18 találat (0,190 másodperc)

Találatok

1. Irodalmi értesítő (632. oldal)
[...] korona értendő 1906 ra Jankovics István 40 kor László István Doraszil Antal 20 kor Horváth [...] Mátyás Buzsáky Imre Bereez Károly Bozóky Bonaventura dr Bognár István Brázay János Brenner Frigyes Bugledieh [...] Haiczl Kálmán Heller Ferenc Horánszky István Horváth István Horváth Lajos Hukk György Hankó [...] Romaisz Ferenc Rajcsy János Rónay István Rácz
2. Irodalmi értesítő (223. oldal)
[...] Nagyszombati szent ferencrendi zárda Szent István Társnlat 1908 ra Bokor Ernő [...] kath plébánia szegedi tanítóképző Szent István Társulat Totola Lajos 1909 re [...] szent ferencrendi zárda Nagyszombat Szent István Társulat Szegedi tanítóképző Taran Auxentius [...] dr Boromisza Tibor Boros Ferenc Bozóky Bonaventura Braun István Budapesti növendék papság magyar egyházirodalmi [...]
3. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (178. oldal)
[...] tárgyává tétessék Pécs Dr Sípos István AZ A QUINÖI SZENT TAMÁS [...] üléséről Jelen voltak dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Hanauer A István lelkiigazgató dr Medveczky Frigyes és [...] szerkesztő dr Tóth Kálmán hitoktató Bozóky Bonaventura máv főellenőr dr Lutter [...]
4. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (374. oldal)
[...] központi papnevelőintézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] segédlelkész Fieber Henrik intézeti felügyelő Bozóky Bona ventura máv ellenőr dr [...] Ernő Dunay Jenő ifj Székely István és számos hittan hallgató Az [...]
5. Irodalmi értesítő (204. oldal)
[...] Boromisza Tibor dr Boroviczényi Nándor Bozóky Bonaventura Brém Lőrinc Braun Adolf [...] Magyar Egyházirodalmi Iskolája dr Csárszky István Csernik Alajos Cser Vendel dr [...] György Dési Ferencrendi zárda Dlhos István Döller József Drexler Antal Egri [...] Hadzsega Basil dr Hanauer A István dr Henny Ferenc Holcz Ferenc [...]
6. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (184. oldal)
[...] papnevelő intézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alátt rendes [...] tanár alelnök dr Hanauer Á István lelkiigazgató főtitkár dr Mihályfi Ákos [...] igazgatója dr Gallovich Jenő hittanár Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kaszás Márton [...] Gyula Grünhut Ferenc if Székely István és számos egyetemi hittanhallgató Az [...]
7. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (143. oldal)
[...] érdekes ülésen jelenvoltak Dr Székely István elnök dr Kiss János alelnök dr Hanauer Á István főtitkár dr Novotny Alfonz dr Bodócs Imre Bozóky Bonaventura dr Auer Jenő apát Kutka István honvédszázados dr Angyal Pál Kador [...] ülés Jelen voltak Dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Kiss [...]
8. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (727. oldal)
[...] Kelt mint fent Dr Székely István Jegyezte Dr Hanauer Á István elnök főtitkár Jegyzőkönyv mely felvétetett [...] püspök szemináriumi igazgató dr Székely István egyet tan elnök dr Kiss [...] dr Kmoskó Mihály dr Hanauer István dr Trikál József szemináriumi elöljárók [...] tanár Kador Sándor országgyűlési tisztviselő Bozóky Bonaven túra máv tisztviselő P [...]
9. Irodalmi értesítő (270. oldal)
[...] Károly Horváth Lajos Köpesény Ilkics István dr István Vilmos Jedlicska Pál Kurcsy Vendel [...] Boromisza Tibor dr Boroviczény Nándor Bozóky Bona ventura Brém Lőrinc Budapesti [...] Kecskeméti ferencrendi zárda dr Kele István Kerekes Béla dr Kestler István dr Kis Erős Ferenc dr [...]
10. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (187. oldal)
[...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Ka nyurszky [...] Brős Ferenc theológiai tanár Kalocsa Bozóky Bonaventura máv ellenőr Fieber Henrik [...] János székes fővárosi segédlelkész Héczey István székesfővárosi tanító Pély Károly Schütz Antal kegyesrendi tanár ifj Székely István és számos egyetemi hittanhallgató A [...]
11. Irodalmi értesítő (831. oldal)
[...] Horváth János 250 frt Iluitzky István Dr Kramp János Kováts János [...] László Lajos 250 frt Magdics István Majláth Gusztáv gróf Makav Gábor [...] Révay Tibor 250 frt Rozsházy István Sipos Géza Spett Gyula 1 [...] Biricz Ferenc Dr Borom isza István Bozóky János Brankovits György Brösztel Lajos [...]
12. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (405. oldal)
[...] üléséről Jelen voltak dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] kegyesrendi tanár dr Gallovits Jenő Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kador Elek [...] Hajós Szaniszló kármelita dr Madarász István Wolf Ágoston Lukács Géza Resch [...]
13. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (377. oldal)
[...] tartotta Az ülésen dr Székely István egyetemi tanár elnökölt Jelen voltak [...] dr Bundala János dr Hanauer István Túri Béla dr Robitsek Ferenc [...] Turchányi Tihamér dr Lutter Nándor Bozóky Bona ventura Valkovics József Zipser Sándor ifj Székely István Füzér János és számos hittanhallgató [...]
14. Irodalmi értesítő (166. oldal)
[...] Tibor püspök dr Boroviczényi Nándor Bozóky Bonaventura Braun Adolf Budapesti k [...] Csáky Károly püspök dr Csárszky István Csekó Gábor Cser Vendel Csernik [...] János dr Demkó György Dlhos István Domonkos r zárda Vasvár 5 [...] püspök dr Fibiger Sándor Fiedler István Fiumei m kir áll főgimnázium [...]
15. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (745. oldal)
[...] intézet dísz termében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt felolvasó [...] Kiss János alelnök Hanauer A István főtitkár dr Mihály fi Ákos [...] tanár dr Lutter János tanár Bozóky Bona ventura máv ellenőr Val [...] szakítani s elküldeni dr Hanauer István lelkiigaz gató főtitkárhoz IV Papnevelde [...]
16. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (183. oldal)
[...] meg Jelen voltak dr Székely István egyetemi tanár elnök dr Kiss [...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Walter Gyula [...] Posch Rezső remetei lelkész Gond István stomfai esperes plébános dr Glattfelder [...] felügyelők Kador Sándor képviselőházi tisztviselő Bozóky Bonaventura máv ellenőr dr Lutter [...]
17. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (175. oldal)
[...] intézet dísztér mében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] egyetemi tanárok dr Hanauer A István lelkiigazgató főtitkár dr Turchányi Tihamér főgimnáziumi tanár Bozóky Bonaven túra máv ellenőr Túri [...]
18. Irodalmi értesítő (901. oldal)
[...] ív Katholikus Szemle A Szent István Társulat folyóirata Szerkeszti dr Mihályfi [...] apátság Ism P I dr Bozóky Az első keresztény kodifikáció Ism [...]