14 találat (0,408 másodperc)

Találatok

1. 1905-08-20 / 34. szám
[...] városi tanácsosnak anyja özv Nyisztor Sándorné meghalt a napokban temetése augusztus [...] Kacsóh Pongrácz Dal a János vitézből Vadászkürtön zongorakiséret mellett előadja Dankovitz [...] gyűlt egybe a városháza tanácstermében Farkas Jenő elnöklete alatt d e [...] lel­kes hangulatú köszöntőt Pap Márton Farkas Jenő Farkas Sándor ezredes Kárpáthy Endre Makucz [...]
2. 1905-08-27 / 35. szám
[...] minden hangja a kürtnek János vitézt meg kellett ujrázni A vadászkürt [...] Szilágyi László főmérnök özv Katóka Sándorné testvére Hódmezővásárhelyen aug 24 ről [...] Bélának Zoltán 276 aug 22 Farkas Istvánnak Ilona nevű gyermeke Meghaltak [...]
3. 1906-12-02 / 48. szám
[...] a darabból Képes játszotta János Vitézt Kacsóh szép dalait mély érzéssel [...] legelőül kiadható 3 özv Báthy Sándorné egyezségi ajánlatát a vár­megye jóváhagyván [...] Béla Jeney Gyula Mihalik Géza Farkas Ferencz Podmaniczky Károly Miklós István [...] zon­goragyárostól és hangszerkészítőtől Riskó Alajos Farkas okleveles zongoramester hangszerkészítő érkezett városunkba [...]
4. 1914-08-23 / 34. szám
[...] leróni hogy a háborúban megsebe­sítik vitéz katonáink részére 100 ágyhellyel kór­házat [...] Bernhardt Ado fné özv Bilcz Sándorné özv Szimon Béláné ágyfelszerelés és [...] Hoffmann Árpádné 2 ágy Mike Sándorné Benedek Vilmosné Lajos Györgyné Glück [...] tartományokban ahol hosszú szőrű agárral farkast űznek farkast vagy pa­rasztot a Kaukázus lejtőin [...]
5. 1914-12-27 / 52. szám
[...] Zoltán Syntenisné néhai özv Kossné Farkas Angela hagyatékából sok ruha Stoil [...] Jancsovils Józsefné Égly Jánosné Novelly Sándorné Mayer Kelemenné Habina Jánosné Szőke [...] Pellion Béláné 10 K Mike Sán­dorné 2 K Géresy Jánosné 2 [...] meghatóan Szentmiklósy Dusi Révay Károlynak Vitézek cimü remek költemé­nyét szavalta kitűnő [...]
6. 1915-06-20 / 25. szám
[...] 30 fillér Katóka János Simon Sándorné 26 26 f N N [...] Jánosné N N Magurán A Farkas Istvánná N N N N [...] hadnagyit a harctéren tanú sitott vitéz magatartásáért Őfelsége a signum laudis [...]
7. 1916-01-02 / 1. szám
[...] küzdenek R Ötvenkét hét Irta Farkas Irma Ötvenkét hét telt már [...] fiát az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a 2 ik oszt [...] nyitott A selyemgyüjtóshez hozzájárultak Takács Sándorné Tóth Ilona Szőke Béla r [...]
8. 1916-03-05 / 10. szám
[...] igen jó ellátásban részesültek a vitézek A 106 adag vacsora 59 [...] parancsnok az ellenséggel szem­ben tanúsított vitéz és bátor magatartásáért a Signum [...] Izabella Benedek Józsefné Szent péteri Sándorné Hajdú Sándor Homola Elvira Juhász [...] 3 játékkártya 1 csomag szivarka Farkas Jenő Felsőbánya 2 csomag naptár [...]
9. 1916-05-07 / 19. szám
[...] Malvin 2 32 K Szenfpétery Sándorné Hajdú Sándor Bene­dek Józsefné Homola [...] leveléből Az olasz harctérről egyik vitéz fiunk a következőket írja Mult [...] takarék Erdődy Ignác dr 113 Farkas Lipót 81 Fogyasztási szöv 30 [...] 135 máj 2 özv Halóczi Sándorné Schön vi 8 ner Anna [...]
10. 1916-07-09 / 28. szám
[...] magukkal Özvegy és fia Irta Farkas Irma Özvegy Jónás Pálné tiszamenti [...] ágyuk kezdődik a csata Hős vitézek zöme indul a rohamra Tömegeik [...] Benedek Józsefné Hajdú Sándor Szentpétery Sándorné 2 2 K Papp Izabella [...] vendéglő nagy termében Az Estélyt Far­kas Jenő a város tevékeny polgármestere [...]
11. 1916-08-27 / 35. szám
[...] olvasható LAJOS BÁCSINAK Egykor kemény vitézek élén A csataterek meredélyén Sebet [...] Katonai kinevezés Király Őfelsége ifj Far­kas Jenőt a 3 ik honvéd [...] edények díjtalan átengedése Dégen feld Sándorné grófné 1 szekér szalma A [...] tanuló az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül a vitézségi érmet [...]
12. 1917-02-04 / 5. szám
[...] nem eszi meg a j farkas a telet Nem ette meg [...] kitüntetés Őfelsége a király ifj Farkas Jenő 39 ik ezredbeli tarackos tüzér­hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a signum laudist ado­mányozta [...] Hendrey Alice Hendrey Jenny Csesznák Sándorné öccse és húgai Nyugtázás A [...]
13. 1917-02-04 / 5. szám
[...] töltésére szalmával bennünket meg­ajándékozni hogy vitézeink fekvőhelyét meg javittathassam Waigandt Anna [...] rendes közgyűlést hol a leköszönt Farkas Jenőt örökös tiszteletbeli elnökké választották [...] Elhaltak 25 jan 26 Molyika Sándorné gk 56 év szivhüdés 26 [...]
14. 1918-01-27 / 4. szám
[...] darabban egyedüli férfi szerepet a far­kast Miklóssy Aladár személyesítette Pompás alakításban [...] veszély­nek kitéve Vasárnap este János vitézt Bakonyi és Ka csoh örökké [...] Szász Lajosné Klement Árpádné Balkó Sándorné Petky Rózsika úgy hogy pont [...]