4. oldal, 141 találat (0,170 másodperc)

Találatok

61. 1916-03-18 / 12. szám
[...] Brandtsc Mihály Botos István Dombay Sándor Gárdonyi József Melhausch Ottó Obholczer [...] az igaz tóság Adomány Lebovits Sándor szaniszlöi fa kereskedő 50 koronát [...] 4 KomoróeVi Endréim 3 Kun Sán­dor 50 f Sturza Mihályné 1 [...] feltörte Tóth János nagykárolyi lakos szaniszlói pincéjét és onnan 320 liter [...]
62. 1913-07-12 / 28. szám
[...] erejéig a fizetett öszszegek betudásával Szaniszlón adós lakásán Nagy utcán leendő [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón
63. 1914-02-07 / 6. szám
[...] nagykereskedésében Raktárak Blaskó József Blau Sándor Deutsch Bernáth Felbermann Gyula ifj [...] ügyvéd által képviselt Heinrich János szaniszlói lakos cég javára 151 K [...] a fizetett összegek be sáva Szaniszlón adós lakásán leendő megtart határidőül [...]
64. 1914-05-30 / 22. szám
[...] országos földhitelintézete vegrehajtatónak Matkó Antal szaniszlói lakos végrehajtást szenvedő ellen indított [...] niszló községben fekvő s a szaniszlói 1198 sz betetben A 1 [...] a legszebb gramofon újdonságok Lilienfeld Sándor íéí éo íet i e [...]
65. 1910-03-19 / 13. szám
[...] László Schiff István és Weisz Sándor 4 ik oszt tanulók hazafias [...] fegyelmi vizsgálat ve­zetésével Papp Elek szaniszlói esperes lett megbízva aki a [...] is szálltak Porte­lek községbe A szaniszlói esperes ur mint aféle jó [...] pályázatban részt vesz Dr Róth Sándor városunk szülötte az erdődi köz­kórház [...]
66. 1910-07-23 / 33. szám
[...] legalább azt igazolja Eljegyzés Berkovits Sándor helybeli kereskedő f hó 19 [...] Andrást Kálmándról Fehérgyarmatra Körösi Károlyt Szaniszlóról Nagybányára Sepsi Márton mátészalkai ideiglenes lelkészt segédlelkészi minőségben Szaniszlóra helyezte át Ember Péter ujmisést [...] Színes riportok Ezen czimen Dénes Sándornak a Szamos szerkesztőjének egy elbeszélés [...]
67. 1911-04-08 / 14. szám
[...] utolérte két régi haragosa Szabó Sándor és Gedeon akik rövid szóváltás [...] az eljárást Kilencvenöt baromfi A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek majorságá­ból Vegyesen [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Debrecen szab leír város legolcsóbb [...]
68. Érmellék, 1912-03-30 / 13. szám
[...] szerezzenek be Az orgonát a szaniszlói plébániától szerez­ték be 1000 koronáért [...] kedden vette át Jordán Károly sza­niszlói apát Szőke János plébános Bujanovits [...] N N Gaszner Béla Jakabovits Sándor Vajda Zsigmond 5 5 K [...] operette egyes jelenete mert Nemes Sándornál levő egyik nőnek Rosó Sándornénak [...]
69. 1909-04-03 / 14. szám
[...] fiai ifj 4 ttí Matolcsy Sándor Petz János Gyulay János Kerekes [...] Gusztáv Vida jgäf T bl Sándor Stötner Nándor kereskedő uraknál továbbá [...] Faüzletünket is b figyelmébe ajánljuk Szaniszlói álképviselőnk Meíau György kereskedő 4 [...]
70. 1913-06-28 / 26. szám
[...] közönséges un­dorító üzlet Eljegyzés Kovács Sándor helybeli kály­hás iparos szombaton d u tartotta eljegy­zését Lusztig Sándor polgártársunk kedves és bájos leányával [...] négy heti szabadságát Helyettese Baumann Sándor ál­latorvos gyakornok Halálozás Özv Cservenyák [...] bocsátott férje haza vitte falujába Szaniszlóra Öreg szülőinek 60 éves anyjának [...]
71. 1914-03-14 / 11. szám
[...] nagykárolyi járásbírósághoz Meglopott lelkész A szaniszlói csendőrség teljelentést lett a szatmári [...] gyermek ellen a kik Pataky Sándor ref lelkésztől nagyobb me j [...] a bírósághoz ifj Fekete György szaniszlói lakos ellen aló özv Farkas [...]
72. 1911-12-02 / 48. szám
[...] részvényesek külön hirdetményileg értesit tetnek Szaniszlói virtuskodás Bereczky Ferenc és Lajos szaniszlói lakosok régóta haragban él­nek Bereczky Sándorral A derék és drabális termetű [...] ut 59 több lakosa van Szaniszlónak 5450 Utána Vállaj 2655 Mérk [...]
73. 1914-08-01 / 31. szám
[...] bőrkereskedö Fatolvajlás Gróf Károlyi József szaniszlói erdejéből a mely jelenleg Ganz [...] loptak el ismeretlen tettesek A szaniszlói csendőr­ségnek hosszas és fáradságos nyomozás [...] tetteseket Vásárhelyi József és So­mogyi Sándor piricsei lakosok személyében kideríteni a [...]
74. Érmellék, 1912-12-14 / 50. szám
[...] Lász­lónál és Kovács Józsefnél betöréseket Sán­dor Salamon és Szilvasán Juliánná kárára [...] csekély díjért kölcsön kaphatók Rablótámadás Szaniszlón Pénzt vagy életet Póruljárt haramiák Weisz Ferenc szaniszlói lakosnál kedden esküvőt tartottak Az [...]
75. 1912-06-01 / 22. szám
[...] kir ügyészséghez Útlevél nélkül Danka Sándor érdengelegi 19 éves suhanó valószínűleg [...] Rabinovits igazgató Késelés Pikn Lajos szaniszlói gazdál­kodó Heinrich Ferenc ottani lakost [...] a hatóságnak Szomjúságból Dán Lőrinc szaniszlói lakos Krémer Sámuel jégverméből 50 [...]
76. 1913-06-28 / 26. szám
[...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón 4054 913 tksz Árverési hirdetmény [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
77. 1912-02-17 / 7. szám
[...] Sternberg Mór uj dr Aáron Sándor helyett 2 évre A könyvtári [...] hó 24 én Szolnokon Pozderka Sándor vendéglőjében tárgysorsjáték­kal egybekötött teaestélyt rendez [...] Netreba János Oláh Györgyné Pap Sán­dor Sopronyi Mihály 1 1 K [...] gazdatiszt Kizsán János és társai szaniszlói béresek úgy akarták a közöt­tük [...]
78. 1913-03-22 / 12. szám
[...] délután csinos botrányt rög­tönzött Scbvarcz Sándor a Spitz Mór vaske­reskedő cég [...] hogy az üzlet alkalmazottja Scbvarcz Sándor kereskedősegéd kedvét hasonló brutálitásoktól elvegye [...] éves József fia a Kuncz Sán­dor sírjához ültetett 2 éves fenyőfát [...] ellene a kir ügyészségnél a szaniszlói csendőrség FRISS DUNAI HAL kapható [...]
79. 1909-10-09 / 41. szám
[...] színházhoz társ kerestetik Tiltott kártyázás Sándor Károly és Nagy Lajos érkeserüi [...] érkeztek s miután Fecske Kál­mán szaniszlói czigánynak tudomására jutott hogy nevezett [...] Időközben a rendőrség megtudta hogy Sándort és Nagyot ki akarják fosztani [...] hogy a székelyhídi iparhatóság Zalai Sándor ellen festői ipar birtokára miatt [...]
80. 1912-10-12 / 41. szám
[...] kath Lukács Mihály reform Nagy Sán­dor ág hitv ev és Nyikora [...] Madarassy István főszolgabíró urat Farkasok Szaniszlón Farkas Szeréna Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő [...]