7. oldal, 138 találat (0,277 másodperc)

Találatok

121. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1079. oldal)
[...] u 197 Varrógépkereskedő Nähmaschinenhändler Kalla Sándor Ujv XVIII 578 Varrónők Näherinnen [...] u 1890 Vaskereskedők Eisenhändler Báthory Sándor Zsinór u 204 Bordács István [...] Kossuth u 1572 M Nagy Sándor Rákóczi u 425 Polgár István [...] Balázs Lant u 167 Varga Szaniszló Süveges u 2239 Veres Lajosné [...]
122. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1080. oldal)
[...] István Palesó István Sipos János Szaniszló János Szűcs István Hentes Selcher [...] 25 Varga Péterné 24 Varga Sándor 22 Zsély Ist­ván 15 Cséplőgéptulajdoiiosok [...] Ko lozsváry Miklósné 207 Palkó Sándor 20 Pulay Gyula 73 Pulay [...] 71 Sipkovits La­jos 60 Sipkovits Sándor 29 Szalóky István 160 Szigethy [...]
123. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • N (1134. oldal)
[...] özv Fena kel Ferenoné Izsák Sándor Sipos Sándor Stcinfeld Sámuel Szabó István Weinberger [...] Hegedűs István Hódosán Mihály Nagy Sándor Kőművesek Maurer Gzina Sán­dor Gönczi Imre Oláh Imre Malmok [...] 40 Kocsis András 20 Kotermán Sándor 21 Köblös Sándor 60 Lakatos József 32 Lehoczki [...]
124. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1173. oldal)
[...] István Pacsirta u 25 Hegedűs Sándor Kossuth tér Heimlich Dezső Zöldségtér [...] u 24 xLórencz Miklós Lorencz Szaniszló Ószőllő u 6 Ribiczki Lipót [...] u 11 Kefekötők Bürstenbinder Balogh Sándor Selyem u 25 Erdey István Kállay u 40 Erdey Sándor Közép u 11 Kelmefestők Stoffärber [...]
125. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1204. oldal)
[...] Molnár Pál Gépészek Maschinisten Kiss Sán­dor Kukli Károly Kerékgyártó Wagner Mala­tinszki [...] Veres István Szabók Schneider Gál Sándor Gáspár János Gáspár Kálmán Gáspár [...] Károly Kerékgyártók Wagner Bartha András Szaniszló András Korcsmárosok Wirte Beck Már [...] Jenő Széchenyi tér 2 Fürst Sándor Kossuth u 22 Gottlieb Sándor Rákóczi u 14 Guth Emil [...]
126. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1271. oldal)
[...] Kovács Lajos Lerták János Nagy Sándor Pór yi Sándor Pupák Imre Sándor Nitusz Szentpéteri 1 st Mosódák [...] Picskó János if j Timárszky Sándor Nyomda Druckerei Ujj István Órások [...] Simsch Adolf Sfirbics Endre özv Szaniszló Samuné Szikszai János Vá radi [...] Näherinnen Fischer Jakabné Koós Matild Sza­niszló Sámuelné Vasgyárak Eisenfabriken Buda­pest salgótarjáni [...]
127. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1274. oldal)
[...] Szeles Kovács Pál Szeles Kovács Sándor 534 hsz Kovács Sán­dor Szeles Kupelner Simon 1284 hsz [...] Puskás Albert 313 hsz Pus­kás Sándor 1363 hsz Sajti Sándor Hírlar Zeitung Sarkad és Vidéke [...] Kiss István 556 hsz Komlóssy Sándor 95 hsz Komlóssy Sándor 1294 hsz
128. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1382. oldal)
[...] xLáng Róbert és ifj Wohl Sándor xNagl Ferenc xRogán Károly Wolf Róbert és Wolf Sándor Bornagykereskedők Weingross hdlr xR erz [...] Nemzeti óragyár Órások Uhrmacher Klein Sán­dor Széli Kálmán tér 14 Rubin [...] Lajos Segéd jegyző Vizenotör r Szaniszló Dezső Adóügyi jegyző Notar füri [...]
129. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1423. oldal)
[...] és cserépkészitő Zement und Dachziegelerzeuger Sándor dudás Sándor Cipész Schuhmacher Darankó Leó Cséplőgéptulajdonosok Dreschma schineneigentümer Ballag István Bazsó Sándor Herczeg Sán­dor Pető Ferenc Sulyok S Vall [...] Tóth Józsefné Tóth Lajos Tóth Sándor Fűszerár ukereskedők Spezerei­warenhändler xBozó Sándor Kardos János xLázári Gyula Fia [...]
130. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1443. oldal)
[...] 26 Boiler Tamás 157 Czirák Sándor béri 42 Császár Sándor 41 Dankó József 25 Dékány [...] 824 Papp László 59 Rosepfeld Sándor 653 Salan kai István 25 Saluba Imre ló Sándor Imre 37 Salánki Sándor 30 Sárközi Dániel 31 br [...] Lajos Tuza István Rózsa Károly Szaniszló La­jos Cséplőgéptulajdonosok Dreschma schineneigent Briska [...]
131. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • U (1463. oldal)
[...] Községi bíró Gemeinde richter Szabó Sándor Főjegyző Ubernotär Bar­dos László Közigazg [...] György Segéd jegyző Vizenotár Bozdag Sándor 1 Adóügyi jegyzők Notäre für [...] Csonka Mihály Farkas András Ferenczi Sándor Gönczi István Gurzó Sándor Kosvincz Sándor Lőrinc Mi­hály id Papp Gyula [...] Miklós B Tóth József Zsihovszki Szaniszló Cipészkellékkereskedő Schuhm Bedarfsartikel Frankel Sámuel [...]
132. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1479. oldal)
[...] Béla 475 Szabó Bálint 74 Sza­niszló Gyula 41 Szaniszló Ká­roly 32 Szaniszló Lajos 31 Szaniszló Mihály 42 Takács Károly 17 [...] 78 Rácz Lajos 34 Rácz Sándor 32 Sándor Mi­hály 31 Simon István 58 [...] 54 Tóth Lajos 30 Tóth Sándor 48 Tóth Sándor 33 Tóth Sándor 23 L Tóth Sándor 23 [...]
133. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_3. oldal)
[...] alelnöke Gaál Ferenc most elnöke Szaniszló Eszterrel kötött házasságából 8 gyermeke [...] kik közül Ferenc iparát folytatja Sándor hősi halált halt Gelcz Lipót [...]
134. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_219. oldal)
[...] Neje Babos Mária Szüts I Sándor kovácsmester Varga János kőműves és [...] a szakmában működik MOGYORÓSBÁNYA Haladin Szaniszló asztalosmester Gróf Benedik u 112 [...] kiállítás alkalmával Sebők Mihály Szekeres Sándor és Tisler János kitüntetése révén [...]
135. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Vidék (3_44. oldal)
[...] A Hadastyán Egylet főpénztárosa Németh Sándor Nemetz István Németh József cipész [...] haza Neje Ivecskeméthy Mária Németh Sándor cipész m Temesvári u 1 [...] továbbképző szak­tanfolyamot is végzett Neje Szaniszló Rozália Nemetz István kőfaragó mester [...]
136. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Vidék (3_243. oldal)
[...] Kit K cs k Neje Szaniszló Erzsébet Pöhle Tamás Rácz András Rác Sándor kovács m Petőfi u 87 [...] Rákóczy Ferenc fodrász m Vachot Sándor u Reichardt Károly kerékgyártó m [...]
137. II. rész [Névjegyzék ] (2_171. oldal)
[...] tag Neje Orphanides Mária Penyigei Sándor kéményseprő üzlet­vezető Szaniszlón 1890 ben szül iparát Marosán [...]
138. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_370. oldal)
Salzinger Antal Zsámbék Szaniszló Lajos Tiszaszentimre Szántó István Medgyesegyháza [...] Kunmadaras Szarka Gerzson Dévaványa Szarka Sándor Kunmadaras Szántó Istvánná Medgyesegyháza Szász [...] Jászapáti Szentgyörgyi és Németh Budafok Szaniszló Gergely Becske vitéz Szántó Ferenc Örkény Szélesi István Ujkécske Szeremi Sándor Jászkisér Szépe Gábor Ókécske I [...]