22. oldal, 436 találat (0,091 másodperc)

Találatok

421. 1994-04-11 / 83. szám
[...] költészet napja alkalmából tegnap Lezsák Sán­dor a Lakitelek Alapítvány elnöke első [...] a kitüntetettek Nagy Gáspár Agócs Sándor Kiss Dénes Tollas Tibor Körmen­di [...] Godiva Lau­ra LEÓ Leon Leona Szaniszló Teó Katolikus naptár Szent Szaniszló püspök és vértanú em­léknapja Napi [...] a püspök viszonya ellenségeskedéssé fajult Sza­niszló kiközösítette a királyt aki a [...]
422. 1994-04-19 / 90. szám
[...] meg­jelent Hóm Péter és Zsi­linszky Sándor Akvarisztika című műve amely 390 [...] és Ádám And­rea Ivett Zubány Sándor és Fehér Édit Márk Szal­ma [...] kösi Mihály Kossuth u 50 Szaniszló Ferencné Nagy Mária Abonyi u [...]
423. 1994-05-11 / 109. szám
[...] hazaiak A látogatás céljáról kérdez­tük Szaniszló József igazgatót Az eisenstadti iskola [...] elő­adást megtisztelte jelenlété­vel dr Kulin Sándor váro­sunk országgyűlési képvise­lője a parlament [...]
424. 1994-05-14 / 112. szám
[...] felvétele Az ünnepélyes kapunyitá­son előbb Szaniszló Róbert igazgató mondott rövid kö­szöntőt [...] kárpótlási árverés­re jelölték ki Elek Sándor pol­gármester sajtótájékoztatót hí­vott össze azért [...]
425. 1994-05-27 / 122. szám
[...] ön pappá kérdé Leó Allatiustól Sándor pápa Azért hogy megháza­sodhassam mikor [...] Az történt ugyanis akkor hogy Szaniszló Ferenc a Panoráma tu­dósítója a [...] Kereszty András azzal honorál­ta hogy Szaniszló Ferenc Új Magyarország beli inter­jújának [...]
426. 1994-06-17 / 140. szám
[...] 00 Hírek 16 05 Ba­lassa Sándor műveiből 17 00 Operamagazin 18 [...] nagyharsányi fotó­művész Gádorosi faluportré Szerkesztő Sándor Zol­tán Műsorvezető Horváth Gyula Falutévé [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc A Duna Tv kínálata [...] Muravje vé volt de III Sándor cár 1891 ben az akkori [...]
427. 1994-07-08 / 158. szám
[...] fia Zsolt Kár­páti László és Szaniszló Ka­talin fia Gergely Radics Jó­zsef [...] sz Váradi Irén Du­nakeszi Tatár Sándor Buda­pest XIIL Fidel János Buda­pest [...] Csemiczky Anna Sződ Mrá zik Sándor Szob Mészáros Tibor Vác Tóth [...] Vác Dudás Mi­hály Nógrád Balázs Sándor Vác Mikó Istvánná sz Zelin [...]
428. 1994-07-22 / 170. szám
[...] Költők társaságában Ferenczy István Csoóri Sándor Idegszálaival a szél Trafflpax és [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc Százhalombattai tévé A százhalombattai [...]
429. 1994-08-10 / 186. szám
[...] a Demjén anyíig Homo nyi Sándor lemeze és érdekes módon a [...] Milós A Fenyő 3 Homonyik Sándor Életem a zene 4 Horváth [...] Bagi Andrea Nikolász Go dony Sándor és Szabó Ilo­na Sándor Szalai László és Csabai Mária [...] Szilvia Orsolya Szűcs Zoltán és Szaniszló Kata­lin Nikolett nevű gyerme­ke Nagykőrösön [...]
430. 1994-08-24 / 197. szám
[...] biztosítanak a szervezők Kovács­nak Puhl Sándor vezeti a szeptem­ber 16 i [...] A VB döntő bírájának Márton Sándor és az iz­raeli Abraham Klein [...] Gábor San Team Nagymaros 3 Szaniszló Zsolt Vác 1979180 ban szül [...] 1 Ba bella Balázs Vác Szaniszló Csa­ba KSI 2 Halápi Kornél [...]
431. 1994-09-03 / 206. szám
[...] Beszélgetés a 70 éves Jáki Szaniszló bencés professzor­ral 13 50 Baywatch [...] négy öt magyar Operatőr Mohi Sán­dor Rendezte Hegyi Béla Színházi előadások [...] Ágacska Hol­nap délelőtt 11 kor Sándor József Benedek Újpesti Színház holnap [...]
432. 1994-09-03 / 206. szám
[...] Thur zó Imre Biccsén Thurzó Szaniszló a magyar huge­nották vezetője Galgócon [...] szerint megtalálják a szer­kesztőségben Ofella Sándor Tápiószecsó ra jut ennek megakadályo­zására [...]
433. 1994-09-08 / 210. szám
[...] ránk az ősz Köz­ben Nagy Sándor a mun­kások védelmezője a vá­lasztások [...] német csá­szár mellé állottak Thurzó Szaniszlót Érsekújvárban csak az erdélyi helyőrség [...]
434. 1994-09-15 / 216. szám
[...] Varga Attila Bp XXL Szabó Sándor Bp XI dr Körmendy István [...] Zoltánná Brundáné Ju­hász Éva Simonné Sándor Erzsébet Kollár Albinná Kollár Tünde [...] né Szabó Judit Bp X Szaniszló Zsolt Bp Bándi Ke ve [...] Lay Jánosné Pulek Mihályné Czeglédi Sán­dor Baran Attiláné Baran Attila Sápi Sándor Somogyi Já­nos Nagyné Zs Rita [...]
435. 1994-11-08 / 262. szám
[...] mutatkoznak be Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakkö­zépiskola egészség [...] Utassy József Kiss Bene­dek Lezsák Sándor s Ser­főző tragikusan korán el­távozott [...] nyi festmény eredetileg Po niatowski Szaniszló Ágost gyűjteményének darabja volt E [...]
436. 1995-01-20 / 17. szám
[...] agyonhallgatott katolikus fizi­kus dr Jáki Szaniszló is írhatta volna Barrow el [...] erkölcstelenség gyáva de átlátszó leplezé­ Sándor András HIRDETÉS APRÓHIRDETÉS ADÁS VÉTEL [...] Endre út 6 szám 2252 Sándor Pétemé címre A közelmúltban fuzionált [...]