Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - T

Tomay Afioflyvilf AÍI 0 ngomfatvánti díjszabásnál Is ü■ I waa iiCIICII olcsóbban aflbalia postára Tomay cukrászda, tul. Tomay Bálint, I. Markovits lván-u. 4. 151-026 Tomancsik György asztalos­üzeme, XIV. Nagy Lajos király útja 81. 496-225 Tomann Erzsébet Klára, IX. Lónyay-u. 18/a. 380-263 Tomaschek Sándorné özv. és Tsa dohánykisárus, II. Mártírok útja 49. 151-833 Tomaschek Zoltán oki. vegyészmérnök, II. Retek-u.5. 150-727 Tomaschoff Sándor dr. ügy­véd, XIII. Fürst Sándor-u. 10. 110-186 Tomay, lásd Tornai. Tombor István takarmány- keresk., X. Kada-u. 28. 148-940 Lakása, X. Tarló-u. 12. 348-006 Tombor Jenőné dr.-né özv., XI. Szent Imre herceg útja 83/85. 458-421 Tombor László, V. Személynök u. 25. 113-973 Tomcsányi Béla mérnök, Vili. Magyarok Nagyasszonya-tér 4. 340-496 Tomcsányi Kálmán, VII. Damjanich-u. 32. 427-489 Tomcsányi László dr. ügyvéd, I. Kosciuszko Tádé-u. 18. 161-870 Tomcsányi Tibor dr., XII. Hieronymi-út 17. 355-659 Tomecz István, Vili. Köz­társaság-tér 2. 143-953 Tomecz István dr. orvos, III. Lajos-u. 154. 162-500 Tomi József ny. vámszaki fel­ügyelő, VII. Dózsa György- út 68. 428-074 Tomits Iván dr. postaműszaki igazgató, Vili. Pál-u. 6. 135-799 Tomka János fényező, Vili. József-u. 46. 342-080 Tomkai Kálmán építőmester, V. Kecskeméti-u. I. 386-600 Tomkó Ferenc illóolaj labora­tórium, XVIII. Pestszent- lőrinc, Bókay Árpád-u. 79. 146-354 Tomoff Borisz hazai és déli­gyümölcs, zöldség és bur- gonyakeresk., Vili. Gróf Teleki László-tér 161-es bódé. 140-975 Tömör Béla dr. igazságügyi min. előadó, VII. Damjanich- u. 39. ' 220-980 Tömöri László ny. hadbiztos ezredes, V. Molnár-u. 20. 186-767 Tomory Emilia dr. csecsemő- és gyermekorvos, gyermek­klinikai orvos, V. Zsitvay Leó- u. 18. 314-213 Tomory László oki. építész­mérnök, műegyet. adjunktus, XI. Bercsényi-«!. 5. 268-371 Tompa Kálmán dr. főorvos, XII. Kékgolyó-u. 2/b. 154-610 Tompa Lajos elektromos hűtő gépüzem, Vili. Lósy lmre-u. 3. 137-432 Tompa Mátyás, X. Állomás- u. 8. 348-671 Tompa Mihály, XIII. Fáy-köz 7. 200-050 Tompa Sándor, a Nemzeti Színház tagja, XIII. Váci-út 34. 200-684 Tompa Zoltánné, XIII. Sallai lmre-u. II. 312-695 Tömpék Antal nadrágtartó- alkatrészek üzeme, IV. Újpest, Don Boscó-u. I. 292-304 Tömpék Antal posta szak­kezelő, Vili. Üllői-út 14. 142-942 Tompos József, V. Havas-u. 5. 189-183 Tompos Vilma, kötődé, XIV: Fürész-u. 8/a. 296-338 Tonal hajfesték laborató­rium, tul. Lányi Ernőné, XIII. Sallai lmre-u. 25. @204-707 Tonalit hanglemezosztálya, VII. Alsóerdősor 9. 426-539 VI. Sztálin-út 19. 427-772 Tonalit Rádió, Elektrotechnikai és Vegyipari k.f.t., VII. Alsó erdősor 9. 426-136 Tonalit Rádióalkatrész és Hanglemezgyártó vállalat, VII. Dohány-u. 98. 423-902 Tonalit rádiógyár, újpesti présüzem, VII. Alsó erdősor 9. 422-507 Tonalit váll., VII. Rottenbíller- u. 32. 224-278 Tonalit vállalat, VII. Alsó erdősor 9. 422-513 Tónay Zoltán dr. belgyógyász, egyet, tanársegéd, XI. Fadrusz-u. 2. 258-248 Toncz Tibor grafikusművész, hírlapíró, XI. Jagelló-út 4/a. 456-190 Tonelli Sándor dr. Angol- Magyar Jutafonó és Szövőgyár ügyvezetője, ny. kamarai fő­titkár, V. Géza-u. 4. 314-494 Tonelli Sándor dr. if j. vegyész- mérnök, XII. Szilágyi Erzsébet- fasor 24. 364-089 Tonka József, Vili. Szerdahelyi- u. 2. 343-087 Toókos Lajos g. techn. (MIKA elektromos szigetelő-készítő) üzeme, II. Zárda-u. 18. 350-716! Toós Nándor oki. gépész- mérnök, V. Bajcsy Zsilinszky- út 64. 310-264 Toperczer Rezső dr. ügyvéd, X. Állomás-u. 18. 0148-094 Topits V. és Fiai államosított reszelővágóüzem, XXI. Csepel, Duna-u. 4/6. 344-145 Topiák Ferenc min. tan., III. Dereglye-u. 2/c. 163-350 ToponársZky Pál oki. bánya­mérnök, XI. Tarcali-u. 17. 456-230 Toponáry József Ede, az Irgal- masrend tartományfőnöke, II. Kunfi Zsigmond-u. 17/19. 351-084 Topor András István mű­asztalosmester, VI. Eötvös- u. I. 421-855 Topor János, Vili. Thék Endre- u. 43/a. 336-639 Topor Margit m.-tisztv., VI. Eötvös-u. 26/b. 110-394 Toporczi István, XIV. Szent Domonkos-u. II. 227-907 Torbágyi Tibor, XI. Kende- u. 5. 259-190 Torbágyi Zoltán, XI. Kosztolányi Dezső-tér 12. 457-465 Torda József rádióskála és dia­pozitív specialista, fényképész­mester, Vili. Rákóczi-út 57/b. @136-791 Torda Lajosné dr.-né, II. Malinovszki-fasor 27. 351-693 Torda László dr. ügyvéd, VI. Lenin-krt 73. 123-940 Torda Tivadar dr. oki. gépész- mérnök, XIII. Váci-út 34. 202-605 Tordai Autótelep, használt autók és autóalkatrészek, tul. dr. Tordai Árpád, XIII. Csanády-u. 10. 200-418 Lakás, XIII. Váciiút 16. 115-493 Tordai Ernő, VII. Izabella-u. 33. 224-576 Tordai György, VI. Szófia-u. 18. 228-562 Tordai György, XIII. Pozsonyi- út 49. 402-487 Tordai István, XIV. Majoliká­éi. 19. @297-591 Tordai Judit, II. Bimbó-út 41. 0154-342 Tordai Miklós gyári képviselő, VII. Thököly-út 22. 224-737 Tordai Zsigmond oki. ének­művész-tanár, XIV. Thököly- út 46. 425-087 Torday Kata virágkeresk., II. Mártírok útja 8. 350-487 Torday Lajos dr., XI. Kosztolányi Dezső-tér 4. 256-229 Torday Lívia, XIII. Szent István-park 26. 201-401 Torday Ottó dr., V. Bajcsy Zsilinszky-út 48. 113-564 Tordy Géza dr. ügyvéd, posta­igazgató, ügyész, XIV. Nürnberg-u. 30. 296-531 Tordy László dr. postasegéd- titkár, XVIII. Pestszentlőrinc, Nagyenyed-u. 26. 346-624 Torjai Béla, XII. Tusnádi-u. 39. 150-741 Torjai Edith dr. szülész-, nőgyógyász szakorvos, VI. Sztálin-út 88. 124-154 Torkos László, XIII. Sallai lmre-u. 4. 114-535 Torma Béla I. o. posta vonal­mester, IX. Aszódi-u. 12. 135-256 Torma Béla gőzszerel vény­üzem, XIV. Fogarasi-út 8. 297-630 Torma Béla lakatosmester, XVI. Rákosszentmihály, Ságvári Endre-u. 9. 490-664 Torma Csongor tisztv., XII. Hieronymi-út 59. 354-862 Torma Domokos dr., V. Belgrád-rkp. 2. 186-189 Torma István orthöpäd cipész­mester, VII. Klauzál-u. 17. 226-399 Torma János organizátor, XIII. Sallai lmre-u. 6. 312-673 Torma József lakása, VII. Rózsa Ferenc-u. 3. 224-360 Torma Lászlóné özv. és Valachi Béláné özv., dohány- kisárusok, VI. Lenin-krt 80. 127-709 Tormási Dezső fűszer-,, csemege-, cukorkakerésk., VII. Dohány-u. 45. 223-537 Tormási Géza csillár-, fémáru-, fémfeldolgozó és tömegcikkek üzeme, XIII. Fóti-út 50/b. 203-457 Tormay Tamás dr. ügyvéd, IX. Tompa-u. 12. 342-343 Torna-Szövetség, lásd Magyar Országos Torna Szövetség. Tornai Ferenc dr., Rózsa vegy­ipari vállalat, Celotin üveg­zárókupak stb., VII. Bethlen Gábor-u. 29. 224-11 I Tornóczi Ernő oki. vegyész- mérnök, II. Vitéz-u. 14/a. 150-984 Tornya Leó elektromérnök, elektrotechnikai és műsz. váll., iroda és lakás, XIII. Légrády Károly-u. 35. 200-536 Tornyai Flórián, III. Timár- u. 26. 162-349 Tornyai Tibor, II. Malinovszki- fasor 25. 355-005 Tornyi József cukrászda, espresso, III. Kolosy-tér l/a. 162-627 Tornyos Ferencné, női divat­szalon, IX. Bakáts-tér 4. 186-778 Tornyos Győző tisztviselő, II. Kut-u. 4/b. 0355-224 Tornyos Károly, Vili. Koltói Anna-u. 49. 340-681 Tornyos Ödön repülőszázados, I. Mihály-u. 12/b. 0259-082 Toron János dr. ügyvéd, Vili. Kőfaragó-u. 3. 140-969 Toron Szaniszló élővirágüzlet, V. Kecskeméti-u. 13. 185-077 Torontáli Géza banktisztv., I. Széna-tér 7. 361-801 Toronyai-Rigó Lóránd dr. fő­orvos, IX. Közraktár-u. 22/a. 181-318 Toronyi Gyula, a m. áll. Opera­ház magánénekese, VII. Damjanich-u. 12. @426-904 Toronyi Lajos, Vili. Kisfuvaros u. 9/b. 142-594 Toronyi Vilmos oki. gépész- mérnök, II. Pasaréti-út 169. 164-031 462 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom