5. oldal, 138 találat (0,288 másodperc)

Találatok

81. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1504. oldal)
[...] Nagy Bánya Szatmár vm Barkóczi Sándor Béréi Ferencz Gerdenits János Göbölös János Grün Sándor Grünfeld Salamon Gyirászin György Herin [...] Torontál vm Adamkó Pál Albrecht Szaniszló Andrejovits György Baj er Mátyás [...]
82. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1508. oldal)
[...] u 152 Kohn Sámuel N Sándor u 5 ifj Kohn Sámuel [...] kis Pecze u 167 Lusztig Sándor kolozsvári u 41 Magyari Ger­gely [...] kolozsvári u 47 Vaszil György Szaniszló u 709 Veisz Adolf kolozsvári [...] Nyitra vm Gúsga István Gyöpös Sán­dor Szabó Sándor Szmicsek István Szmicsek László Takács [...]
83. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1524. oldal)
[...] Budai Mihály Fehérdi Vitális Filep Sándor Horváth György Izráel Márton Klein [...] vm Izler József Kloppstein M Szaniszló Szatmár vm Hartmann Mór Heinrik [...] Bonjha Kis Küküllő vm Vas Sándor Szász Csőr Szeben vm Ittu [...] Görlich József Hoffmann Sá­muel Kerekes Sándor Keresztesi Károly és Ödön Molnár [...]
84. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1561. oldal)
[...] Mihály Markbreit Zsig mond Matheider Sándor Rosenberg Dávid Aszófő Zala vm [...] Baja t j v Bácsinszky Szaniszló eper u 24 özv Bagó Antalné Flórián u 92 Bogdánovits Sándor Haynald u 497 Bruck Dávid [...] Kohn Ferencz Reisz Samu Schván Sán­dor Veiner Ignácz f Bajét u [...]
85. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1607. oldal)
[...] Károly Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Vonház M Mezö [...] Hemlei Jónás Kohn Jakab Rozenthál Sándor Schlesinger János Silberer József Sipos [...] Mihály özv Kohn Lujza Kohn Sándor Kö­pesd János Köpesdi Sándor Löffler Ignácz Reisz Ármin Robicsek [...] Lehner Mór Leuchtag Manó Lichtner Sándor Lis sauer Simon Lőbl Sámuel [...]
86. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1614. oldal)
[...] István halász u 925 Szűcs Sándor téglavető u 955 özv Tóth [...] kiskút u 82 Vennes Mihály Szaniszló u 717 Wallerstein Salamon Gilányisor [...] Tolna vm Veisz Jónás Weisz Sándor Námesztó Árva vm Kakuk Johanna [...] Sajtos Kál Sopron vm Kremmer Sándor Nemes Militics Bács Bodrog vm [...]
87. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1690. oldal)
[...] Lipót várkeij let 66 Steinhof Sándor ötvös u 9 Soroksár Pest [...] Kis Küküllő vm Engi Antal Szaniszló Szatmár vm Káin Ferencz Szántóvá [...] Antunovits József Dory Mihály Pletikosity Sándor Vida Albert Vida Antal Szaporcza [...] Varga István Vig Gábor Zaubek Szaniszló Szatmár Németi sz k v [...]
88. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1725. oldal)
[...] István József Gombos András Szabó Sándor Medve Győr vm Ampedli József [...] vm Érni Pál Ne rőczi Sándor Rauch István Mernye Somogy vm [...] Veszprém vm Baki Ferencz Bulla Sándor Guzmits Lajos Veiszheit Antal Mező Petri u p Szaniszló Szatmár vm Einili György Fetter [...]
89. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1736. oldal)
[...] Szolnok Doboka vm Simon Márt Szaniszló Szaimár vm Breg György Szolo [...] Ferencz Marksz Lajos Mészáros Ká­roly Sándor Ferencz Sándor János Sándor László Siska Jakab Szabó János [...] Szeberén Albert Szivcsák József Takács Sándor Tóth György Tury Imre Vég [...] Róza özv László Anna Orbán Sándor Szentes Márton Virág Bálint Székelyfalu [...]
90. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1753. oldal)
[...] Moravicza Bács Bodrog vm Erdei Sándor Ó Palánka u p Német [...] Szolnok Doboka vm Búh László Szaniszló Szatmár vm Gnand József és [...]
91. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1760. oldal)
[...] u 229 Gestetner Lázár és Sándor hosszú u 88 Guttmann Alajos [...] Haas Henrik Haasz Jakab Haasz Sándor Herzka Lipót Putnok Gömör vm [...] Burger Salamon Eckstein Nátán Frőlich Sándor Geiger Mó­ricz Gottlieb Márton Grünbaum [...] vm Schvarcz Fülőp Schwarcz Simon Szaniszló Szatmár vm Pollák Lipót Szarvas [...]
92. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1767. oldal)
[...] Major József Major Mihály Nagy Sándor Páskuj Lukács Tyukodi Áron és [...] Lövenstein Gyula Zahorák Jó­zsef és Sándor Libetbánya Zólyom vm Filadeifi András [...] Popeszku János Putrin J Rista Szaniszló Szavits Caranfil Muntean Vazul Liptó [...] Lajos Perka József Rózner Dá­vid Sándor Ignácz Sándor József Stein József Schvarcz Mendel [...]
93. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1773. oldal)
[...] Nógrád vm Hornyák Sámuel Jeszenszky Sándor Szloszjár János Tárcza u p [...] Temerin Bács Bodrog vm Lepár Sándor Temes Kubin Ternes vm Ranaj [...] Flórián Suhucz Lajos Szabó Tamás Szaniszló Samu Szilágyi Lajos Szentkirályi István [...] Ferencz tél u 76 Wagner Sándor Sándor u 12 Weisz Lajos váczi [...]
94. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1775. oldal)
[...] Klug Antal ifj Klug Antal Szaniszló Zsig d Szattyánosok Tvornicari safíjana [...] Fejérvár sz k v Egyed Sándor palotai u 15 Pákozdi György [...]
95. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1826. oldal)
[...] Fein József Fein Lajos és Sándor Fein Lázár Klein Bernât Temmer [...] Mendel Mezö Petri u p Szaniszló Szatmar vm Fried mann Ignácz [...]
96. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1838. oldal)
[...] Szabadka sz k v Bek Sándor Bozó József Lenkey u 156 [...] Lévinger József Lutzer Ignácz Schwarcz Sándor Spitzer Ignácz Stein József Werner [...] Szanád Torontál vm Kalmár Gyula Szaniszló Szatmár vm Böhm Dávid Guttman [...] és Kohn Grünwald Róza Réthy Sán­dor Teuber Gusztáv Pohl Gábor Scheiner [...]
97. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (1862. oldal)
[...] u 51 Liptay L főberczeg Sándor u 230 Littmann Józs Erzsébet [...] Alajos Klauzál u 20 Mayer Sándor Mayerfi Béla király u 99 [...] Ignácz hajó u 10 Mezey Sándor Erzsébet körút 42 Michelstädter Ármin [...] Miksa Gizella tér 1 Mihálszky Szaniszló százház u 36 Milos István [...]
98. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (1963. oldal)
[...] Oroszy rostély u 4 Lénárd Szaniszló sziv u 28 Lengyel János [...] Jánosné Donáti u 71 Macskásy Sándor akáczfa u 11 Mayer József [...] János üllői út 81 Majsay Sándor szállás u 8624 Malartschik József [...] külső váczi út 1523 Mayer Sándor Erzsébet körút 5 Mayer Venczel [...]
99. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2012. oldal)
[...] Miklós német u 41 Magyar Sándor népszinház u 16 Magyari Ferencz [...] József dob u 69 Micskey Sándor nyár u 31 Mierzwinszky Szaniszló Almásy tér 12 Mihálicsko György [...] Gáspár József körúí 21 Misoga Sándor váczi u 8 Miták Sándor dobány u 45 Missik István főhg Sándor u 15 Mlinarecz Lőrincz Klauzál [...]
100. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (2015. oldal)
[...] Mátyás dohány u 47 Simon Sándor Andrássy út 19 Sindel Nátán [...] Nándor Döbrentey u 4 Slovik Szaniszló Tüköry u 5 Smolnig Sándor vas u 9 Sokulszky Antal [...] nagy templom u 25 Szabó Sándor Vörösmarty u 32 Szabó Sándor kerepesi út 40 Szabó Verona [...]