A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

H

tegyen ön is rádiéelőfizető. ___________n<Mya*v H arsányt Dezsőné, mértékügyi int. igazgatójának özvegye, EX. Rá- day-u. 18. 186-747 Harsányt György dr. ügyvéd, ref. egyetemes konventi segédtit­kár, VII. Mnrányi-u. 36. 420-286 Harsányt Gyula termény- és gyarmatárnnagykeresk., IX. Vas- kapu-u. 35. 134-679 Harsányt hirdetés-reklám­propaganda iroda, túl. Har- sányi Miklós, V. Zsitvay Leó-u. 16. 119-471 Harsányi Ilona, V. Szent Jstván- park 35. 293-630 Harsányi Jenő, VI. Benczur-n. 1. 421-263 Harsányi Jenő m. kir. kormány- főtan., oki. gépészmérnök, oki. ve­gyészmérnök, hites szabadalmi ügy­vivő, VI. Vilmos esászár-út 33. 123-879 Harsányi Jenő mérnök lakása, n. Zárda-n. 50. 151-885 Harsányi Károly Őrangyal gyógyszertára, XIV. Bosnyák-u. 1. 296-422 Lakása, XTV. Gyarmat-u. 30. 299-967 Harsányi Lajos m. kir. posta- felügyelő, XIV. Nürnberg-u. 30. 497-572 Harsányi Lajos dr. m. kir. áll. rendőrségi íöállatorvos, XI.Budaörsi­ét 12/18. 457-120 Harsányi László vitéz, katonai tisztv., Újpest. Mikszáth Kálmán­ig 16. 494-342 Harsányi Magda női divatsza­lonja, IV. Régiposta-u. 7/9. 186-699 Harsányi Margit haskötő- és fe- hérnemükészitö, VHL 8ándor-tér 3. 349-585 Harsányi Mária, I. Derék-u. 6. 156-454 Harsányi Mátyásné vitéz, tisztv., XIII. Béke-tér 12. 493-742 Harsányi Miksa dr. ügyvéd, VI. 8zondy-u. 9. 111-161 Harsányt Sándorné özv., V Légrády Károly-u. 48. 298-032 Harsányi Szabolcs oki. mér­nök, min. s. mérnök, XI. Karoliná­ét 12. 456-730 Harsányi Tibor r.-t. titkár, V. Pozsonyi-út 48. 498-778 Harsányi Zsolt, XII. Béla király­át 25. 365-125 Harsányi Zsoltné, 1. Fortuná­id. 17. 161-123 Hársfalvi Józsefné postasegéd- tisztnő, II. Tégla-u. 8. 358-323 Hárshegyi Ferenc úri- és női fodrász, V. Pannonia-u. 25. 493-729 Hárshegyi gazdaság r.-t. el­nöke botfai Hűvös Iván, XII. Hárs- hegyi-út 9. 0364-182 Hárshegyi György cipőüzeme, V1H. Tisza Kálmán-tér 29. 149-684 Hárshegyi m. kir. állami Ideggyógyintézet, XII. Nyéki­ét 164-031 Hárshegyi Sándor üveg- technikusgyári képviselő, XIV, 8zatmár-u. 86. 299-737 Hársl Kálmán szöv. tisztv.,vili Thék Endre-u. 43/e. 349-722 Hársl Lajos dr., VI. Eötvös­ii. 39. 310-829 Harta Gyula szföv. főtiszt, VII. Dohány-u. 46. 223-542 Harta Sándor gazdálkodó, I. Pi- 'roska-u. 9. 156-725 Hartal Mihály könyvkötő, VIH. • Bérkocsis-u. 16. 133-843 Hartal virágszalon, tnl. Ar- noczky Gáborné szül. Kállai Gizella virágkereskedő, XI. Horthy Miklós­ét 9. 468-169 Hartay László, a Pénzintézeti központ ig., XI. Horthy Miklós­ét 9. 457-783 Hartayné dr. Herezegh Matlld szföv. tanárnő, XI. Ver­peléti ét 20. 259-601 Hartenstein György, órás és ék­szerész üzlete, Kispest,'Üllői-ét 123. 342-102 Lakása, Kispest, Holbesz Károly­it. 11. 342-139 Hárter János ezüstmüvesmester. m 8ip-u. 13. 223-229 Harth Ha, VIH. Népszinház-u. 31. 138-676 Hartlg Sándorné özv. ny. kér. min. h. államtitk. neje lakása, IX. Ferenc-krt 39. 349-807 Hartl Frigyes gyárigazgató, n. | Olasz-fasor 51. 357-967 Hartl Mátyás bádogos- és szerelő­mester, X. Füzér-u. 11. 148-655 Hartl Pál utóda arany-, ezüst­ös érolemezverdéje, Vn. Dob-n. 30. 423-307 Hartl Vilma szföv. tanítónő, vm. Tormay Cecil-u. 11. 136-012 Hartlauer Jenő dr. gyógysze­rész, II. Olasz-fasor 43/a. 151-963 Hartman Béláné és Társai b.t., lisztnagykeresk., malom- képv., VIII. Rákóczi-tér 6. 134-384 Hartman Gábor villamossági váll. üzeme, V,. Tisza-u. 6. 493-245 Irodája, V. Pannonia-n. 30. 291-288 Hartman Gyula oki. gépészmér­nök, XIV. Hermina-ét 2. 296-740 Hartman József, IV. Türr 1st ván-u. 9. 0187-610 Hartmann Ernő, V. Pannónia- n. 48. 499-241 Hartmann Ferenc, Halászkert, Kispest, Üllői-ét 94. 342-058 Hartmann Ferenc Szabadalmi Bírósági irodatiszt, VIH Thék Endre-u. 13. 349-522 Hartmann Gyula, parafakőgyár r.-t. cégvez., VHI. Tisza Kálmán- tér 16. 130-710 Hartmann Henrlkné özv. do- hánykisárus, HL Tavasz-u. 23. 163-048 Hartmann Hermann fűszer-, gyarmatárnkeresk., VII. Dob-u. 9. 427- 454 Hartmann István asztalosmester bútorüzlete. VH. Hernád-u. 10. 428- 109 Hartmann József, Pestszent- lőrinc, Üllői-út 26. 345-970 Hartmann Józsefné dr. -né özv., n. Pasaréti-ét 61. 165-616 Hartmann Kálmánné villa­mossági, kerékpár, műszaki cikkek keresk., V. Visegrádi-n. 25. 499-202 Hartmann Károly szűcs, V. Tátra-u. 11. 110-655 Hartmann Kart, a Németh és Hartmann cég társtul. lakása, VI. Bulcsu-u. 23/b. . 290-035 Hartmann Lajos perzsaszönyeg- keresk., VTL Barcsay-n. 16. 223- 897 Hartmann Márton máv. mér nők, VHI. Thék Endre u. 13. 0349-522 Hartmann Mtklósné sz. Rich­ter Aranka illatszertára és lakása, VH. Nefelejts-u. 5. 0425-266 Hartmann Pál butorkeresk., Vin. József-krt 17. 349-469 Hartmann Róbert,VI. Andrássy ét 52. 111-101 Hartmann Rudolf dr. univer- sitiits lektor, XI. Schweidel-u. 25. 456-096 Hartmann Sándor áruügynök­sége, V. Pannonia-u. 10. 110-499 Hartmann Sándor fogtechn. laboratórium, VIH. József-krt 69 133-780 Hartmann Testvérek antiquá- rium és könyvkeresk., IV. Muzeum­krt 7. 380-514 Hartmann Testvérek nyomdafesték gyára r.-t., xin. Forgách-u. 19. 292-074 Hartmann Vilma, V. Hollán- u. 7/b. 121-326 Hartmann Vilmos dr. oki. közgazda, VI. Eötvüs-u. 8. 224- 314 Hartmann Vllmof-léle pa­píripar és papi iorgalml r.-t. Iroda és raktár, V. Alkotmány­ig 4. #114-666 Hartmann Zoltán kül- és belföldi piperecikkek vezérképv., V. Csáky- u. 14. 311-530 Hartmann Zoltán ny. számvevő, V Markó n. 7. 119-908 Hartmann Zoltán dr. ügyvéd, V. Csanády-u. 18. 293-510 Hartner László m. kir. százados, I. Mikó-u. l. 161-278 Hartsteln Ltpót zöldségfélék és hagymanagykeresk., IX. Soroksári­ét 18. 133-809 Hartsteln Margit tisztviselőnő, VH. Bethlen Gábor-u. 11,424-625 Härtung Emma női ruhaszalonja, V. Csáky-u. 4. 319-912 Hartung Géza vendéglős, I. Zug­ligeti-ét 20. 165-007 Hartung György kályhásmester, IX. Szvetenay-u. 16. 140-880 Hartwlger Rezső vendéglős, Üröm, Iskola-u. 59. 363-198 Hartyányl András dr. Athena­eum írod. és nyomdai r.-t. tisztv., VII. Erzsébet-krt 9/11: 225-758 Hartyányl Béla utazó, Hl. Zápor- u. 18/a? 362-651 Hartyányl József kárpitosmes­ter, VHI. Bérkocsis-u. 1. 0349-837 Hartyányl Pál szabómester, vn. Wesselényi-u. 24. 423-657 Háry, lásd Elán. Harza Lajos dr. pápai kamarás, bitokt. felügyelő, n. Szilágyi Dezsö­tér 1. 367-674 Haschek Lörlncné fűszer- és C8emegekeresk., n. Cbévi-u. to. 165-698 Haschka Károly, VII Damjanich íj. 14 421-353 Haschka Róbert budapesti kir. törvszéki irodáig., XTV. Róna-u. 229. 499-858 Haselbeck Olga, a m. kir. Opera örökös tagja (László G. dr.) H. Kapás-u. 23. 0166-522 Haselböck József r.-t. ig. h., XII. Németvölgyi-ét 7. 352-908 Hasenfeld Artur dr. egyetemi tanár. m. kir. egészségügyi főtan., V. Honvéd-u. 18. 124-651 Hasenfeld Olga füzőterme, IV. Kossuth Lajos-u. 17. 184-180 Hasenfeld Oszkár könyvkeresk., VH. Erzsébet-krt 14. 221-976 Hasenörl Ede irodája, VI. Csen- gery-u. 53. 122-956 325-733 Könyvelés 116-990 Raktára 127-052 Hasensteln és Vogler hirdetési iroda magyarországi képv. r.-t., V. Dorottya-u. 8. _ 0382-322 Haskó Gábor oki. vegyészmér­nök, az Area cianozó váll. túl., VII. Erzsébet-krt 16. 222-223 Haskó Imre dr. fogorvos, VI. Király-u. 100. 220-283 Haskó Jenő dr. ügyvédjelölt, VII. Erzsébet-krt 16. 0222-223 Haskó Lajos oki. vegyészmérnök vegykisérleti laboratóriuma, VI. Paulay Ede-u. 12. 227-429 Hasskó Sándor dr., V. Légrády Károly-u. 48/a. 498-554 Haslinger Károly, VI. Andrássy- ét 7. 426-019 Hasmann, lásd Haszmann. Haspel Lujza dr. férj. dr. Ahs- bahsné bőrgyógyász rendelőintézeti főorvos, XII. Krisztina-krt 81. 0352-119 Hassan A. Andor oki. mérnök irodája, V. 8zabadság-tér 7. 128-322 Hasskó, lásd Haskó Hasslocher Laura, V. Marko­vi. i/b. 119-027 Hász, lásd Haas. Haszán József vitéz, korcsmáro3, Rákoskeresztúr,^ Pesti-u. 179. Tárcsázza először a *148*505 számot, azhtán kérje Rákoskeresztúr 37 Haszilló István gözmosoda túl., n. Csalogány-u. 55. 152-817 Haszler Károly dr.. klinikai tanársegéd, IV. Régiposta-u. 12. 0189-537 Hasmann Pál borkeresk., III. Tetnplom-u. 17. 362-952 Haszmann István magántisztv., Budafok, Kerékgyártó-ét 15. 269-893 Haszmann István mészáros és hentes, XII. Hidegkati-út 67. 164-592 Hasznos József vitéz, Pesti hazai első takptár egyesület cégv., XI. Horthy Miklós-út 32. 257-569 Hasznossy Gyula nőiszabó, IV. Váci-u. 37. 385-035 Haszonbérbeadó földtulaj­donosok országos egyesü­lete, EX. Kinizsi-u. 6/b. 183-425 Hatat Károly elektrofizikai labo­ratóriuma, XIV. Hungáriá­it 171/173. 496-331 Hatala László dr. Mabi titkár, VII. Thököly-ét 17. 428-270 Határi Berta szíőv. óvónő, XII. Zólyom-lépcső 9. 457-040 Határkijelölö központi bi­zottság, V. Fáik Miksa-u. 9. 121-322 Hatás Gézáné VI. Vörősmartv- n. 75. 110-470 Hatay, lásd Hatai. Hatfaludy Ferenc m. kir pü. könyvszakértő, hites könyvvizsgáló, XTV. Stefánia-út 16. 496-515 Hatfaludy László dohánykis- árus, Vm. Baross-u. 94. 145-341 Hátfalvy Gyula, II. Pasaréti­üt 65/a. ' 165-968 Hátfalvy Gyuláné, I. Attila-krt. 14/ie- 351-910 Hathy Károly lakása. XT. Buda­foki-ét 15. 259-748 Haty Kálmán eséffi, müsz. tan. II. Margit-krt 6/a. 167-140 Hatolkay Gyuláné özv. dohány- kisárus, X. Gergely-u. 4. 148-298 Hatolkay Szaniszló szföv. iro- datiszt, VH. Rottenbiller-u. 60. 425-652 Hatos Istvánné, IV. Váci.u. 44. 180-316 Hatósági munkaközvetítő, lásd Munkaközvetitő hiv. m. kir. áll. Hatosy József textilnagykeresk., V. Légrády Károly-u. 40/b. 493-491 Hatschek Emil optikai és fotó­szak üzlete, VI. Andrássy-ét 13. 225-259 Fiókja, VII. Erzsébet-krt 38. 222-427 Hatschek és Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete. FöUzlet, IV. Károly király-ét 28. #185-959 VI. Andrássy-üt 31. 425-990 VH. Rákóczi-ét 80. 224-208 Hatsebek Gézáné, V. Személy- nök-u. 19. 116-582 Hatsebek,Guttmann és társa elektrotechn. és müsz. váll., Vl 8zó- cbenyi-u. 7. 115-890 Hatsebek Hngó könnyen moz­gatható emberi műszernek készítője, VH. Munkás-u. 4. 225-857 Hatschek Margit, V. Felka-u. 3 498-607 Hatsek Ervin marhabizományos, XI. Horthy Miklós-ét 14. 268-006 Hatscher Gyula szállító, V. Va- dász-u. 35/a. 110-395 Hatscher Károly oki. gépészmér­nök, Röntgen, medikai és elektro­techn. gépek üzeme. IX. Ráday-u. 30. 185-674 Hatsek, lásd Hatschek. Háttá Károly hat. eng. villany- szerelőmester, Vili. Sándor-u. 38. 136-797 Hattayer János női fodrászmes­ter, H. Keleti Károly-u. 15/c. 367-290 Hattlnger Árpád, V. Pannónia- u. 34. 493-645 Hattyár András mechanikai és üvegtechn. gépüzem, Újpest. Kolozs- vári-u. 8. 494-774 Hattyasy Dezső dr. fogorvos, egyet, tanársegéd. IV. Kecskeméti­ül. 382-587 Hattyasy Katalin férj. dr. Szor- delyi Henríkné, a Függetlenség belső munkatársa, V. Légrády Ká- éoly-u. 54. 498-762 189 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom