28 találat (0,160 másodperc)

Találatok

1. A budapesti távbeszélő névsor betűrendje • Sz (430. oldal)
[...] Kruspér u 5 268 357 Szaniszló Géza technikus VII Dembinski u 9 425 037 Szaniszló László gyógyszertár közp alkalmazott IX [...] 25 a 225 102 Szánthó Sándor Vili Rákóczi út 29 136 [...] u 13 354 654 Szántó Sándor XI Fadrusz u 18 458 503 Szántó Sándor a Magyar Táv­irati Iroda szerkesztője [...]
2. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • T (2_255. oldal)
[...] Kiin­ger Henrik r t We Sándor u 11 111 Fleisehmann Oszkár [...] Géza és Társai V Wekerle Sándor u 13 120 930 Neumann [...] r t V We kerle Sándor u 8 180 23 Í [...] Dezső Pál 121 52 Dolensky Szaniszló 493 621 iisnmannGyula a Soproni [...]
3. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • K (199. oldal)
[...] Fttlöp dr ügyvéd IV Petőfi Sándor u 11 Aut 890 30 [...] 27 Aut 159 51 Kemény Sándor bankig V Alkotó mány u 20 Aut 275 46 Kemény Sándor és Mann Jenő műszeré­szek V [...] Kéményseprő számlákat felül­vizsgáló iroda Bargár Szaniszló VH Akácfa u 38 J [...]
4. A budapesti távbeszélő névsor betűrendje • T (462. oldal)
[...] u 5 150 727 Tomaschoff Sándor dr ügy­véd XIII Fürst Sándor u 10 110 186 Tomay [...] köz 7 200 050 Tompa Sándor a Nemzeti Színház tagja XIII [...] 4 a 456 190 Tonelli Sándor dr Angol Magyar Jutafonó és [...] u 3 140 969 Toron Szaniszló élővirágüzlet V Kecskeméti u 13 [...]
5. T (348. oldal)
[...] és kütszüvüttárn nagykeresk V Wekerle Sándor u 18 329 927 Csapó [...] 22 121 529 Dolens ky Szaniszló V Csáky u 30 493 [...] Ecsedl Jenő textilnagyke­reskedö V Wekerle Sán­dor u 9 117 899 Ehmann [...] bazár 1 189 686 Éppel Sándor IV Petőfi Sándor u 10 384 249 Epresi [...]
6. Y • Z (1_493. oldal)
[...] N és G utóda Bátor Sán­dor szőnyeg kereskedő 1 1 V [...] 5 József 26 77 Zaiac Szaniszló üvegcsiszoló 1 Vili Tavaszmező utcza [...]
7. Y • Z (495. oldal)
[...] N és Q utóda Báíori Sán­dor szőnyeg kereskedő l IV Aranykéz [...] 5 József 26 77 Zajac Szaniszló üvegcsiszoló 1 VIII Tavaszmező utcza [...]
9. Szaknévsor • T (2_268. oldal)
[...] 19 b 118 167 Rmot Sándor és Fia V Bálvány n [...] 121 629 Dolen 8 ky Szaniszló 493 626 Dugár János 124 [...] Fodor Ferenené 317 183 Fodor Sándor 380 545 Konféder Mózes 386 [...] tér 5 189 292 Hercz Sándor VI Laitdon u 12 227 [...]
10. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • L (234. oldal)
[...] J 310 64 László S Sándor dr belgyógyász és gyermekorvos T [...] tárcsázni Lá 2 19 László Sándor női konfekció áru ke­resk Vll [...] 29 J 401 16 László Sándor paplanüzeme VEU Vas n 14 [...] 4 Aut 533 43 Latinovits Szaniszló dohánytözsdéje Nyilv á M T [...]
11. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • A (1_9. oldal)
[...] Rí to 202 853 Arató Sándor a Butonia gomb és díszműárugyár [...] f ehér nem üUzem Fényes Sándor VII Madách Imre­ót 8 227 [...] rkp 25 0386 192 Arnstein Sándor sertés tény ész és vágóállat [...] 185 Astoria élővirágüzlet túl Toron Szaniszló IV Somogyi Béla ót 8 [...]
12. M (355. oldal)
[...] 40 József 102 45 Marberger Sándor dr kór­házi főorvos 1 VII [...] u 38 1 02 Margittal Szaniszló oki fogorvos és fogtechnikus 1 [...]
13. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1__333. oldal)
[...] u 3 299 850 Péter Sándor műterme I Kék­golyó n io 156 606 Péter Sándor dr bites könyv vizsgáló V [...] u 44 290 036 Péter Szaniszló postatiszt Csil­laghegy Losonez u 4 [...] 17 19 165 477 Peterdi Sándor ny postahiv igazgató iró és [...]
14. A (1_15. oldal)
[...] 115 Astoria éiövirágtlzlet tol Toron Szaniszló IV Károly király­ét 8 189 [...] iroda ásványolaj nyilvántartás a Buch­ner Sándor és Társai Délkárpáti kőolaj finoinitó [...] kir kincs­tári ügyész Rákospalota Lukácsi Sándor u 3 494 274 Asztalos [...] 45 a 157 262 Asztalos Sándor gépészmérnök 0 T I müsz [...]
15. H (1_189. oldal)
[...] XII Nyéki­ét 164 031 Hárshegyi Sándor üveg technikusgyári képviselő XIV 8 [...] u 46 223 542 Harta Sándor gazdálkodó I Pi roska u [...] u 25 456 096 Hartmann Sándor áruügynök­sége V Pannonia u 10 [...] u 4 148 298 Hatolkay Szaniszló szföv iro datiszt VH Rottenbiller [...]
16. I. Nyilvános távbeszélő-állomások (14. oldal)
[...] 24 Aut 862 93 Latinovits Szaniszló dohánytőzsdéje M T A pénz­bedobó [...] 43 40 Demokrata kávéhaz Heimann Sándor Árpád út 120 Automata állomásokról [...] tárcsázni AU 41 43 EisenstMter Sándor fűszer liszt és csemegekeresk Arpád [...]
17. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1_374. oldal)
[...] fehérsütemény és kenyérgyára cégtnl Preisz Sándor VI Kazár u 9 426 [...] u 80 310 977 Presser Sándor divatfonal és kézimunkaüzlet VHI Rákóczi [...] máv ig lakása IV Petőfi Sándor u 2 4 384 030 [...] u 10 151 466 Priszter Szaniszló dr ny min tan I [...]
18. A (1_9. oldal)
[...] krt 18 422 554 Alpár Sándor dr gyermekorvos V Teréz krt [...] 397 Alpern Jenő és Aipern Sándor szűcs és 8 zőrmeárukeresk V We kerle Sándor n 24 118 911 Alperon [...] 38 a 228 510 Altoray Szaniszló III Kévé­it 53 362 545 [...]
19. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • A (1_9. oldal)
[...] u 29 426 408 Altoray Szaniszló dl Kévé­it 53 362 545 [...] u 15 351 614 Altorjay Sándor dr al torjai ny r [...] n 16 155 614 Ambrózy Sándor szobrászmű­vész V Bálvány u 13 [...] tér 2 187 101 Ambrus Sándor Bazilika gyógy­szertára V Bálvány u [...]
20. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • A (1_7. oldal)
[...] 40 1 104 30 Altoray Szaniszló m Keve­u 53 1 633 [...] a 1 368 45 Altorjay Sándor dr al torjai ny r [...] 2 1 834 03 Ambrus Sándor Bazilika gyógy­szertára V Bálvány u 9 01 138 47 Ambrus Sándor dr ügyvéd özv dr Politzer [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind