Hidrológiai tájékoztató, 1979

2. szám, október - Környei László: 30 éves az önálló Magyar Hidrológiai Társaság

Návrádi Hugó m Rasztovich Péter m Répái Dániel m Quirico Domonkos m Spányi Ernő m Stimm Miklós m Stramszky Péterné m Tarján László m Teleki László m Trombitás Tibor m Varsa Endre m Várnai Iván m Vízellátási Szakosztály 1948. XII. előtt belépettek: Holló István gm (t. tag) Dr. Kassai Ferenc hm Varga Jenő m 1949—1958 között belépettek: Bartha Tibor m Bélteky Lajos gm (t. tag) Bozóky-Szeszich Károly m Gaál Lászjó gm Héger József e Dr. Illés György m Jakab Árpád gm Dr. Koltai József m Dr. Kovácsházy Frigyes m Környei LSszló m Dr. Krempels Tibor m Magyar Kálmán gm Páris Emil m Sashalmi András m Szentiványi Imre gm Vigh Endre m 1959—1968 között belépettek: Auer Richárd m Berzsenyi Zoltánné m Dr. Borsos József m Birgés József m Bökfi Sándor m Csanda Ferenc m Csillag András m Csapodi István üm Csűrös Tamás m Dima Andrásné m Erős Viktor m Estók Bertalan kt Farkas József m Gál András m Gerhardt József m Hajdú György gm Honti Ferenc m Issekutz György m Dr. Jani Sándor m Liptai Edit bm Lovass József m Mally Mária m Marczell Ferenc m Marton Lajos m Mészáros Gábor m Dr. Molnár Lajos m Muszály Pál t Nagy Gyula e Nagy László e Oelberg Gusztáv m Papp Endre m Papp Ferenc m Dr. Pataki Nándor m Perecsi Ferenc m Péter Gábor m Ráth Imre m Rátz Elemérné m Rédei Kálmán g Schneider Péter m Dr. Schneider Szilárd gm (t. tag) Simó Tibor m Steiner Rudolf m Dr. Szakasits György m Szappanos Géza m Szórády Zoltán m Timár János m Dr. Urbán Aladár o Dr. Vasvári N. Vilmos m Váraljay Sándor gm Várszegi Csaba gm Veres Károly gm Weszetils Gergely m Winter Géza m Dr. Zsámboki Lajos m Vízgazdálkodási Szakosztály 1948. XII. előtt belépettek: Balló Iván m Dr. Bözsöny Dénes m 1949—1958 között belépettek: Békési János m Dr. Breinich Miklós m Dr. Csermák Béla m Karkus Pál m Rátky István m Simonfai László m Szászhelyi Pál m Id. Ziegler Károly m (t. tag) 1959—1968 között belépettek: Angyalffy György m, k Barna Aladár m Barna Bertalan m Berhidai Géza m Bertalan Lajosné m Bosznay Miklós m Csizmás Zoltán m Csuka József m, k Dr. Dávid László m Déri József m Dr. Domokos Miklós m, mat Dóra Tibor m Gerőfi Levente m Haraszti Lászlóné m Dr. Homonnay András j Horváth Rózsa t Dr. Ijjas István m, k Katona István m Dr. Konkoly Thege Balázs j, t Kovács Gábor m Kóthy István em Kürtösi Béla m Dr. László Ferenc m Lukács László m Mészáros Csaba m, k Reich Gyula m Ruszkay Endre m Dr. Salamin András m Sallay Katalin m, k Dr. Szabó Ivánné m Szászné Tóth Ildikó m, k Várbiró György m Várhalmi Ernő m Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály 1949—1958 között belépettek: Abos Brúnó v (t. tag) Alföldy György m Dr. Gabos György m Dr. Karácsonyi Sándor m Dr. Kelemen László m Dr. Kolin László m Kováts Béla m Dr. öllős Géza m Sellyey Gyula, v Sidó Benedek m Szakáll Kálmán gm Varró István v (t. tag) 1959—1968 kötött belépettek: Dr. Bauer Mária m Bódás Sándor v Dr. Dallos Illés v Dr. Deák Zsuzsanna o Dolánszky Ferenc b, v Endrey Gyula gm Fazekas Imre v Hegyessy László v Hembach Kamii m Horváth János gm Jolánkai Géza m Kerecsényi Lászlóné kt Literáthy Péter v Nyilassy Miklós v Dr. Ormay László o Pálhidy Attila m Pásztó Péter v Pintér György m • Puskás Mária v Székány Lászlóné t Thurnai Béla v Dr. Varga Pál b Vasvári Lászlóné v Bajai Területi Szervezet 1959—1968 között belépettek: Bacsfay Gyula kt Balázs Ferenc m Bencze Kázmér mgm Brachna Lajos m Csatári János m Dévényi István t Faludi Gábor kt Fekete Kovács Győző kt Görbe Ferenc t Dr. Maruzsa Vencelné m Molnár Nándor m Nagy Sándor m Palov Pál üm Rajkai Vilmos gm Róka Klára t Simor József v Szabó Lajos üm Dr. Szenti János m Tarján Levente kt Török László m Varga Pál üm Vukováry Attila m Vukováry Attiláné e Baranya megyei Területi Szervezet 1949—1958 között belépettek: Dr. Engert Imre o Fekete Károly m Gogolák Lajos t Kiss Béla t Dr. Kolta János k (t.' tag) KÖrász Vilmos t Máthé Kálmán m Dr. Uherkovich Gábor b Várnai Tivadar em (t. tag) 1959—1968 között belépettek: Ádám Imre t Bartalos László m Csekei Tibor m Erb Pálné m Fehérváry István m Fejér Leontin g Gonda László m 37

Next

/
Oldalképek
Tartalom