Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

3051. 1492. augusztus 20. (Eperjes.) Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Antal nevű szolgájukat,* a kit a bártfai vámos a lovakkal és kocsikkal együtt letartóztatott, eresszék szabadon. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 3052. 1492. augusztus 20. Uj-Szandecz. Visniczei Kmitha Péter szandeczi és szepesi kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Jakab bártfai polgártól a Barthodzeyszky Szaniszló szandeczi polgár számára járó 27 forintnyi tartozást hajtsák be. Papiroson, töredékes zárópecséttel. 3053. 1492. augusztus 28. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy Orsolya, Burghardt kassai polgár özvegyé­nél »in der czeit der belegnisz diser Stat ewer w. statdyner Marcus genant bey ir zu herbrig mit eynem rosze gestanden sey, nicht vil weniger, denn eyn halber jar, unnd sy en mit speysz unnd trank unnd seyn rosz mit futter awsgehaldenn hettenn, doran sy von ein nicht mer denn Villi guldenn ent­phangen hette, darumb so unnd ewer w. wol verstihend sey, das off solche zeit bey unns alle dink wirdiger und thewrer gewest synt«. Papiroson, töredékes zárópecséttel. 3054. 1492. augusztus 29. Huszt. Horvát János mármarosi főispán levele Bártfa város tanácsához melyben írja : »Manifestamus vobis, quod tam cisoribus salium concordavimus in tantum, quod sales cidun­tur. Rogamus igitur literas regias in quibus mandatur sales vestros extradare unacum vestris literis expeditoriis per homi­nem vestrum ad nos mittatis et sales vestros dietim extradare et restituere faciemus.« Papiroson, zárópecsétje elveszett. i 3055. 1492. szeptember 5. Róma. VI. Sándor pápa a tapolczai és széplaki apátokat a Swarcz György és a bártfaiak közt folyó ügy elbírálására küldi ki. Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. 3056. 1492. szeptember 5. Róma. VI. Sándor pápa stb. Ld. az előbbit. Ugyanezen papiroson a következő oklevelek : 1494. augusztus 21. Kassa. Mihály széplaki apát és társa a Swarcz György kassai bíróval folyó perben Mager György bártfai bírót és Czepser Pál ugyanottani polgárt megidéztetik. Iványi: Bártfa város levéltára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom