15 találat (0,191 másodperc)

Találatok

1. 1902-06-01 / 22. szám
[...] nagynénjei és nagybáty­j i Neurihrer Sándor Neurihrer Gyula Neurih­r r Ödön [...] Szt anko­vics János és Fáber Sándor tanárok vezették a kirándulókat Zichy [...] főlovászmester Hladüy János lövószines­tereic Cunya Sándor ós Janisch Alajos pénztá­ros Eitner [...] Az orosz cár a Szent Szaniszló rend lovagkeresztjével tüntette ki A [...]
2. 1902-07-06 / 27. szám
[...] Fehérvár Szemere Lajos Budapest Szemere Sándor Fiume Faics Irén Dotnbovár Remenyik [...] Brekovics Iuire Felső Lövő Blasutig Sándor Gyula Veszprém Farkas László Székesfehérvár [...] levéltárnok Rezner Theobald Tanár Csernád Szaniszló Esztergomban tanárok Terlanday Emil Molnár [...] tanulók 4 Celli bucsu Endrődi Sándortól Szavalta Böhm Matild 2 osztályú [...]
3. 1905-05-07 / 19. szám
[...] 90736 Leó 91911 Hándor 8346 Sándor 23115 94923 Döme 91939 Gábriel [...] 106193 Lorenc 34093 Norbert 3359 Szaniszló 60081 E hó 25 én [...]
4. 1905-05-28 / 22. szám
[...] dr főigazgató Gönczi Ede Molnár Szaniszló és Lukács István tanárok ós [...] é hallgatói Ferenczy Fe­rencz Fáber Sándor Wmdisch Rikárd dr tanárok és [...] já­rás vagy tartózkodás veszélyes Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza ereklyék Kisfaludy Sándor hagyatékából Szegedy Róza ós Kisfaludy [...] szá­mára Itt van elhelyezve Kisfaludy Sándor iratszekrénye több száz darab kéziratával [...]
5. 1905-09-17 / 38. szám
[...] Leo Gratzer Alfonz és Molnár Sza­niszló közreműködösével ünnepélyes gyász­istentiszteletet tartott uaelyeu [...] libériák mérték szerint készülnél SZABÓ SÁNDOR polgári és libéria szabónál a [...]
6. 1906-02-25 / 8. szám
[...] kor R ch­nitz József Hayden Sándor Szalapa 8 8 kor Mayer [...] Griinwald Zsigmond Wünsch Ferenc Bűchler Sándor dr Szabó Zsigmond dr Poriak [...] Alfonz Vutskits György dr Mol­nár Szaniszló Berkes 0 t ó Papp [...]
7. 1906-03-18 / 11. szám
[...] József Reithofferné Pákor Ador­ján Molnár Szaniszló Kőhalmy M Béla Sárvár Zoltán [...] a legnagyobb elismerés illeti Glázer Sándor és Vastagh János polgárokat akik [...]
8. 1906-05-27 / 21. szám
[...] 1 K Redler Jó­zsef Virág Sándor Kohu Sándor 20 20 f Sattál Lajos [...] Ede Lakatos Vince dr Molnár Szaniszló 1 40 1 40 K [...] csapatot s megmotozta valamennyit Lakatos Sándornál Zala ós Veszprém­vármegyékben évek óta [...] ők voltak a csendőrség Lakatos Sándort és két társát letartóztatta a [...]
9. 1906-07-29 / 30. szám
[...] Dunsi dr keszthelyi apáttól Tauber Sándor dr szombathelyi szemináriumi aligazgatótól a [...] Kutasi Imre Kenyeres József Schweiger Sándor Mayer Testvérek Szilágyi György Baksa [...] Hoc János Oppel Ödön Durzsa Sándor Mérei Ignác Weiser J C [...] Vince dr Gál Nándor Molnár Szaniszló Peér Leo Né­meth János Szieber [...]
10. 1907-05-26 / 21. szám
[...] Paraic Manó Selmeci Károly Dömötör Sándor 1 1 kor Leituer Mihály [...] 2 kor Gönci Ede Molnár Szaniszló Peer Leó 1 1 kor [...]
11. 1907-08-18 / 33. szám
[...] színésznőnek volt juta­lomjátéka Ifj Dumas Sándor tollából A Bagdadi hercegnőtt adták [...] fejedeiemnő és Kemény Adám Németh Szaniszló gróf hangja kissé fátyolozott volt [...]
12. 1908-03-01 / 9. szám
[...] Bálint 5 5 kor Danitz Sándor Stridó Pákot Adorján Csorna Brodnyák A Stridó Sinkovits Sándor S S entbenedek Vas Sándor Székely Ernő Paesa Filippi F [...] Sövegjártó La­jos Farkas Alajosné Kiss Sándor Káld Sarkady Károly Szántó 4 [...] G dr Lázár I Molnár Szaniszló Hó hi Gyula János­hida Vutskits [...]
13. 1908-09-27 / 39. szám
[...] áldozár lengyeltóti segédlelkész Ugodra Szabó Sándor ujinisés áldozár pe­dig Lengyeltótiba küldettek [...] szom­baton 11 12 ig Molnár Szaniszló tanár fogad a fizikai tanári [...]
14. 1909-01-17 / 3. szám
[...] sorát u mult csütörtökön Molnár Szaniszló fő­gimn tanár nyitotta meg Két [...] lett Bognár Imre karnagy Garay Sándor jegyző Ko­vács Ignác pénztáros Bernáth [...] Szieber József Mérei Ignác Virág Sándor Fábsics János Ba­bics Gyula Weisz Adolf Virág József Hofsnan Arnold Sándor Endre Zit terbarth Kál mán [...]
15. 1910-12-25 / 52. szám
[...] templom­ba ii A szentbeszédet Bombay Sándor káp­lán tartja Keszthelyi Ének és [...] ő excellen­ciája 100 kor Molnár Szaniszló főgiinu t i nár 20 [...]