádi Gábor cs Orlóci István közös cikkc Szabad szivárgás esetében [...] talajokon a­dódhatnak lényegesebb problémák Harmati István cik­kei a Duna Tisza közi [...]
167. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (272. oldal)
[...] 1937 38 ill 1950 Vágás István az árhullámok vízgyűjtő karakterisztikán egyúttal [...] vízugrás energiavesztc­ségében betöltött szerepét tisztázta Bozóky Szeszich Károly a hengeres tározó [...] mérésére is alkal­massá tették Ijjas István részletesen foglalkozott az ön­töző csatornák [...]
168. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (274. oldal)
[...] ipartelepeken belül kell megtörténnie Holló István 1965 ben az ország la­kosságának [...] e­sclck kifejtésének stádiumába kerülnek Orlóci István és Török László a tiszalöki [...] édekezési időszakot lényegesen megrövidíteni Vágás István Az 1966 évi csatorna­hálózattal sziv [...] az elektronikus számí­tógép eszköze is Bozóky Szeszich Károly Kozák Miklós
169. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (278. oldal)
[...] feladatok megoldásában Déri József Kontúr István Domokos Miklós Szász Domokos A [...] a folyóirat V Nagy Imre Bozóky Szeszich Károly VVinter Já­nos Joó Ottó Lotz yula Kontúr István ZsulTa Ist­ván Dávid László Orlóci István Oroszlány István S ás né Tóth Ildikó [...]
170. 4. szám • A Magyar Hidrológiai Társaság XVII. Országos Vándorgyűlése, Miskolc, 1999. július 7–8. (273. oldal)
[...] kemikáliák nyomon kö­vetése vizekben Tölg István A keletázsiai növényevő halak és [...] folyó alsó szakaszának potamofitoplanktonján Kiss István Algatömegprodukciók vizsgálata a bioszféra program [...] Bíró Péter Murai Éva Matskási István Mészáros Ferenc A balatoni vágódurbincs [...] az optimális táplálékkoncentrációról Némedi László Bozóky Szeszich Károly Bakteriológiai paraméterek vizsgálata [...]
171. 4. szám • Bakonyi Péter: Magyar eredmények a numerikus hidraulika területén (261. oldal)
[...] hidraulikával foglalkozó szakmai mű­hely Rátky István Horváth IÁSZIÓ és jómagam végez­tünk [...] is Érdekességként kiemelném a Varga István által készített modellt a­mely a [...] a nu­merikus hidraulika felé Kontur Istvánt Szöllősi Nagy Andrást és cso­portját [...] 70 es évek elején születtek Bozó­ky Szeszich Károly fejlesztette ki a [...]
172. Hozzászólások (169. oldal)
[...] 0 áteSIit 1976 232 233 Bozóky Szeszich Ká roly 1976 233 [...] Salamin Pál Barna Aladár Mátrai István Hock Béla Ress Sándor Tirvol [...] Papp Ferenc AIZITERV Varga György Bozóky Szeszich Károly Vymazal Milán
173. Papp Szilárd: Beszámoló a Vízradiológiai Konferenciáról (86. oldal)
[...] A konferencia délutáni ülésszakán Varró István elnökölt Az elnöki megnyitó után Varró István a radioaktív szeny­nyező anyagok eredetéről [...] ivóvízben megengedhető mennyiségeit Utána Fehér István a vizek radioaktivitásának meghatározására szolgáló [...] Az előadáshoz felkért hozzászólóként dr Bozóky László a szabványmódosítást a hitelesített [...]
174. A Magyar Hidrológiai Társaság egyéni és jogi tagjai az 1967-es jubileumi évben (135. oldal)
[...] m Bothár Anna kt Dr Bozóky Szeszich Károly m Dr Bozzay [...] m Csaplár Pál g Csapodi István e Csath Béla bm Csecskedy [...] m Cziglina Vilmos m Czinkotszky István m Dr Cziráky József m [...] m Deák Ferenc gm Deák István gem Dr Deák Zsuzsanna o [...]
175. Mátrai István: A Badeni Vízgazdálkodási Napok (116. oldal)
[...] kiemelném dr Némedi László és Bozóky Szeszich Károly patogén bakterioló­giai vizsgálatait [...]
176. Szablya Ferenc-Börzsönyi András: Beszámoló az 1974. évi Diplomaterv Pályázatról (115. oldal)
[...] tisztázása az adott esetben Hakkel István Budapesti Műszaki Egyetem Vízgaz­dálkodási Tanszék [...] Vízgaz­dálkodási Tanszék Észak Budapest szennyvíztisztí­tása Bozóky Szeszich Ádám Budapest Műszaki Egyetem [...] Felsőzsolca község vízellá­tási variánsai Hamza István BME Vízépítési Tanszék Árhullá­mok hidraulikai [...]
177. 2. szám, október • Környei László: 30 éves az önálló Magyar Hidrológiai Társaság (2_37. oldal)
[...] 1948 XII előtt belépettek Holló István gm t tag Dr Kassai [...] Bélteky Lajos gm t tag Bozóky Szeszich Károly m Gaál Lászjó [...] m Csillag András m Csapodi István üm Csűrös Tamás m Dima [...] Horváth Rózsa t Dr Ijjas István m k Katona István m Dr Konkoly Thege Balázs [...]
178. 2. szám, október • MEGEMLÉKEZÉSEK • Dr. Salamin Pál: 200 év távlatában (Összefoglaló a felsőfokú vízgazdálkodási intézmények oktatóiról (2_5. oldal)
[...] ts 1913 1914 6 Binnyei István adj 1944 1945 7 Bozóky Szeszich Károly adj 1945 6 [...] 1976 7 1978 18 Czinkotszky István ts 1948 10 1 1954 [...] adj 1951 11 27 Finály István ts 1898 1901 28 Fodor [...] vízépítési jegyzet társszerzője 43 Ijjas István doc 1962 7 44 Illés [...]
179. (3. oldal)
[...] regionális vízellátó rendszerek fejlesztéséhez 10 BOZÓKY SZESZ ICH KÁROLY DARABOS PÉTER [...] Magyarországon 60 GYIMESI BÉLA KALÁCSKA ISTVÁN A Dunakanyar regionális partiszüré­sü vízbázisainak [...]
180. (4. oldal)
[...] Barkóczy Tibor Buttinger Antal Csibrán István Kisvizmüvek vízkezelésével kapcsolatos elő­tervezési tervezési [...] segitett kiviteli tervezése 132 Kuncze István A kistelepülések községek vízellátási hely­zetének [...] problémái Baranya megyében 5 o Bozóky Szeszich Károly Dávidné Dr Deli [...]