Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

Kötegyáni Köte János 162. Kőtelek zarándvmi b. 155. Kővár kh. 271. Kövendi Székely Miklós kir. udv. fa­miliáris 205. Kövesligeti György 225. — Román János 225. Krakkó város 272. Kralowce ld. Királyfalva. Kralych Márk 166. Krassó vm. 128. Kricsa biharvmi b. 260. Kricsfalva mármarosvmi b. 145, 224. Kricsfalvai László mármarosvmi szol­gabíró 142. Kricsfalusi (de Criczfalu) László 145, 225 — Miklós 217. — Simon 225. Kricsfalusi és Szalai Sztojka Antal, Zsigmond, József, Lajos, Pál és Sándor 224. — Sztojka Simon mármarosi alispán 224, 225. — — család 224, — a család levél­tára 224, 225. Kristóf deák zarándvmi szolgabíró 260. Kriva íKirva) mármarosvmi b. 107. Krivabara aradvmi b. 248. Krivai Ladomér fia Péter 107. Krivostyán (Krymasthyan) ungvmi b. 206. Krüger Zsuzsána 252. Kuchincha b. 85. Kuk só, lengyel-és szászországi 135. Kukhavasa hegy 97, 108. Kukóczi István 166. Kulcsics István 166. Kun János — Rozsályi — lázadó 227, 228. Kupcsinics (Kwpchynych) László — Wynarczi — választott bíró 180. Kurtafejéregyház aradvmi b. 253, Kusali Jakcsi Gergely, Zsófia 205. Kusnicza beregvmi b. 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 143, 146. Kusnicza mármarosvmi b. 210, 221, 226. —i lelkész Dómján 221. Kussányi Pál 218. Kuszkócz (Kwzkocz) ungvmi b. 207, Kutas nógrádvmi b. 125. — (Kutássó) község urbáriuma 279. — (Keczerkutas) zarándvmi b. 155, 166. Kutasi Térjék Antal, Ferencz, István 177. Kuteni Kuten Ferencz és Péter 166. Külsőhegyes békésvmi p. 184. Külsőszolnok vm. 234. Kürtös b. 219. Kyczindás János gyózanfalvi job­bágy 232. „Kywdeghház" zarándvmi b. 158. Laczkóczi Olcas Orbán 166. Ládi Demeter jegyő 219. Láki Mártor 132, — felesége Mag­dolna 132. Lákiak 132. I. Lajos király 80, 81, 82. II. Lajos király 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221, 223. Lampertszásza kh. 137. —i plébános János 109, 110. Landmüntzer Agata, Katalin, Máté, Róza, Teréz 280. — féle ház a pesti Szervita téren 280. Láng Ignácz papíros csináló mester 283. Lápi Lóránt fia László és Tamás 126. Lapispataki Sennyei Miklós eidélyi udvari familiáris 237. Laszkár kh. 234. László comes 73, 74. IV. László király 73, 74. V. László király_ 132, 133, 134, 135. László mester 175. L. (ászló) országbíró és mosonyi co­mes 73. László, Pál fia és László fia Pál 77. — sági prépost 75, 85. Lászlófalva borsódvmi b. 135. LaXenburg kh, 274. Láz ungvmi b. 85, 207. —j (de Laaz) István és Sándor 85. — i István, Sándor, Szaniszló 86. Lazura zarándvmi b. 237. Lazuri hámor leltározása 262. Lédeczi István, — Budai — 168. Legéndi Bertalan 175, 184. Légrád b. 85. Legyen nógrádvmi b. 133. Lehota nógrádvmi b. 133. Leleszi konvent 86, 88, 89, 90. 91, 92. 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 122, 123, 125, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 148, 149, 150, 152, 155, 159, 160, 166, 167, 169, 170, 171, 181, 183. 184, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 216, 220, 221, 224.

Next

/
Oldalképek
Tartalom