20 találat (0,187 másodperc)

Találatok

1. (32. oldal)
[...] Horánszky József Bartman József Gallas István Strache Adolf Pelles József 55 [...] Löwi Edvárd Inczédy Ágoston Angyal István Bányász Jenő 30 Dobos István Hamzus Móric Dvornák János Kékessy [...] Csekó Gábor Thúry László 10 Bozóky Antal Scholtz Géza Balajthy Ágoston [...] Mátyás Fekete Flórián 5 Káról István Pácz Flórián Mihályi András Sütő [...]
2. (40. oldal)
[...] Arvéd 20 Micskey János Pamlényi István Menyhárt Mihály Fekete Sándor Charbula [...] János 40 Nánásy Gyula Pallér István Puchlin Kázmér Papp Béla Laszczik [...] Ferenc Kanovics László 60 Sass István Gáhy József Dobos István Schaeffer Alajos Borsiczky József 65 [...] Endre Lippay Lajos Tóth János Bozóky Antal 10 Milecz János Balajthy [...]
3. (34. oldal)
IV osztály Babócsay Sándor Garcsar István Goth Lajos Csák György 5 [...] Pongrátz László Strompf Sándor Virányi István Zsendovics András 15 Kosa Miklós [...] Jenő 35 Danilovics Pál Dobos István Bukovinszky István König Kálmán Reisz József 40 [...] Pallér Kelemen Edlinger Titus Károly István 5 Fekete Chrysostom Bozóky Antal Szele Endre Beer Móric [...]
4. (28. oldal)
[...] Kikeli Aurél Altorjay László Virág István 20 Andrássy Lajos Udvarhelyi Gyula [...] Sándor 5 Goth Lajos Garcsar István Nagy Alajos Csák György Faustka [...] Edlinger Titus Mészáros Ámand 5 Bozóky Antal Pácz Flórián Szele Endre [...] Alajos 20 Pallaghy Béla Tóth István Czigler István
5. (29. oldal)
[...] Farkas Vilmos Hudák Lajos Murin István 65 Hucsko Mihály Nagy József Kövér István Lippóczy Miksa Potaczek András 70 [...] Braun Lipót Knöpfler Ignác Czipfelmájer István Vihrabali József 80 Knöpfler Isidor [...] 85 Menyhárt József Róth Pál Bozóky István Papp József E szerint a [...]
6. (94. oldal)
[...] elg elg elg jo Bottka István Bozóky János k jel i jó [...]
7. (83. oldal)
[...] elg elg elg Íó jó Bozóky János em jó jó Íó [...] elg jel jel szb Kiszely István élt elg elg elg 1 [...]
8. (95. oldal)
[...] jo jó elg elg­jó íö Bozóky János em jól­jo jó jö [...] jel jó jó szb Kiss István i jo elg elg jo [...]
9. Tartalomjegyzék (41. oldal)
[...] 3 fűz Bpest 1894 Szamota István A schlägli magyar szójegyzék Bpest [...] Aufl Wien u Prag 1801 Bozóky Alajos A szépirodalom a római [...]
10. Tartalomjegyzék (67. oldal)
[...] vagy ismétl 8 e Alberti István Back Leó ö éf al [...] Aladár éf al 5 Barsy István Bozóky Béla i Buday János ö [...] 15 Honffy Szilárd éf Kolossváry István i Kormos Ernő izr Köllner [...] Mátray Sándor éf al Műnk István izr 25 Nagy János ö [...]
11. Tartalomjegyzék (139. oldal)
[...] Bohács Kálmán Boros Gusztáv Horváth István Jaczó Sándor Kacskovics Gyula Klein [...] 1860 Angyal József Borhy László Bozóky Antal Edlinger Titusz Farszky Ferencz [...] Tapossy Márton Tóth Endre Verbőczy István Zay Gedeon 20 1862 Antony [...] Muhoray János Neumayer Mihály Pallér István Párvy János Ragályi Aladár Rudics [...]
12. Tartalomjegyzék (145. oldal)
145 1878 Andrássy István Babócsay Béla Barcsák Mihály Bárdossy [...] Kalocsay Kálmán Kubinyi Loránd Lázár István Virgil Loh Emil Loór Gyula [...] Ruszt József Ruzsieska Rudolf Simonyi István Szabó Ferencz Szabó Jakab Szalay [...] Soma Bobok Rudolf Boros Pál Bozóky János Csáky Alajos Czapáry József [...]
13. Tartalomjegyzék (225. oldal)
[...] egyetemi ta­nár 1910 ben Szűcs István dr miniszteri titkár 1913 ban [...] az 1906 7 iki tanévben Bozóky Endre dr főgimn igazgató a [...]
14. (22. oldal)
[...] ip tan tanár Nyíregyháza Sümeghy István oki gépészmérnök r t ü [...] 25 évesek 1915 1940 Bacskay István tanító Eger Bánhegyi László Ganz [...] dr Bajzáth László ügyvéd Eger Bozóky János plébános Csernely Csiffáry Sándor [...] oki gépészmérnök Diósgyőr dr Heyme István banktisztviselő Szirmabesenyő dr István László ügyvéd Budapest Keszthelyi Ödön [...]
15. (70. oldal)
[...] Duncker Jónás Az ókor törté­nete Bozóky Alajos Római világ Grünwald Béla [...] J Képek a történelemhez Hanusz István A nagy Magyar Alföld Endrődi [...]
16. (6. oldal)
[...] gondolkozása és hajlamú fiatal Szemerét Bozóky István ügyvéd és költő barátsá­gába és [...] Magyar Kuríron kívül 1805 ben Bozóky Tavaszi virágok c gyűjteményében jelenik [...] a magyar nyelv uj csillagának Bozóky a Gráciák kedvelnének nevezi Kovács [...]
17. (154. oldal)
[...] A szóbeli érettségi vizsgálat dr Bozóky Endre kir igazgató az országos [...] ref érett gazdá­szati gazdá­szati Buchhalter István Heves Hevesmegye 1890 év január [...]
18. (161. oldal)
[...] 141346 vkm A megüresedett Schwarcz István féle 130 koronás ösztöndíj Holecz István III oszt tanulónak adományoztatik 175 [...] sz 765 vkm sz Dr Bozóky Endre középisk igaz­gató az orsz [...]
19. (44. oldal)
44 A m kir Dobó István 14 honv gyalogezred parancsnokságá­nak köszönő [...] án az elvonult ezredparancsnok h Bozóky alezredes November 19 én a [...]
20. (22. oldal)
[...] jogi institutióinak négy könyve Magy Bozóky Alajos dr 660 Horatius ódái [...] Suetonius Császárok életrajzai Magy Székely Ist­ván dr 8 80 Vergilius Maró [...]