42 találat (0,168 másodperc)

Találatok

1. (482. oldal)
[...] 90 91 92 János fia Szaniszló 85 Péter 88 89 Szaniszló fia István és Sándor 91 Sándor fiai Péter és Miklós 91 Szaniszló fia János 85 Hosszúmezeiek 89 [...]
2. (368. oldal)
[...] melyben írja hogy a Pyenyeszek Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló még nem válaszolt azonban Miklós [...] Smigrod Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához melyben kérik hogy egy bizonyos Sándor nevű grabi embert a kit [...]
3. (119. oldal)
[...] évi fassióját mely szerint Dolhai Szaniszló és György akik Dolhai János­tól [...] valók a maguk és fiaik Szaniszló fiai László Mihály János Ambrus [...] képében egyfelől más­felől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztána [...]
4. (91. oldal)
[...] pártot ütöttek a mikor is Szaniszló fiai Sándor és István továbbá a nevezett Sándor fiai Péter és Miklós István [...] a miért is a király Szaniszló­nak Jánosnak Györgynek és Bogdánnak adja [...] Tornowa alio nomine Kwkenyesd fia Sándor de cuius notitia Koztha de [...]
5. (52. oldal)
[...] előtt Nagy­csepcsini Wlaclár Györgyné a Sándor máskép Wladár Anna elhunyt fiának [...] káptalan előtt előadják hogy Lubo­miersky Szaniszló lublói és szepesi kapitány rendeletére [...] krakói kerület főjegyzője és Viesky Szaniszló szandeci jegyző az Tgló és [...]
6. (445. oldal)
[...] 340 345 i dűlők Hatt Sándor tanorokja Nagyaszóhegy Eledpataka Fernikó Fejérnyikó [...] 1 Gsernáton a is i Szaniszló Elekes és Balázs 1550 k 314 315 i Szaniszló Ta­más és Gvörgy Pál Thamás [...]
7. (764. oldal)
[...] a Múzeumban 19 2 Szilágyi Sándor A linzi béke okirattára Budapest [...] 264 265 1 193 villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] 6 darab 19 7 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...]
8. (81. oldal)
[...] vagy alispánjának és szolgabíráinak Előadták Szaniszló leleszi prépost és konventje nevében [...] nyert faanyagot önkényesen elhordatta Már Szaniszló prépost idejében egyik Zalok i [...] Bylke i Bolond dictus Péter Sándor és Illés fia István alperesek [...]
9. (77. oldal)
[...] Buda Mária királyné románjainak János Sándor és Istvánnak Szaniszló vajda fiainak adomá­nyozza Kereezke és [...] nos requirentibus servitiorum meritis Ioannis Sándor et Stefani filiorum condam Stanislai [...] Beregh 1 existentium eisdem Ioanni Sándor et Stephano perpetuo et irrevocabiliter [...] eo modo quod dicti Ioannes Sándor et Ste­phanus medietatem collectarum quinquagesimarum [...]
10. (105. oldal)
[...] káptalannak hogy Dolhai János fia Szaniszlót és ennek fiát Lászlót a [...] 1414 március 14 Sziget Dolhai Szaniszló marmarosi alispán és a négy [...] Erdő Erdew de Kekenes fia Sándor egy részről Dolhai Iwascho más [...]
11. (127. oldal)
[...] 5 Kassa Zsigmond király Dolbai Sza­niszlónak János György és Bogdánnak a [...] embereinek adományozza a nevezettek nagybátyja Sándor és ennek fiai Péter és [...] ré­szére való meghódításában közreműködtek míg Szaniszló és testvérei a király nagybátyja [...]
12. (94. oldal)
[...] 1389 Október 16 Szőllős Hosszumezei Szaniszló vajda fíai János Sándor és István megosztoznak Mária királyné [...] de Lelez memoriae commendamus quod Sándor et Stephanus fily Stanislai Voywodae [...]
13. (203. oldal)
[...] Dolhai János fiai János Bogdán Szaniszló és György ellenmon­danak mely okból [...] sive Stephanus seu Ugrinus seu Sándor de Komlos seu Elias neve [...] an Joannes de eadem seu Sándor de Liptse sive Joannes de [...]
14. (449. oldal)
[...] Jakab bártfai polgártól a Barthodzeyszky Szaniszló szandeczi polgár számára járó 27 [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa a tapolczai és széplaki [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa stb Ld az előbbit [...]
15. (120. oldal)
[...] Mihállyal és Jánossal a Gerliés Sándor fiaival egy testvérek voltak meg­jelenvén [...] ké­pében egyfelől másfelől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztánától [...] királyi emberrel együtt a Dolhai Szaniszló Bogdán és György beregvármegyei Sarkad [...]
16. (487. oldal)
[...] Zsigmond József Lajos Pál és Sándor 224 Sztojka Simon mármarosi alispán [...] j de Laaz István és Sándor 85 i István Sándor Szaniszló 86 Lazura zarándvmi b 237 [...]
17. (430u_1. oldal)
[...] 1 Jaklin Gábor 1 Sennyey Sándor báró 2 Káldy Péter 2 [...] június 10 körül Kürtön Rárón Sándor Anna Mária f 1698 2 [...] Kata apácza 1711 Magdolna Ponyatovszky Szaniszló Erzsébet Kecskés János László pap [...]
18. (64. oldal)
[...] 3 Visegrád I Lajos király Sándornak János István és Miklósnak a Szaniszló Ungi vajda fiainak adományozza Felső [...] fidelitatibus et fidelium servitiorum meritis Sándor Iohannis Stephani et Nicolai filiorum [...]
19. (497. oldal)
[...] Sztojka József Lajos Pál és Sándor 224 Száldobágyon Csák nevű szőllő [...] Szamosbecs szatmá vmi b 278 Szaniszló szn 80 kenéz Scen fia [...] Szarva b 132 Szarvaszói Gerliés Sándor 119 120 Gerhes Tamás 224 [...]
20. (130. oldal)
[...] 2 án nemes Bud más­kép Sándor Demeter és János kérésére kiadott [...] fiai valamint Miklós Péter és Szaniszló panasza folytán vizsgálat tartassék Balk [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind