Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. (Máramaros-Sziget, 1900.)

1404. FEBRUÁR 5. 127 73. 1404. Február 5. Kassa. Zsigmond király Dolbai Sza­niszlónak, János, György és Bogdánnak a Theodor podoliai lierezeg bizalmas embereinek adományozza a nevezettek nagybátyja! Sándor és ennek fiai Péter és Miklós, továbbá István és ennek fiai János és Mihály dolliai részbirtokát, miután utóbbiak néhai Balk vajda zászlója alá sorakozván, Zsigmond király ellen fellázadtak s az országot pusztítva sok városnak és jószágnak László a Durazzói király fia ré­szére való meghódításában közreműködtek, míg Szaniszló és testvérei a király nagybátyja Theodor herczeg bandériumá­ban a királyhoz hívek maradván, a nagybátyjaiktól elkob­zott részbirtokkal jutalmaztattak. Reláció Piponis de Ozorn 1) Comitis Camerarum Salium. Nos Sigismundus Dei gratia Rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. Marchio Brandenburgensis sacri Romani Impery generális Vica­rius et Regni Boemie gubernátor, Memorie commendamus per pre­sentes, quod venientes nostre Maiestatis in conspectum fideles nostri dilecti Stanislaus, Iohannes, Georgius et Bogdanus de Hozywmezew, familiares Illustris Principis domini Theodori Ducis Podolie, avunculi nostri carissimi et fidelis, propositis ipsorum fidelibus servicys, per ipsos culmini nostro multipliciter exhibitis, signanter his disturbiorum temporibus, quibus non nulli prelati, barones, proceres et nobiles Regni nostri ingrati et immemores beneficiorum a nostra Maiestate largiflue acceptorum, rebellionis calcareo ducti ymrno spiritu protervie seducti a sinu nostre clemencie se avertere attemptando, Inito fraudulenti consilio, quod nedűm dominum iustum spernendo refutarent, ymmo deterius dominum naturalem eliminarent. Sicque tractantes et hincinde reuniantes, quod alium in Regem eligendo introducerent, vota eorum devia in crimen nostre lese Maiestatis in personam Ladislai 2) fily con­dam Karoli de Duracio direxerunt. Qui tandem Banderia 3) erigendo per diversa loca Regni in eiusdem et Regnicolarum devastationem et incommoda detulerunt. Et quod nephandius est dictum Bandérium in locis Capitulorum et Ecclesiarum cum reliquiarum processionibus ydo­latri perfidia venerari disposuerunt, prefato Ladislao plurimas Civitates possessiones et loca, signanter in Dalmacia et Croacia subjugari

Next

/
Oldalképek
Tartalom