Hidrológiai Közlöny tartalom-mutató 1971-1980

Hozzászólások

- 169 ­652. Szirota lát ván: A vízgazdálkodás helye az ágar zati kapcsolatok mérlegében c. tanulmányéhoz: /1971. 500-507/ Honti Gyula: 1971 507-509 688« Tóth Andrá s - Kiss János: Gazdaságos áramlási sebesség c« /1976. 229-232/ tanulmányához: K81Íá_0áteSIit 1976 232-233 Bozóky-Szeszich Ká roly: 1976 233-234 A szerz ő vá lasz a: 1976 234-235 -. A Vízgazdálkodási Tervezés Fejlesztése konferencia /1973»/ témáihoz: I. ülésszak /1974« 99-118/: Bözsöny Dénes, Vajda András, Szebényi Lajos, Szabó Ivánné, Hankó Géza, Háhn Gyula, Parvulescu Cons tantin, Pintér György, Dulovics Dezsőné, Gazo Vladislav, Salamin Pál, Barna Aladár, Mátrai István, Hock Béla, Ress Sándor, Tirvol László, Békési János 1974 119-120 /Angol nyelven/ 1974 146-148 II. ülésszak /1974o 121-129/ Kocsis Árpád, Quirico Domokos, Kohut János, Fekete Jenő, Ziegler Károly /ifj./, Kindler Janusz, Herzog Henrik, Papp Ferenc AIZITERV/, Varga György, Bozóky-Szeszich Károly, Vymazal Milán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom