Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

nius 2-án Visegrádon kelt parancsára jelenti, hogy a Dolhaiakat a Kisfalud melletti Karászlómező és egyéb birtokokba ellent­mondás nélkül beiktatta. Dátum quintodecimo die diei introductionis et statutionis praenotatarum, anno Domini supradicto. — Iktatás: In festő divisionis apostolorum proxime preterito. Hártyán, alul selymen függő töredezett viasz pecséttel. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 48. 120. 1413. augusztus 31. A leleszi konvent Rozgonyi Simon országbírónak 1413. junius 5-én Visegrádon kelt parancsára jelenti, hogy a Dolhaia­kat a Borsván lévő két telek birtokába ellentmondás nélkül beiktatta. Dátum quintodecimo die diei statutionis antedicte anno Domini supradicto. — Iktatás : Feria quinta proxima post festum beati Laurencii martiris proxime preteritum. Hártyán, kívül rányomott pecsét helye. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 43. 121. 1414. február 19. Visegrád. Zsigmond király meghagyja a váradi káptalannak, hogy Dolhai János fia Szaniszlót és ennek fiát Lászlót a beregvár­megyei Makaryá-n lévő birtokrészekbe iktassa be. Dátum in Visegrád, feria secunda proxima ante diem Carnisprivii, anno Domini millesimo quadringentesimo quarto­decimo. Átirja Zsigmond király 1419. április 11-én. 1. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 39. 122. 1414. március 14. Sziget. Dolhai Szaniszló marmarosi alispán és a négy szolgabíró előtt Ilholchi Tatol és Kökényesi Erdő (Erdew de Kekenes) fia Sándor egy részről, Dolhai „Iwascho" más részről megje­lenvén, az Iváskó felesége jegyajándéka tárgyában egyezsé­get kötnek, mert „in districtu Maramarosiensi non sit mos ta­lis exsecutionis, quia filiabus nostris non possesione tenemus, sed rebus." Dátum in Zygeth, tertio die festi beati Gregori pape, anno Domini Mni? CCCC m o quarto decimo etc. Kiadta : Mihályi: Máramarosi diplomák 194. 1. Hártyán, alul öt rányomott viasz pecsét helyével. I. Levéltár, Elench. XX., fasc. I. No. 50.

Next

/
Oldalképek
Tartalom