Barabás Samu: Székely oklevéltár 1219-1776. (Budapest, 1934.)

Farkaslaka f. Udvarhely sz. 1594. 323. 324. 340. 342. 345. — i jobbágyok névszerint 1598. 340. 345. — i dűlők, Hatt, Sándor tanorokja, Nagyaszóhegy, Eledpataka, Fernikó (Fejérnyikó), Fekete Pálné pataka, Hidegaszó, Veres Máté 1598. 342. — i gyepű 1598. 342. Farnos (Farnas) f. Kolozs vm. 1450. 76. 92. 106. 152. — i Dénes 1450. 76., fiai (Veres) Benedek fogott bíró 1450—1464. 77. 79. 92. 94. 106., János és ennek leánya Anna 1450. 77. 79. — i Benedek özvegye Ilona 1492. 152. Fejér (Feyer, Fejier) Péter veresmarti (Barcaság) civis 1475. 134. — Máté, 1. Borsovai F. a. Fejéregyház (Feyeryghaz, Feyereghaz, Feieregihaz) f. Kü­küllő vm. 1359. 21. 71. — i Kis Pál kir. ember 1359. 21. 22. 23. — i Bálint törcsvári várnagy 1448. 71. Fejérnyiikó (Ferniko) fl. Udvarhely sz. 1598. 342. 344. Fejér vm. 1424. 49. 52. 61. 124. 132—134. 142. 146. 170. 256. 262. 267. 396. Fekete Pálné pataka dűlő Oroszhegyen 1598. 342. Felcsernáton (Fel Chernaton, Felchernathon, Felehyerna­ton) f. Kézdi sz. 1580. 313—315. 359., 1. Gsernáton a. is. — i Szaniszló „Elekes" és Balázs 1550 k. 314. 315. — i Szaniszló Ta­más és Gvörgy, Pál Thamás Pál 1580. 313—315. Fele f." Maros sz. 1505. 222. 306. 326. 334. 336. — i Ábrán Demeter 1575. 306. Feleki (de Felek) Pál fiai Miklós, Balázs, András kir. em­berek 1360. 24. 25. Feljebbvitelii törvényszék Széikelyudvarhelyen 1546. 408. 409. —• törvényszéki követ (nuncius) oklándi Domokos Kálmán 1546. 408. Felkelés (rebellió) Magyarországon, Erdélyben, Dalmát- és Horvátországban 1219. 1., 1324. 10., 1403. 38. 43., 1468. 49. Felkendi (de Felkend) Máté kir. ember 1360. 25. 26. 1) 27. 28. Felső Sereden (Felseo és Fel Sereden) f. Kraszna vm. 1597. 326. 328. 331. 334. Felsőszentmihályfalva (Zenthmyhalfalwa Superior, Felsew­zenthmihalfalua, Felsewzenth Myhalfalw) f. Aranyas sz. 1441. 68. 70. 87. 120., 1. Szentmihályfalva a. is. —i özv. Kabos Máténé Katalin 1441. 68. — i Dénes (Dienesy) fia Péter 1446. 70. —i Pál fia Ábrahám leánya Magdolna Szilágyi Andrásné 1455. 87. — i Szilágyi A. és Magdolna leányai Luczia tordai Szabó Tamásné és Anasztázia Polyáni Ferenczné 1455. 87. 88. — i Farkas Már­ton 1468. 120. Matheo filio Felkun.

Next

/
Oldalképek
Tartalom