84 találat (0,254 másodperc)

Találatok

1. 1938-03-01 / 34. szám
[...] kö­zönség a felolvasót A gyűlés vitéz Veszprémy Dezső alelnök zárószavaival ért [...] kukorica Asszonyok Beniczky Miklósné Nagy Sándorné Losonczy Sándorné Adamcsek Jánosné Csetényi István­ná Kalocsai [...] Béláné Kis Béláné Kádas Gézáné Farkas Tiborné Tóth Já­nosné Szilágyi Dezsőné [...] Kalóz Józsefné Bágyi Péterné Kis Sán­dorné Göböly Jánosné Tóth Sándor­né Kocsis Bertalanná Szamosvölgyi Jánosné Bakonyi [...]
2. 1941-02-26 / 32. szám
[...] Kerekes Kálmánná Pál Emánuelné Nagy Sándorné Répássy Gusztávné Ankli Józsefué Ernyi [...] Saáry Endréné Libertényi Ferencné Földi Sándorné Generál Sándorné Inancsik Jenőné Juhász Pálné Koncz [...] Istvánné Szabó Józsefné Rolicsek Istvánná Farkas Andrásné Kiss Józsefné Farkas Andrásné Hisz Lajosné Szojácsek Ferencné [...] Debrey Ist­vánné Vincze Istvánné Pénz Sán­dorné Faragó Miklósné Wülk Jó­zsefné Sárossy [...]
3. 1938-12-06 / 193. szám
[...] György Bó gyi Péter Bóta Sándorné Ceglédi Gáspár özv Czvancziger Edéné [...] Gyuláné Frits Józsefné Fendt Mátyás Farkas András Farkas Sándor Fodor Sándorné Gönczi Sándor özvegy Grőberné Gaál [...] Magyar Sándor Mácsay Albertné Marácz Sándorné özv Mednyánszky Sándorné Majo­ros Ferencné Folytatjuk Eger dióhéjban [...]
4. 1928-06-24 / 145. szám
[...] hirdetmény kivonat Szabó János végrehajtatónak Farkas Sándorné Horánszky Mária végrehaj­tást szenvedő ellen [...] kert rét szántó és szőlőből Farkas Sándorné sz Ho­ránszky Mária nevén álló [...] házhoz szállítva 36 fillérért Staud Sándorné élelmiszer kereskedése Kertész ucca 8 [...] országút mellett haszonbérbe kiadó Érdeklődni vitéz Sós Györgynél Egerszalók Szent János [...]
5. 1937-02-09 / 23. szám
[...] sikert aratott Búzásné Pápay Klára Farkas Imre néhány versét adta elő [...] alábbiak­ban foglalta össze Burai Böck Sándorné Böck Kató Barchetti Klári Barchetti [...] Jánosné Dr Lackovits Gui dóné vitéz dr Somlay Mihályné Brenner Anikó [...] Ba ranyay Ignácné Baranyay Ica vi­téz Gerelyes Andorné dr Körfy Lorándné [...]
6. 1940-05-24 / 82. szám
[...] 9 10 ig dr Erlach Sándorné Bikfalvy Ernőné özv Csömör László­né [...] Istvánné Kovács Dezsőné Nényey Kálmánné Farkas Ferencné Joó Lászlóné Ju­rányi Józsefné [...] Szakácsy Ferencné 10 ll ig vitéz Márkus Béláné Hevesy Sándorné dr Hevesy Sán­dorné özv Pavlik Ágostonná özv Mezeyné [...]
7. 1943-12-04 / 192. szám
[...] főrendezői dr Hedry Lórin cné vitéz Vasváry Frigyesné dr Szabó Gyuláné [...] dr Halmos Béláné dr Vályí Sándorné III Gyümölcs Dr Hodonszky Gézáné [...] Dr Kálnokylstvánné Frank Tivadarné Hevesy Sándorné X Bazár Dr Nedeczey Viktorné [...] Egey Gyuláné II Pénztár özv Farkas Dezsőné Györgyéa yi Margit A [...]
8. 1939-07-25 / 116. szám
[...] Kinskyné Pál may Ilka Schüssler Sándorné vitéz Lukács Károlyné Tóth Bódogné Szabó [...] Pálné István Béláné Nagy Lászlóné vitéz Ady Jánosné ifj Poók Endréné [...] Zsolt Zsigmondné Somogyi Gé­záné Máhr Sándorné Holubay Ar thurné vitéz Török Árpádné Farkas Pálné Moskovitz Lászlóné nemes páni [...]
9. 1939-04-12 / 57. szám
[...] Dorcsák Baba Tibolddaróc özv Zsilinszky Sándorné Kováts Éva gavallér Farkas Ferencné Lama Szakiskola igazgatóságától nyert [...] meth Éva tiroli özv Eperjessy Sándorné dr modrai Kovách An­talné modrai [...] Antalné dr Erlach Istvánné dr vitéz Jávor Ernőné Farkas Ferencné Láng Andrásné Huszár Aladárné [...]
10. 1934-02-06 / 28. szám
[...] dr Jób Gézánő Papp Kökényeidy Sándorné dr Palik Ferenoné Ginzery Sándorné Ne deozey Viktorné özv Kolossváry Istvánná Lokcsinszky Lajoané vitéz dr Bartha litvánnő Pafeot Ilona [...] Józsefné Bayer Henrikné Gróf Ferencnő Farkas Etelka Petra sovizby GyogyB Bánbidy [...] pillangó Csiba Kató Hajdúnánás hollandi vi­téz Kovács Jánosné pierette Mártonffy Erzsébet [...]
11. 1937-02-11 / 24. szám
[...] a megjelent nagyszámú közönséget majd vitéz Mándoky Sándor ny tábori főesperes [...] dr Valkó Károlyné dr Wiltner Sándorné Halász Istvánné dr Okolicsányi Béláné [...] Frank Már tonné dr Török Sándorné Fogéi Gyuláné Kovács Antalné Kallós [...] Nagykálló Bakó Aurélné Baán Imréné Farkas Fe rencné Szlovencsák Jánosné Po [...]
12. 1934-05-26 / 111. szám
[...] polgárának hű­séges ragaszkodását és háláját Vitéz Göncső János bíró át­nyújtotta a [...] dr Búzás Endréné Papp Kökényesdi Sándorné Már­kus Jánosné Lyceum élőit 8 [...] 9 ig Staud Mária özv Farkas Dazsőná Szabó Gyuláné Timon Béláné özv Szász Sán­dorné 9 10 ig Pauks Wilibáldné [...]
13. 1936-02-18 / 28. szám
[...] a kővetkezők ne­veit sikerült feljegyezni Vitéz Galánthay Istvánná vitéz Zákány Győcőné vitéz Kemény Alajosáé Császár Gézáné vitéz Vizy Ad­taíné Pillér Ernőné Szilassy Gézáné vitéz Fodor Istvánné Mertens Magda Málray Bözsi özv Baán Sándorné Mold Manci Lestál Mária Bárdos [...] Lászlőné Fo­dor Károlyné Dobolly Dánielné Farkas Ferencné dr Okolicsá nyi Béláné [...]
14. 1933-02-28 / 48. szám
[...] Szemán János­né Kotta Vendelné Andrássy Sándorné Mayer Audrásné Má csay Sándorné Balázs Istvánné Lovag Jánosné Herbály [...] Kál­mánné Grenács Istvánná Nagy Lászlóné vitéz Kánya Nándorné Szentpátery Sándorné Andor­nak özv Kronberger Balázsné Ódry [...] Mária Fucstk Mária Hárs Ica Farkas Sári Diósgyőr Csöez Ilonka Bélapátfalva [...]
15. 1928-02-16 / 38. szám
[...] edelényi főszolgabíró 25 szótöbbséggel győzött vitéz Görgey László vármegyei főjegyzővel szemben [...] Pecz li Imre 4 Mednyánszfcy Sándorné 4 Ta­kács Mária 1 Dusinyey [...] 50 özv Lokcsánszky Lajosné 1 Farkas László 1 Benkőczy Emil 1 [...] 1 Vona Ru­dolf 050 Herczeg Sándorné 0 40 Urbán Mária 1 [...]
16. 1942-03-07 / 38. szám
[...] különösen nekünk magya­roknak Teljes tisztelettel Farkas Ferenc Közel kétszázezer Honuéó indul [...] doh 4 dob gyufa dr vitéz Polánkay Lászlóné 218 P 2238 [...] cs dohány 1 pspír Tomidálszky Sándorné 37 34 P 600 cig [...] papír 12 dob gyufa Kelemen Sándorné 121 82 P 560 cig [...]
17. 1935-01-22 / 13. szám
[...] Dr Sti lágyi József Társelnök vitéz dr Ujjady Árpád Aleinökök Kakuk [...] Já­nos Titkár özv dr Ssalay Sándorné Jegyző Szatmári Béla Ügyész dr [...] gazda két lovas hódijával elgázolta Farkas Erzsébet 14 hónapos kislányt aki [...] nem vette észre a kis Farkas Erzsébetet s kocsijá­val elütötte Csak [...]
18. 1937-02-02 / 19. szám
[...] István vezényletével előadott nyitánya után vitéz Somlay Mihály dr rk felsőkereskedelmi [...] Dezsőné Kiss Endréné Tátray Gusztávné Farkas Mihályné Ózd Sárffy Kál mánné [...] Tatay Vilma Áiberty Vali Böck Sándorné Kőrösy Klári özv Baán Sándorné Frank Tiva­ HARMAT CRÉME nappali [...] István Szidi Derdák Fábián Kukta Farkas Teréz Mézes kalács Ózd Jurányi [...]
19. 1928-01-17 / 13. szám
[...] Kornélné özv Mlinkő Istvánná Grundtsch Sándorné Zelenka Aladárné Hartyánszky Elemérné Pillér [...] Jénosné Háry Mihályné Paár Jánosné vitéz Fodor Istvánné Szabovics Jenőné Reies [...] No­votny Antalné Takács Elemérné Kinczly Sándorné Csemey István né vitéz Gaáli Ernőné Szigethy Béláné Gyárfás [...] és a billi­árd asztalon alvó Farkas Géza cigányzenészt össze vissza ka­szabolta [...]
20. 1940-10-21 / 167. szám
[...] 2 Koós István 5 özv Farkas Dezsőné 10 Tömösvári József 5 [...] özv Szabó Jánosné 50 Numan Sándorné 20 Baghi Istváu 50 Lepres [...] István Ádám Pál Balkay István vitéz Bartha István Bertha Dezső Böbék [...] kös Sára Lőrinc Béla Lukács Sán­dorné Molnár Józsefné Mázán Fe­rencné Menyhért [...]