58 találat (0,348 másodperc)

Találatok

1. 1911-09-16 / 38. szám
[...] törvényszék területén fekvő a a szaniszlói 412 sz betétben AI 1 [...] napjának d e 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló és Ermihályfalva községek elöljáróságainál tekinthetők [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
2. 1913-11-29 / 48. szám
[...] szemben a járvány terjedt A szaniszlói aljegyzői választás A szaniszlói aljegyzői állásra a választást e [...] Az egyik Csendőrőrs S zatmármegye Szaniszló Ki rályhi da Drótválaszt Reszler [...] lőtt Kiirtja a családot Tóth Sándor már régebbi idő óta foglal­kozott [...] meghalt A súlyosan megsebesült Zsigmond Sán­dor a veje a nagykárolyi kórházban [...]
3. 1911-10-14 / 42. szám
[...] szófiai nemzetközi kiállítás vezetobizottsá­gához Szófiában Sándor tér Alexander platz 5 szám [...] megközelíthető Igazán bá­mulatos gyorsaság Járvány Szaniszlón Szaniszlón a ron­csoló toroklob járyányványszerüen lépett [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
4. 1913-11-15 / 46. szám
[...] addig Késelés A múlt vasárnapon Szaniszlón bál volt mely ünnepélyes alkalommal [...] Kiegyezett a tolvajjal Kozák Juliánná szaniszlói lakos Mig lakásától távol volt [...] Mérk útle­vél nélküli utrakelésért Kalavé Sándor Bau­mann Józsefné szül Fischer Matild [...] Megadta a csendőrségnek Morvái Lajos szaniszlói polgár Mikor a vasárnapi báli [...]
5. 1913-12-06 / 49. szám
[...] 49 szám ÉRMELLÉK Eljegyzés Páll Sándor borbély iparos eljegyezte Köllös Mariskát [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] intéző Zsuzsánna major U p Szaniszló szarvasmarha és hízott sertés Nyers [...]
6. 1913-03-01 / 9. szám
[...] szerepelnek A társaság tagjai Füredi Sándor dr Szilágyi Imre dr Füredi [...] sorozás Március 10 én Genes Szaniszló Börvely 11 én Vezend Nagymajtény [...] közvetlenül a végrehajtás következik Járványok Szaniszlón a vörheny Mező petriben a [...]
7. 1912-01-13 / 2. szám
[...] erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós laká­sán Nagy utcán leendő [...] területén fekvő és a a szaniszlói 412 sz tkvi betétben A [...] ei nem adható b A szaniszlói 497 sz betétben A I [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
8. 1913-02-22 / 8. szám
[...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...] Füstös János Vas Gábor Kovács Sándor Beckman Sámuel Szabő István Vojtovics [...] hó lé én 24 éves Sándor nevű gyógyszerész fia a Ganner [...]
9. 1914-04-04 / 14. szám
[...] t város Pe­nészlek Portelek Reszege Szaniszló Vezend 22 község Újabb segély [...] llosvay Aladár orvos Dr Csató Sándor Szinérváraljai járás Sorozási hely Szinérváralja [...] Junius 8 13 Elnök Nagy Sándor orvos Dr Csuka Mihály Nagysomkuti [...]
10. 1912-03-16 / 11. szám
[...] Az eljárást megindították mindkettőjük ellen Szaniszlói csendélet Morsik Nagy Lajos szaniszlói lakos eredeti módon akarta megbo [...] amelyben Balog Ödön cimbalmos Rézműves Sándor nevű társára re­volvert fogott amellyel [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Felelős szerkesztő Hacsek Géza Munkatársai [...] hónapos gümős agyhártya lob Pap Sándor 38 éves g kath kőműves [...]
11. 1911-10-07 / 41. szám
[...] e 9 11 Hymen Kisded Sándor nagykárolyi ke­reskedő ma tartja esküvőjét [...] papjukat Papp Dániel és Biró Sándor nagyecsedi lakosok erőszakos módon behatoltak [...] Após és vő Lány József szaniszlói lakos f hó 6 án délelőtt a szaniszlói határban ve­szekedés közben vejére ifj Résch Mihály sza­niszlói lakosra revolverből rálőtt A golyó [...]
12. 1913-08-23 / 34. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
13. 1913-10-11 / 41. szám
[...] áruisme és kereskedelmi földrajz Sarkady Sándor könyvviteltan gyorsírás és gépírás dr Vetzák Sándor kereskedelmi és váltójog A jelentkezéseket [...] ebből tüzet fogtak a Sógor Sándor Nagy Győri Feri Simay stb [...] az eljárás megindult Kádba fűlt Szaniszlón egy kis leány Kchak János szaniszlói lakos a vele egy ház­ban [...]
14. 1912-08-03 / 31. szám
[...] a napon tűnt el Petőfi Sándor a magyar irodalom és a [...] avasi járásba járásorvossá Dr Somló Sán­dort nevezte ki Tanítói kinevezések A [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...]
15. 1914-01-10 / 2. szám
[...] Kismajtény Bodoky István Schrek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] kedves leányát Rózsikát eljegyezte Katz Sándor Reszegepiskolt ról Gratulálunk Szabadliceális előadás [...]
16. 1912-06-08 / 23. szám
[...] én ülést tartott Hivatalvizsgálat Igyártó Sándor debre­ceni kir föügyász az elmúlt [...] mosborkut 1 tanítói 1 tanítónői Szaniszló 1 igazgató tanítói 1 tanítónői [...]
17. 1914-01-31 / 5. szám
[...] óriási tetszés mellett beszélt Tar Sándor a deb­receni kerület elnöke és [...] kérjen bűnügyi zárlatot Erre Bor­gida Sándor az intézet egyik tisztviselője meg­jegyezte [...] szerepeket műkedvelők fogják lejátszani Táncestély Szaniszlón A szaniszlói Polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...]
18. 1913-01-11 / 2. szám
[...] nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület dr Vetzák Sándort Boros János Páll Györgyöt bízta [...] a hangja minta lengyel tallérét Szaniszló király nagymester sajnálja az ara­nyat [...]
19. 1911-12-23 / 52. szám
[...] művezető igazgató és főrendező Kiss Sándor titkár Iníődy Oszkár karnagy Gáspár [...] rendező Ernyey János rendező Faragó Sándor ügyelő Németh Erzsi súgó Olinszky [...] Márton főkellékes 1 segéddel Csákó Sándor főszabó 2 segéddel Ádám Jakab [...] a személyvonat­tal el is indult Szaniszlón egy percig áll a vonat [...]
20. 1911-10-07 / 41. szám
[...] Mezei tolvajlás Bulyáki Károly Torma Sándor és Nagy Dániel nagyecsedi lakosok [...] ápolás céljából Megőrült Kádár István szaniszlói lakos a múlt évben Amerikába [...] A társaság tagjai id Varga Sándor Varga Samu Koszonyi Mihály Varga [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Fele­lős szerkesztő Hacsak Géza Munkatársai [...]