4. oldal, 141 találat (0,183 másodperc)

Találatok

61. Érmellék, 1911-07-29 / 14. szám
[...] oldal KÖZÉRDEK Megrágalmazott lelkész A szaniszlói csen dőrőrs vett panasz alapján feljelentést tett Pataky Sándor Erkörtvélyes község ál­talános tiszteletnek örvendő [...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...]
62. 1913-03-22 / 12. szám
[...] délután csinos botrányt rög­tönzött Scbvarcz Sándor a Spitz Mór vaske­reskedő cég [...] hogy az üzlet alkalmazottja Scbvarcz Sándor kereskedősegéd kedvét hasonló brutálitásoktól elvegye [...] éves József fia a Kuncz Sán­dor sírjához ültetett 2 éves fenyőfát [...] ellene a kir ügyészségnél a szaniszlói csendőrség FRISS DUNAI HAL kapható [...]
63. 1912-04-27 / 17. szám
[...] Bőhm Dávid és fia céggel Szaniszlón Alkalom Kisorsolt esküdtek A í [...] köztük és Rozsnai János Rozsnai Sándor Hegedűs Sándor B Hegedűs János és Nyíri [...]
64. 1916-02-26 / 9. szám
[...] tették a teavaj árával hogy Sándor barátunk a Deák téri nagykeres [...] Viktor szatmári ügy­véd édesatyját Bródy Sándor iró sógorát Huszar Aladár könyvkereskedő Dénes Sán­dor a Szamos felelős szerkesztője és [...] lesz megtartva Ápril 2 án Szaniszló Penészlek Lrkörtvélyes Csomaköz Bere Aprlis [...]
65. 1908-11-07 / 44. szám
[...] 34 m Böhn Dávid vegyeskereskedésébe SZANISZLÓN egy jó családból való TANULÓ [...] illő tiszteletté 1 3 SCHEIBEL SÁNDOR vas és füszerkereskedő fűt Jutányos [...]
66. 1912-02-17 / 7. szám
[...] Sternberg Mór uj dr Aáron Sándor helyett 2 évre A könyvtári [...] hó 24 én Szolnokon Pozderka Sándor vendéglőjében tárgysorsjáték­kal egybekötött teaestélyt rendez [...] Netreba János Oláh Györgyné Pap Sán­dor Sopronyi Mihály 1 1 K [...] gazdatiszt Kizsán János és társai szaniszlói béresek úgy akarták a közöt­tük [...]
67. 1911-04-22 / 16. szám
[...] leg­kiválóbb művésznőink és művészeink mint Sándor Erzsi M Medek Anna Marschalkó Rózsika Takáts Mihály Rózsa Sándor Kör nyei Béla Vencell Béla [...] baromfiak száma melyeket a társaság Szaniszló és vidékén rövid két hónap [...] Borody Dezső Braneczky József Kaufmann Sándor Toóth József és Vetzák Sándor Névreszóló meghívók legközelebb szétküldetnek Jegyek [...]
68. 1911-10-07 / 40. szám
[...] felelős szerkesztőnk sógora elje­gyezte Benedek Sándor közigazgatási biró kedves és bájos [...] érte Schlesin­ger Dezső fakereskedőt Fiúcskája Sándor élete 7 ik évében f [...] békés megoldást hozott létre Sereghy Sán­dor a fegyelmi bíróság elnöke akinek [...] meg Madarassy István főszolga­bíró Járvány Szaniszlón a roncsoló toroklobb járványszerüleg fellépvén [...]
69. 1912-09-21 / 38. szám
[...] Lajos ügyvéd által képviselt Deuts Sándor nagykárolyi lakos javára 529 K [...] a fizetett ősz szegek betudásával Szaniszlón adós laká­sán leendő megtartására 1912 [...] Egy fiú tanulóul felvétetik Kisded Sándor füszerkereskedésében Nagy­károly Arany János utca [...]
70. 1912-05-11 / 19. szám
[...] cégünk képviseletét és gyüjtödéjét LefkOVitS Sándor füszerkereslcedőtől Nagykároly és vidéke részére [...] Széchényi utca 32 yJjfgjF Némethy Sándor cukrászdája mellett j TI adtuk [...] akarta nézni a ielek könyvét Szaniszló községben a jegyzői iro­dában munkájába [...] Dezső segédjegyző Beállított hozzá Kosa Sándor ugyanottani lakos s elő­adta hogy [...]
71. 1913-08-23 / 34. szám
[...] a telekkönyvi ható­ságnál valamint Érkörtvélyes Szaniszló Reszege községek elöljáróságánál tekinthetők meg [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
72. 1912-09-14 / 37. szám
[...] Fastusz Vendel és György Popovits Sándor és felesége vala­mint Mózer Márkusz mezőpetri lakosok a Popovits Sándor kertjében Legharciasabb volt a Popovits [...] lakosnak 16 koronáért eladták A szaniszlói csendőrség csakhamar kiderítette a tetteseket [...]
73. 1908-04-04 / 12. szám
[...] tulaj­donát képezett jelenleg az Ács Sándor és neje tulajdonát képező Nagykároly [...] úgymint Csanálos Válaj Mérk Fény Szaniszló Genes Kávás Vezend Portelek Iriny [...]
74. 1909-06-19 / 25. szám
[...] BUDAPES i TEN Vili FÖHERCZEG SÁNDOR UTCA C 30 SZÁM ALATT [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Melau György Taub és [...]
75. 1913-04-05 / 14. szám
[...] ahonnan a tűz átcsapott Böszörményi Sán­dor istálójára is amely szintén porrá [...] járásbírósághoz Állat az emberben A szaniszlói csendőőrs letartóztatta Czir Pál csomaközi [...]
76. Érmellék, 1912-05-25 / 21. szám
[...] és KATZ JENŐ Értarcsa SZOBOSZLAY SÁNDOR Székelyhid LACKOVICH LÁSZLÓ Bagamér MOLNÁR [...] t igazgatójának volt vendége Lovas Sándor nagybirtokos kedves nejével pár heti [...] án reggel 9 órakor fog Szaniszlón az Egek Urának bémutattatni Érkörtvélyes [...]
77. 1912-03-16 / 11. szám
[...] éjjel nagy vihar vo­nult át Szaniszló község felett A villámlá­sok és [...] gyö­nyörű példáját adta Börvelyen Túrái Sándor kendergyári munkás Beállított özv Tóth [...] ha­marosan kinyomozták a tettest Túrái Sándor személyében A nyomozás során kiderült [...]
78. 1910-10-01 / 43. szám
[...] a végrehajtást szenvedők és Komódi Sándor tulajdonát tevő nagykárolyi 1080 sz [...] város házánál és Kaplony és Szaniszló községek elöljáró­ságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiVó A kiadmány [...]
79. 1915-11-27 / 22. szám
[...] és 1 változással Irta Lukácsy Sándor Rendezi Királyhelmeczi Szentpéteri Sándor pénzügyi számvizsgáló Személyek Özv Sajgóné [...] k a András fia Birócsák Sán­dor ur Ferke fia Nagy Árpád [...] 000 Krasznaszent iniklós 9400 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
80. 1915-08-28 / 9. szám
[...] sorsa járt Ellopott buzatarmés A szaniszlói határról ellopták Gróf Károlyi Józsefnek [...] járás­bírósághoz Tűz Penészleken leégett Csiri Sándor érmihályfalvai földbirtokos 850 K értékű [...] leányok közül egy dr Lányi Sándor táblai tanácsjegyző felesége a másik [...]