Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróg Széchényi család története. I. 1252-1732. (Budapest, 1911.)

ezek fölött pedig aranyszövetű s ezüst szegélyekkel ellátott hosszú viola­szinű casula, melly jóval térdein alul ér. A stóla és manipulum, valamint a pallium archiepiscopale maradványaiba veres selyemből himzettés középen aranyból kivárt kereszttel állátott keztyűk is megvannak még; úgy szinte az aranyszövetű czipők ; de ez utolsók már igen romlott állapotban. A casula alatt szorgosb keresés után egy igen szép tiszta arany keresztet találtunk, melly úgy látszik, cmaillirozva volt és sárga, de érték nélküli topázokkal kirakva; a láncz,melyen e kereszt a nyakról függött, rézből van s már nagyon megrozsdásodott. Gyűrűt nem találtunk. Maga a koporsó erős diófából készült, s kívül-belül selyemmel volt bevonva ; de már egészen elkorhadt. Hossza 6, 54 ; szélessége 2, 4" és magassága 2, 2. Tetején irás nélküli nagy kereszt, aranyozott szegekből összerakva. A sírbolt pedig téglából készült és igen erős ; de, mint kőmű­vesünk megjegyzé, egyszer már fel volt törve. Új koporsót hozatva tehát, beletakarílók a tisztes hamvakat és kiemelve a sírboltból, mélyebbre ásattunk.» (Pázmány Péter hamvait keresték, melyet a leirás szerint Lippayéval együtt a főoltár előtti üregben leltek meg). A sírfelbontásra vonatkozó közlemények olvashatók még a Buda­pesti Hírlap 1859, 77. száma, a Képes Újság I. k. 118. lapján. Y. ö. Magyar­ország Műemlékei, II. k. 670. hasáb. 18 5 A bécsi egyetem anyakönyvének illető bejegyzését közli Fralcnói : Széchényi Ferencz, 7. 1. Széchényi mint gyöngyösi származású hallgatót jegyeztette be magát. 18 6 Uj Magyar Múzeum, 1837, I. k., 23—24. 1. 187 a Forgách család levéltára, XVII. sz. évn. iratok; Történelmi Tár, 1898, 141. 1., Győri történelmi és régészeti füzetek, I. k. 239. 1. 18 8 Az Eszterházy család . . . oklevéltára, 186. 1., Történelmi Tár 1888, 209—224. 1. 18 9 Családi levéltár, I. k., 2. sz. 3. darab. 19 0 Miller Jakab : Epistolae archiepiscoporum Georgii Strigoniensis et Pauli Colocensis e comitibus Szécsényi, I. k., Pest 1807, 13. 1. 19 1 Eredetije a P'orgách család levéltárában a Múzeumban. 19 2 Szilágyi Sándor : A linzi béke okirattára, Budapest 1885, 207, 264, 265. 1. 193 villányi Szaniszló : Győr-vár és város helyrajza, Győrött 1882, 51. 1., Rupp i. m III. k. 296. 1. 19 4 Családi levéltár, I. kötet, 2. szám, 4. és 5. darab, kiadta Lehoczky András a Stemmatographiában. A veszprémi püspöki javak közül a Sümeg várhoz tartozók portáinak számát 1650-ben Széchényi maga írta össze. Múzeum levéltára, kamarai iratok, Fol Lat. 1379. 195 Magyar Történelmi Tár XIII. kötet, 247. 1. 19 6 Családi levéltár, I. kötet, 2. szám, 6 darab. 19 7 Villányi Szaniszló : Győr vár és város helyrajza, 50—56. 1. 19 8 A győri káptalan magán levéltára, Cth. VII. 439. sz. Wagner József úr szives közlése ; a levelek egy része megjelent a Győri történelmi és régészeti füzetek I. kötetében. A Gorup-féle per iratai a családi levél­tárban, I. kötet, 7. szám, 46—53 darabok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom