4. oldal, 141 találat (0,077 másodperc)

Találatok

61. Érmellék, 1914-02-14 / 7. szám
[...] jelenlegi állatorvos és kisjókai Szakáll Sándor ki jelenleg Bácsszentfülöpön működik A [...] nyernek Állat az emberben A szaniszlói csendőr sóg letartóztatta és a [...] Kálmán üzletében Körözött betörő A szaniszlói csendőrség a legnagyobb erélylyel nyomozza [...] A veszedelmes fenyegető neve Csikós Sándor Három pofon Urmig Mária helybeli [...]
62. 1908-08-22 / 33. szám
[...] László ifj Szakái János Botra Sándor Botra György Lessi Sándor Lányi István Felesleges azt hisz [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]
63. 1911-04-01 / 13. szám
[...] a szobában és belopódzott Molnár Sándor gazdálkodó lakásába és a 1 [...] alkalommal ez úttal is Lucay Sándor harangozó vállalta magára aki lelkére [...] A falu réme Fecske György szaniszlói j cigány valóságos átka falujának [...] akinek nincsen Balogh János foglalkozásnélküli szaniszlói cigánynak pedig nincsen és pedig [...]
64. 1910-07-23 / 33. szám
[...] legalább azt igazolja Eljegyzés Berkovits Sándor helybeli kereskedő f hó 19 [...] Andrást Kálmándról Fehérgyarmatra Körösi Károlyt Szaniszlóról Nagybányára Sepsi Márton mátészalkai ideiglenes lelkészt segédlelkészi minőségben Szaniszlóra helyezte át Ember Péter ujmisést [...] Színes riportok Ezen czimen Dénes Sándornak a Szamos szerkesztőjének egy elbeszélés [...]
65. 1914-08-01 / 31. szám
[...] bőrkereskedö Fatolvajlás Gróf Károlyi József szaniszlói erdejéből a mely jelenleg Ganz [...] loptak el ismeretlen tettesek A szaniszlói csendőr­ségnek hosszas és fáradságos nyomozás [...] tetteseket Vásárhelyi József és So­mogyi Sándor piricsei lakosok személyében kideríteni a [...]
66. Érmellék, 1912-03-30 / 13. szám
[...] szerezzenek be Az orgonát a szaniszlói plébániától szerez­ték be 1000 koronáért [...] kedden vette át Jordán Károly sza­niszlói apát Szőke János plébános Bujanovits [...] N N Gaszner Béla Jakabovits Sándor Vajda Zsigmond 5 5 K [...] operette egyes jelenete mert Nemes Sándornál levő egyik nőnek Rosó Sándornénak [...]
67. Érmellék, 1912-12-14 / 50. szám
[...] Lász­lónál és Kovács Józsefnél betöréseket Sán­dor Salamon és Szilvasán Juliánná kárára [...] csekély díjért kölcsön kaphatók Rablótámadás Szaniszlón Pénzt vagy életet Póruljárt haramiák Weisz Ferenc szaniszlói lakosnál kedden esküvőt tartottak Az [...]
68. 1912-06-01 / 22. szám
[...] kir ügyészséghez Útlevél nélkül Danka Sándor érdengelegi 19 éves suhanó valószínűleg [...] Rabinovits igazgató Késelés Pikn Lajos szaniszlói gazdál­kodó Heinrich Ferenc ottani lakost [...] a hatóságnak Szomjúságból Dán Lőrinc szaniszlói lakos Krémer Sámuel jégverméből 50 [...]
69. 1910-03-19 / 13. szám
[...] László Schiff István és Weisz Sándor 4 ik oszt tanulók hazafias [...] fegyelmi vizsgálat ve­zetésével Papp Elek szaniszlói esperes lett megbízva aki a [...] is szálltak Porte­lek községbe A szaniszlói esperes ur mint aféle jó [...] pályázatban részt vesz Dr Róth Sándor városunk szülötte az erdődi köz­kórház [...]
70. 1911-04-08 / 14. szám
[...] utolérte két régi haragosa Szabó Sándor és Gedeon akik rövid szóváltás [...] az eljárást Kilencvenöt baromfi A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek majorságá­ból Vegyesen [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Debrecen szab leír város legolcsóbb [...]
71. 1912-10-12 / 41. szám
[...] kath Lukács Mihály reform Nagy Sán­dor ág hitv ev és Nyikora [...] Madarassy István főszolgabíró urat Farkasok Szaniszlón Farkas Szeréna Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő [...]
72. 1914-07-18 / 29. szám
[...] kocsit óhajtanak ebbeli kívánságukat Vajnay Sándor úrral előzetesen közölni szíveskedjenek Sport [...] tette folyamatba Áztatott kötéllel A szaniszlói csendőrség könyü testi sértés miatt [...] járásbíróságnak lesz a vendége A szaniszlói csendőrsóg ugyanis tetten érte amikor [...]
73. 1909-02-27 / 9. szám
[...] kár­talanítási árának megállapítása Zavarok a szaniszlói izr hitközségnél Az elmúlt év nyarán a szaniszlói izr hitközség tagjai hosszas küzdelem [...] A mulatság erkölcsi siker Matolcsy Sándor elnök és Kovács György vig [...]
74. 1914-05-02 / 18. szám
[...] sö fokozatába Pász tohy Dénes szaniszlói allomásfőnök a IX fiz oszt [...] Kálmán Bekker János és Virág Sándor Hozzájárultak a sikerhez Szakács Andor [...] a csendőrsóg országosan körözi Tüzek Szaniszlón a gróf Károlyi József majorjában [...]
75. 1909-04-03 / 14. szám
[...] fiai ifj 4 ttí Matolcsy Sándor Petz János Gyulay János Kerekes [...] Gusztáv Vida jgäf T bl Sándor Stötner Nándor kereskedő uraknál továbbá [...] Faüzletünket is b figyelmébe ajánljuk Szaniszlói álképviselőnk Meíau György kereskedő 4 [...]
76. 1914-01-31 / 5. szám
[...] szerelme­sek c kis darabot Hadadi Sándor Sarkadi Gábor és Huszti Sándor oly otthonosan for­golódva a színpadon [...] Bö­zsike urléány Szilágyi Gyula Hornyuk Sándor Csanálosi József Diczig Jenő urak [...] vendéglős Wieg nem állapítható A szaniszlói csend i őrség feljelentést tett [...] állapít­ható testi sértés amiért Kállai Sándort a j szatmári kir ügyészséghez [...]
77. Érmellék, 1913-09-27 / 39. szám
[...] társai végrehajtatoknak Dobos János Kocsis Sándor Szabó András Csiri Sándor végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében [...] bcosíqlíílís jwfft Elveszett kedden a szaniszlói határ­ban egy sötét 2 éves [...] kiadó Értekezhetni lehet Dr Biró Sándor székelyhídi ügyvéddel Eladó gőzgép Magyar [...] darab minta gummit küldök Vitárius Sándor keztyüs és kötszerész mester Debrecen [...]
78. 1916-03-18 / 12. szám
[...] Brandtsc Mihály Botos István Dombay Sándor Gárdonyi József Melhausch Ottó Obholczer [...] az igaz tóság Adomány Lebovits Sándor szaniszlöi fa kereskedő 50 koronát [...] 4 KomoróeVi Endréim 3 Kun Sán­dor 50 f Sturza Mihályné 1 [...] feltörte Tóth János nagykárolyi lakos szaniszlói pincéjét és onnan 320 liter [...]
79. 1913-07-05 / 27. szám
[...] 9 óráját Krasznaszentmiklós községházához Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedővel Szaniszlón fölkészül a jó cipő Papp [...]
80. 1913-06-28 / 26. szám
[...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón 4054 913 tksz Árverési hirdetmény [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind