Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - Sz

Művészeti Alkotások V. sz Szander Leggyorsabb pénzátutalás a távirati utalvány! Szander Béla MÁV felügyelő, főosztályvezető-h., XIV. Mexikói-út 45/a. 496-366 Szander József kőbánya váll. és építőanyagkeresk., XIII. Zápoiya-u. 38. 200-369 Szanditz Ernő oki. mérnök, vasbetontervező, XI. Himfy- u. 10. 256-059 Szandtner Frigyes oki. gépész- mérnök, XI. Kruspér-u. 5. 268-357 Szaniszló Géza technikus, VII. Dembinski-u. 9. 425-037 Szaniszló László gyógyszertár közp. alkalmazott, IX. Ferenc- krt 19/21. 342-65! Szántai István, VI. Dalszínház- u. 10. 326-524 Szánthó Déhes dr. újságíró, XIII. Kiss József-u. S/b. . 0129-353 Szánthó Emma dchánykis- árus, IX. Üllői-út I. 384-585 Szánthó Ferenc oki. mérnök, XII. Nárcisz-u. 39. 154-743 Szánthó József gazdálkodó, VJ. Dessewffy-u. 5. I 13-53! Szánthó Józsefné özv. szűcs, VII. Dohány-u. 29. 425-447 Szánthó Klára színésznő, VI. Szófia-u. 7. 421-677 Szánthó Piroska, VII. Damjanich-u. 25/a. 225-102 Szánthó Sándor, Vili. Rákóczi- út 29. 136-695 Szántó Ákos, VI. Lenin-krt 64. 224-302 Szántó Aladár építész- és építőmester, XII. Németvölgyi-út 25. 355-83! Szántó Aladár tisztv., VII. Somogyi Béla-út 3,/a. 421-218 Szántó Albert gépészmérnök, a Topper és Szántó vasöntöde és gépgyár r.-t. ig., XIII. Pozsonyi-út 40. 203-743 Szántó Albert tisztv., iX. Gónczy Pál-u. 6. 381-473 Szántó Anna, VI. Aradi-u. 62. 124-927 Szántó Antal ny. bankcég- jegyző, XIII. Pannonia-u. 18. 312-247 Szántó Armand író, VII. Király-U. 69. 223-753 Szántó Arturné, XIII. Pannonia-u. 22. 3! 2-0II Szántó Béla, VI. Vörösmarty- u. 59. 311-044 Szántó Béla könyvszakértő, VII. Wesselényi-u. 2. 0226-981 Szántó Béla revisor, XIII. Csángó-u. 3/a. 401-805 Szántó Béláné könyvelő, VI. Dessewffy-u. 25/27. 311-418 Szántó Bertalan bőröndös, bőrdíszművesmester, V. Gróf Teleki Pál-u. 3. 184-280 Szántó Dénes hites könyv- vizsgáló, VI. Benczur-u. 39/b. 428-188 Szántó Dénes Bálint, II. Vörös Hadsereg útja 31/a. 164-931 Szántó Dezső biztosító társa­sági tisztv., XI. Ulászló-u. 38. 259-17! Szántó De^ső dr. ifj. ügyvéd, VI. Lenin-krt 80. 110-167 Lakása, XII. Liptó-u. II. 469-125 Szántó Emil, V. Sztálin-tér 5. 381-070 Szántó Emil, a Szabadság Lap­kiadó főexpeditora, VIII. Szigetvári-u. 6. 136-090 Szántó Endre, a Könyvter­jesztő váll. vezérig.-h., VII. Dohány-u. 30/b. 421-946 Szántó Endre András dr. igazgató-főorvos, belgyógyász, és tüdőszakorvos, lakása XII. Városmajor-u. 16. 161-631 Szántó Endre András dr. bel­gyógyász, a gümőkóros beteg­ségek szakorvosa, V. Fáik Miksa-u. 13. 0122-490 Szántó Endréné tisztv., VI. Bajcsy Zsilinszky-út 31. 312-474 Szántó Ernő, VII. Somogyi Béla-út 21. 222-907 Szántó Erzsébet Kurták Antalné fehérneműszalon, V. Gróf Teleki Pál-u. 14.31 1-448 Szántó és Papp vendéglősök, XI. Bertalan Lajos-u. 26. 268-605 Szántó Ferenc hites könyv- vizsgáló, XIII. Szent István- park 3. 202-156 Szántó Ferenc kötszövő- üzeme, XIV. Erzsébet királyné útja 104. 497-189 Szántó Ferenc ny. igazgató, VII. Alpár-u. 5. 224-340 Szántó Ferencné, VI. Rózsa Ferenc-u. 71. 313-085 Szántó György, II. Görgey- udvar 2. 350-230 Szántó György, XI. Bartók Béla-út 18. 259-052 Szántó György író, II. Garas- u. 12. 256-501 Szántó György keresk., VI. Sztálin-út 27. 224-379 Szántó Györgyné, VI. Rózsa Ferenc-u. 99/a. 314-020 Szántó Ignác dr. nőorvos, egyet, magántanár, VII. Rákóczi-út 12. 220-690 Szántó Imre, VIII. Népszínház- u. 37. 342-846 Szántó Imre oki. mérnök, XII. Kiss János altábornagy-u. 59. 150-858 Szántó Imre teherautó-fuva­rozó, VII. Dembinski-u. 47. 228-186 Szántó Imre dr. rend. int. főorvos, VII. Hernád-u. 40. 420-984 Szántó Imréné, V. Koháry- u. 2/4. 113-788 Szántó Imréné, XIII. Felka- u. 2/b. 201-719 Szántó Imréné özv., VII. Dohány-u. 22/24. 225-359 Szántó István, az Irodagép Értékesítő váll. személyzeti oszt. vez., XIII. Gyöngyösi- út 4. 404-963 Szántó István oki. gépész- mérnök, IX. Ráday-u. 5. 386-235 Szántó István tisztviselő, II. Buday László-u. 2. 350-626 Szántó Istvánná gépihurkoló, VI. Szófia-u. 7. 421-269 Szántó Iván, V. Gróf Teleki Pál-u. 3. 384-285 Szántó János, I. Attila-u. 22. 360-425 Szántó Jenő, VII. Damjanich- u. 18. 226-306 Szántó Jenő fakereskedő, XIII. Sziget-u. 34. 120-452 Szántó József, VIII. Rákóczi- út 71. 141-799 Szántó József, IX. Üllői- út 11/13. 186-483 Szántó József szabó, VII. Garay-u. 44. 425-650 Szántó József dr. gyermek­klinikái orvos, Vili. Népszínház-u. 46. 136-607 Szántó Kálmán dr. orvos, XXI. Csepel, Bajnok-u. 2. 344-058 Szántó Kálmánná, dr. Bajza Erzsébet belgyógyász, IV. Újpest, Deák-u. 18. 492-242 Szántó Károly, Vili. Nap-u. 13. 141-510 Szántó Katalin dr., VI. Vilma királynő-út 8/b. 228-795 Szántó Klára, V. Váci-u.. 37. 381-422 Szántó Klára színésznő, II. Pengő-u. 3. 0350-095 Szántó Lajos, VI. Eötvös-u. 8. 224-908 Szántó Lajos, a Hungária Könyvkiadó tisztv., VII. Rózsa Ferenc-u. 38/b. 0424-078 Szántó Lajos játék-és bazáráru- keresk., XIV. Nagy Lajos király útja 156. 297-566 Szántó Lajos kerámikus ipar­művész, agyagipari telepe, X. Vaspálya-u. 12. 148-010 Szántó Lajos tisztv., VII. Klauzál-u. 13. 222-905 Szántó László, V. Hold-u. 8. 310-618 Szántó László, VII. Rózsa Ferenc-u. 38/b. ©424-078 Szántó László, XIII. Pozsonyi- út 34. 204-955 Szántó László dr. orvos, IV. Újpest, Bán Tibor-u. 50. 492-303 Szántó László dr. tisztv., VIII. József-u. 36. 141-725 Szántó Lászlóné, XIII. Csáky- u. 28. 401-856 Szántó Lászlóné özv. dohány- kisárus, XIII Kiss József-u. I. 120-407 Szántó Leóné, V. Akadémia- u. 7. 329-289 Szántó Magda, XIII. Pannonia- u. 13. 312-842 Szántó Mátyás, Vili. Kisfaludy- köz 4. 342-447 Szántó Miklós, II. Bimbó-út 58. 355-623 Szántó Miklós papírfeldolgozó, papír- és írószerkeresk., V. Gróf Teleki Pál-u. 13. 0125-533 Szántó Miklós dr. urológus­sebész, rendelő int. főorvos, VII. Rottenbiller-u. 27. 220-017 Szántó Miksa, XIII. Kresz Géza-u. 18. 0113-925 Szántó Pál grafikus iparművész, IX. Lónyay-u. 39/a. 188-132 Szántó Pál dr., IV. Újpest, Jókai-u. 32. 292-202 Szántó Pálné özv., II. Mártírok útja 11. 150-983 Szántó Rezső dr., XI. Orlay- u. 8. 268-635 Szántó Rózsi dr., XIII. Pozsonyi-út I l/b. 0115-570 Szántó Samu ny. városi tanács­nok, XX. Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 41. 144-519 Szántó Sámuel dr. ügyvéd, I. Batthyány-u. 13. 354-654 Szántó Sándor, XI. Fadrusz- u. 18. 458-503 Szántó Sándor, a Magyar Táv­irati Iroda szerkesztője, XIII. Sállai Imre-u. 28. 203-326 Szántó Sándor dr. belgyógyász és tüdőszakorvos, kórházi fő­orvos, (Fried M. dr.), VI. Lenin-krt 80. 0122-234 Szántó Sándor Miklós, XVI. Mátyásföld, József Attila-u. 28. 290-868 Szántó Tibor, VII. Damjanich-u. 46. 420-486 Szántó Tibor, XIV. Thököly- út 146/a. 496-871 Szántó Tibor dr. sebész szak­orvos, Vili. Bródy Sándor- u. 17. 343-451 Szántó Tiborné mészáros­mester, IX. Lónyay-u. 18/b. 380-435 Szántó Viktor kereskedő, VI. Dessewffy-u. 41. 112-515 Szántó Zoltán, V. Molotov- tér 3. 187-776 Szántó Zoltán, úri szabóság, V. Nyári Pál-u. l/b. 389-041 Szántó Zoltánné cipőkeresk., VI. Lenin-krt 93. I 10-641 Szanyi Imréné, VII. Damjanich-u. 26/a. 225-595 Szanyi József Gyula, VII. Barát-u. 9. 421-160 Szapáry Karolin utódai, Lutter és Glück, hajesatt- készítők, VII. Szövetség- u. 28/b. 0223-482 Szaplonczay István oki. mér­nök, XIII. Pozsonyi-út 44. 401-433 Szaplonczay-Mihalovits Miklós dr., V. Petőfi Sándor- u. II. 186-160 Szappanos Géza dr. ítélőtáblái bíró, Vili. Baross-u. 30. 335-555 430

Next

/
Oldalképek
Tartalom