15 találat (0,210 másodperc)

Találatok

1. 1893-04-09 / 15. szám
[...] hisszük és remél­jük hogy Dobó Sándor színigazgató tár­sulatát rövid időn belül [...] régi kedvencét rokonszenvesen fogadta Dobó Sándor Csörsz báró szerepében kitűnő alakítást [...] Ily kritikát mondha­tunk Nagy Gyida Szaniszlójáról is Hangja kellemes de gyenge [...] Lujza Pártos Etel Csólcáné Dobó Sándor Szentmiklósy és Németh János mindannyian [...]
2. 1895-08-25 / 35. szám
[...] szinte dicsérőleg emlékezhetünk még Kovács Sándorról ki a bárót igen ügyesen [...] magyar országi irgalmas rendfőnök Füzy Szániszló kíséretében a hely
3. 1898-06-26 / 26. szám
[...] részét váro­sunkban fogja tölteni Füzy Szaniszló kir tanácsos az irgalmas rend [...] hátra A kirán­dulás tervezője Fürst Sándor aljárásbiró az egyesület alelnöke volt [...]
4. 1898-07-17 / 29. szám
[...] Benedek­rendet súlyos veszteség érte Villányi Szaníszló bakonybéli apát ötven éves korában [...] Leiner Ignáczné N N Eötvös Sán­dor 1 1 frt Herczeg Ferencz [...] Nagy József Mészáros Ferencz Mészáros Sándor Czágl Józsefné Illés Mariska Németh [...] Vogl Má­tyás Horváth József Pipok Sándor Rózsa Sándor Dénes Ferencz Bőhm Samu Lővy [...]
5. 1898-08-07 / 32. szám
[...] bejelentette Pribék István püspök Villányi Szaniszló és Rothauser M Sá­muel bizottsági [...] az uj főszámvevő is Roller Sándor m főjegyző tett azután előterjesztést [...]
6. 1899-01-22 / 4. szám
[...] több hivatalos ügyben re­feráljon Füzy Szaniszló az irg rend fönökje a [...] Holbeck Ede Kodolányi Árpád Kovács Sándor Lamperth Lajos Munkácsy József bor [...]
7. 1899-01-29 / 5. szám
[...] Az irgalmas rend működése Füzy Szaniszlö kir tanácsos az irgal­mas rend [...] to­vábbbá a igazg tóságba Aes Sándor Bőhm József Dr Königsberyer Kornél [...] Szauer Jakab Sonnenfeld Lipót Szép­hegyi Sándor Vineze Ignácz Szalay Ottó és [...] A fel ügye lőbizoitságba Harsányi Sándor Balogh József és Raák Gyula [...]
8. 1899-04-09 / 15. szám
[...] után pénteken vissza­utazott Pannonhalmára Füzy Sza­niszló az irgalmas rend tartományi főnöke [...] angyalok karában Ifjúsági előadások Dobó Sándor színigazgató a fővárosi mintára nálunk [...]
9. 1899-12-17 / 51. szám
[...] befejezve tegnap visszautazott Győrbe Fiizy Szaniszló az irgalmas rend tartományi főnöke [...] jelentek meg a tagok Fűrst Sándor terjesztette be elnöki je­lentését az [...] újév előtti va­sárnapi munkaszünet Hegedűs Sándor kereskedelmi minister tekintettel arra hogy [...] 1 Színész bankett Győrött Dobó Sándor színtársulata Szávay Gyula a Győri [...]
10. 1900-04-29 / 17. szám
[...] építését tervezi Mint értesülünk Füzy Sza­niszló kir tanácsos az irgalmasok rendfő­nöke [...] törölte és irodája gondnokául Hoffner Sándor dr pápai ügyvédet rendelte ki [...]
11. 1900-09-30 / 39. szám
[...] mise alatt az orgonát Szentgyörgyi Sándor kar­nagy játsza ki ezen ujabb [...] az ott meg­jelent rendfőnököt Filzy Szaniszló kir tanácsos urat kinek kíséretében [...] Gyula 60 fill Szabó István Sándor Teréz Szaor János Készei János [...] nélküli asztalos segéd Fr mk Sándor nevü társa kárára egy óltözet [...]
12. 1901-06-09 / 23. szám
[...] megvétele tárgyában Személyi hirek Hegedűs Sándor kereskedelmiügyi miniszter és Fenyvessy Fe­rencz [...] délelőtt folyamán váro­sunkba érkezik Füzy Szaniszló az irgal­raesrend tartományi főnöke pénteken [...]
13. 1903-03-29 / 13. szám
[...] elvitele iránti intézke­désre Eskiivő Szöllösy Sándor gyógytár tulajdonos Nagy Mihályról április [...] megválasztatott Iiolossváry József alispán Koller Sándor főjegyző és Kenessey Miklós főszolgabíró [...] résztvettek Kolozsváry József alispán Koller Sándor főjegyző dr Bibó Károly aljegyző [...] töltötték be az el­hunyt Füzy Szaniszló tartományi rendfő­nök helyét Utádjául Thuróczy [...]
14. 1906-03-11 / 10. szám
[...] helybeli 1 Sport egyesület Fiirst Sándor elnöklete alatt f hó 7 [...] meg Miután Süttö Kál­máimét Németh Sándor tanitóképezdei ta­nárt Keresztes Béla gyógyszerészt [...] Margó Zelma zongorán kiséri Szentgyörgyi Sándor kar­nagy 5 Ünepi beszéd Mondja [...] Józsefné Kovács Mihály Pucliin­ger N Szaniszló tanító 1 1 K Ney
15. 1914-06-28 / 26. szám
[...] Muck Anna cukrász és Ötvös Sándor a Griff vendéglőse szolgált fel [...] SzéchenyPé­ter grófot és nejét Esterházy Sándor grófot és három fiát Gziráky [...] h e Magnézia 4 Zareba Szaniszló hdgy u e Görz 5 [...]