Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. (Máramaros-Sziget, 1900.)

locum Kezberch vocatum, deinde in cacumine ejusdem per bonum spatium versus orientem procedendo, attingit locum ubi duo fluvii Nogtecheu et Kistecheu vocati simul conjunguntur, ubi cursus me­tales antedictarum possessionum terminantur. Retulerunt etiam iidem regius et noster homines, pro tempore reambulationis praemissarum possessionum et metarum earumdem erectionis nullus contradictor eis apparuisset. In cujus rei memóriám firmitatemque perpetuam prae­sentes literas nostras privilegiales pendentis sigilli nostri munimine ro­boratas alphabetoque intercisas duximus concedendas. Dátum in festő purificationis Beatae Mariae virginis, Anno domini Millesimo ter­centesimo octuagesimo nono. 1 1) x) Kis-Tecseu=Kerekhegy régi sóbányákkal. 2) Szeklenczepatak=Szokiernitza. 3) Karaynokfalva=Krajnikovo=Mihálka. 4) Vybarfalva=Ujbárd. 5) Berenoy=Baranya. Huszt mellett a Basilita atyáknak mai nap is fennálló monostorával. 6) Itt a körtvélyesi monostor értetődik, mely fennállott a Balk és Drág ré­szére 1391-ben kiadott alapító levél előtt is. 7) Malanista=Malniczky patak Taraczköz és Nagykirva közt. 8) Körtvélyes patak hosszában terült el a Szt. Mihály archangyalhoz czim­zett monostor jószága. 9) Bélmező a Szaploncza felé eső dülőrész, nem messze a Fadaras erdőhöz. 1 0) Martos patak Técső és Urmező közt. u) Leleszi Convent (Metales Cottus Maram. No 13. pag. 589.) 54. 1389, Október 16. Szőllős. Hosszumezei Szaniszló vajda fíai János, Sándor és István megosztoznak Mária királyné előtt Ungmegyei Laaz és fíeregniegyei Hosszumező, Kereczke és Kusnicza birtokaikon. Nos Dominicus Praepositus et conventus Ecclesiae Sanctae crucis de Lelez memoriae commendamus, quod Sándor et Stephanus fily Stanislai Voywodae de Laaz ad nostram perveniendo praesentiam, exhibuerunt nobis quasdam Literas Serenissimae Dominae nostrae Dominae Mariae Dei gratia Reginae Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae

Next

/
Oldalképek
Tartalom