3. oldal, 138 találat (0,260 másodperc)

Találatok

41. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (699. oldal)
[...] vm Bayer József Da maskin Sándor Gavrila Ferencz Hebinger Mi­hály Kuhn [...] Márton Imre Polony Balázs Szabó Sándor Szüsz Dávid Magyar Polány u [...] Szalárdi József Takács Antal Varga Sándor Malaczka Pozsony vm Konecsny Antal [...] Mándok Szabolcs vm Eszenyi Pét Szaniszló Istv Mány Fejér vm Kumer [...]
42. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (707. oldal)
[...] Csermák Győző Fux Jó­zsef Hamburger Sándor Mautska Ferencz Móró István Weininger [...] Mária Radna Arad vm Dutka Sándor Somberek Baranya vm Pendenritter Ferencz [...] Mih Sopornya Nyitra vm Pathi Sándor Sopron sz k v Gergely [...] Szanád Torontál vm Rottenheber Ferencz Szaniszló Szatmár vm Baumgartner Sándor Szántóvá Bács Bodrog vm Kovács [...]
43. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (731. oldal)
[...] és József várkerület 70 Simon Sándor balli u Teicher Károly várkerület [...] Ujvár Szolnok Doboka vm Gzetr Sán­dor Izsák János Szaniszló Szatmár vm Lang József Szarvas [...] József Korcs már István Kunze Sándor Pórián Zsigmond Tállya Zemplén vm [...] Tamás városház u 4 Simonies Sán­dor Steiner József Hunyadi u 23 [...]
44. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (758. oldal)
[...] Misztótfalu Szatmár vm gróf Betlen Sándor Somlyó Ujlakon u p Szilágy [...] Körösi Ká roly Nagybányán Borpataki Szaniszló bts ig Hinterháger Ödön Nagy [...] Szent Erzsébet bts ig Dáncs Sándor Bucsum Száton Baia alba Marczi [...] Botesi Roma bts igazgató Danciu Sándor Búcsúmon Botesi Szent Anna bts [...]
45. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (804. oldal)
[...] Ónodi Pál Simon József Sipos Sándor Szabó János Folkusfalu u p [...] Ign Forgácsfalva Gömör vm Braun Sándor Led nitzki Mihály Fornos u [...] István Ignácz Pál Nagy Ánna Sándor József Szaniszló István Vajda András Vékony Sándor Vetro László Földes Hajdú vm [...]
46. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (839. oldal)
[...] Mező Keresztes Bihar vm Oláh Sándor Mezö Királyfalva u p Mező [...] Izsák Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Máncz Mihály Mező [...]
47. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (871. oldal)
[...] Terény Nógrád vm Gelb Ármin Szaniszló Szatmár vm Háger János Weisz [...] Hermann József Kaiser János Kézmárki Sán­dor Kirscher József Regius János Rukziegl [...]
48. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (955. oldal)
[...] vm Biezi János Izsák István Sándor István Foktő Pest P S [...] p Munkács Bereg vm Szikszai Sándor Forotik u p Kákova Krassó [...] Nagy Imre Nagy István Nagy Sándor Szabó István Szabó Sándor Szarka Sándor Füzes Gyarmat Hont vm Viseradezky [...] Zemplén vm Barbarics András Fol­tin Szaniszló Plutkó Mihály Füzkút u p [...]
49. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (960. oldal)
[...] Pregun András Pujics Simon Via Szaniszló Gyúró Fejér vm Joó Sándor Muharos Mihály Oláh Lajos Gyüd [...] Hajdú Böszörmény Hajdú vm Abari Sándor Baji Sándor Bártfai Mihály Biró Imre Boros [...] Csősz László Horvát Miklós Kiss Sándor Nagy Sándor Nikoluk János Sebes­tyén Antal Široki [...]
50. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (985. oldal)
[...] Zala vm Horváth János Nagy Sándor Penecz Márton Lenti Kápolna u [...] Zala vm Huber Pál Jorsa Sándor Lentvora u p Abelova Nógrád [...] Máramaros Petrova Máramaros vm Borilyák Szaniszló Lépesfalva u p Ágfalva Sopron [...] Kocsák Mi­hály Mosolygó Ántal Udvarhelyi Sándor Liba u p Vas Dobra [...]
51. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (992. oldal)
[...] 0 Nagy János N Nagy Sándor Nóbik Sándor Oláh Mihály Pályi Mihály Pázmán [...] és Lajos Szűcs Áron Szűcs Sándor Vasadi Sándor Varga Ferencz Varga Imre Mező [...] Arad vm Gáli Incze Ja­kab Sándor Kiss Ferencz Kis Sándor Schnei­der Alajos Mi ke Somogy [...]
52. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (997. oldal)
[...] Nagy Kereki Bihar vm Dezső Sándor Nagy István Tomes Mihály Nagy [...] Nemes Ócsa Komárom vm Horváth Sándor Illyés József Nagy Kikinda Torontál [...] Érvért Pál Füredy Imre Gligorin Szaniszló Jerintity Gyera Jo vicsin János [...] Miklós László István Mak rinos Sándor Mayer Jakab Menyész Ferencz Monasevity [...]
53. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (999. oldal)
[...] Pozsony vm Novák Nándor Novák Szaniszló Nagy Sikárló Szatmár vm Mezei [...] Nagy Sitke Vas vm Piosta Sándor Nagy Somkút Szatmár vm Hajdú Sándor Ház Lajos Koncz István Nagy [...] Imre ilj Koós Lajos Kovács Sándor Krisztó Ferencz Krisztó Lajos Küllüs [...] Nagy Keieki Bihar vm Juhos Sándor Ötvös József Rezsnyai Ferencz Nagy [...]
54. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1003. oldal)
[...] Kismarja Bihar vm V Nagy Sán­dor Széles Márton Simon József Ó [...] Bika József Boskov József Bozsity Sándor BránesitsSzovrá Barkóczi József Csiplity Ignácz [...] Straub János Vaszilesin Rafael Velcsov Szaniszló Veisz Ábr Zsigálov Antal Ó [...] Fogl József Halasi Ist­ván Ivanyos Sándor Juhász Sándor Laki Ká­roly Laki Pál Ledu [...]
55. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1021. oldal)
[...] Dubetz Já­nos Fendler József Hegedűs Sándor Mássá Ant Szajk u p [...] p Nyék Borsod vm Ökrös Sándor Repk András Szakálháza Temes vm [...] Szabolcs vm Angyal János Menyhért Sándor Szákul Krassó Szörény vm Adameszku [...] vm Tihanyi Ká­roly Vendel András Szaniszló Szatmár vm Fekete Lajos Gindili [...]
56. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1031. oldal)
[...] Ra­guja Lajos Hartyáni Gergely Kazur Sándor Nagy János Vig Sándor Tapli Németfalu u p Margonya [...] Tasnád Szántó Szilágy vm Horváth Sándor Szabó Áron Tóth Sándor Tasnád Szarvad u p Tasnád [...] p Parnó Zemplén vm Rádosevszky Szaniszló Técsö Máramaros vm Borbély Ferencz [...]
57. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1066. oldal)
[...] Nagy Mihály Orosz Istv Pákozdi Sándor Pataki Mihály Pataki Sán­dor Rotter Jakab Sárik József Szálkái Andr Szakter József Szaniszló László Szűcs András S Tuller [...] Istv homok u 3625 Bajdó Sándor szarvas piacz 2877 Bakos Sándor k hatvani u 1416 Bihari [...]
58. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1086. oldal)
[...] Gramrnati Ferencz Gyöngyösi József Gyöngyösi Sándor Thurzó M Mezö Kis Salló [...] Péter Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Ditrich Mihály Pfeiffer [...] Rindó Laios Vattai Károly Varga Sándor Mező Terem Szatmár vm Pap [...] Ferencz Moha Fejér vm Márton Sándor Mohács Baranya vm Bogovits János [...]
59. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1089. oldal)
[...] Gál József Gondi Mihály Harmat Sándor Hegedűs László Istráb István Kolozsi Ádám Koroknai Sándor Körös Pál Kovács Dénes Kovács [...] Majláth Gábor Makai Zoltán Máté Sándor Mészáros Sándor Mészáros Zsigmond Mohácsi József Német [...] Popp Dániel Pozsár Fe­rencz Simon Sándor Szabó Balázs Szabó László Szaniszló János Szegedi Mihály Tancsa Ferencz [...]
60. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1102. oldal)
[...] István Szalárd Bihar vm Pór Sándor Szalatnak Baranya vm Bien Miklós [...] Kun vrn Búres Gziril Csikós Sándor Szalka u p Letkés Hont [...] Pál Szalonna Borsod vm Beregszászi Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka vm [...] Kis Küküllő vm Majláth György Szaniszló Szatmár vm Baumgártner György Háger [...]